"We zijn een begroting in evenwicht verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen, want de schulden van vandaag zijn de belastingen van morgen"

Annemie TURTELBOOM, 14 augustus 2014                                                                                                                        

Tweets

@Loesvancleemput @groen blijven proberen ;)

Laatste nieuws

Datum authentieke leningsakte bepalend voor woonbonus


Viceminister-President en Vlaams Minister van Begroting en Financiën Annemie Turtelboom (Open Vld) onderstreepte  in de Commissie Financiën van het Vlaams Parlement dat het nieuwe systeem van de woonbonus ingaat vanaf 1 januari 2015, “zoals eerder al herhaaldelijk gecommuniceerd door de Vlaamse Regering”. Dit als antwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Katrien Partyka.

De nieuwe regeling zal worden opgehangen aan de datum van de authentieke leningsakte. Dit om aan te sluiten bij de huidige administratieve praktijk en om de uitvoerbaarheid van de maatregel te respecteren.

“Vlaanderen staat aan de top op vlak van de eigendomsgraad”, maakte minister Turtelboom duidelijk. “Op enkele jaren tijd is er een toename geweest van 65 naar