"We zijn een begroting in evenwicht verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen, want de schulden van vandaag zijn de belastingen van morgen"

Annemie TURTELBOOM, 14 augustus 2014                                                                                                                        

Tweets

Juwelkunst van Ramon Puig Cuyàs in #villadebondt #gent pic.twitter.com/CJfUTODqft

Laatste nieuws

‘De schulden van vandaag zijn de belastingen van morgen’


Hieronder publiceren we de speaking notes van Annemie Turtelboom tijdens het debat op 14 augustus 2014 in de Commissie ad hoc van het Vlaams Parlement:

Interventie van Minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom over de financiële toestand van de Vlaamse overheid Commissie ad hoc Vlaams Parlement van donderdag 14 augustus 2014  

Mijnheer de voorzitter, Beste collega’s,

Dat deze Vlaamse regeringsploeg moet besparen is geen nieuw feit. 

Meerjarenraming 2013

  • In november 2013 werd de meerjarenraming 2014-2019 in het Vlaams parlement neergelegd en uitvoerig besproken. Hieruit bleek de budgettaire uitdaging voor de volgende jaren.
  • Zo werd het tekort voor het begrotingsjaar 2015 ingeschat op € 368 miljoen,