#durvenbeslissen

Het vertrouwen in Justitie is vandaag te laag. Fundamentele hervormingen moeten dit vertrouwen herstellen. Dat is mijn doel.
                                                                                                                           Annemie

Tweets

'Dit beleid zal gekleurd worden door vele tinten blauw' @Barttommelein in bevlogen speech bij bespreking regeerakkoord in @vlaparl

Laatste nieuws

Goesting in de toekomst van Antwerpen


De veranderde inzichten van de voorbije dagen, maken dat Antwerpen opnieuw voor een belangrijk moment staat. Voor het eerst in jaren ligt een traject voor dat de stad en de rand verenigt in plaats van verdeelt. Open VLD pleit e rvoor dit moment aan te grijpen en het Oosterweel-traject definitief te begraven. “Enkel zo kunnen we zorgen voor een oplossing die het fileleed aanpakt, en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen vrijwaart,” aldus Annemie Turtelboom en Bart Somers

De mobiliteitsknoop in Antwerpen gaat verder dan Antwerpen alleen. Bart Somers: “Het fileleed houdt niet alleen de grootste stad van Vlaanderen in de greep, maar heel de provincie. Daarom is het