4278 energieleningen goedgekeurd in 2015

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, lanceerde begin dit jaar de Energielening. Eind 2015 staat de teller op 4278 goedgekeurde leningen. In totaal werd zo voor een kleine 27 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Hiermee besparen de 4278 gezinnen jaarlijks in totaal 3 miljoen euro op de energiefactuur. De Vlaamse Regering besliste op vraag van minister van Energie Annemie Turtelboom om het budget voor de Energielening te verhogen van 30 miljoen euro in 2015 tot 55 miljoen euro in 2016. Dit om het voor elke Vlaming mogelijk te maken om via de Energielening een interessante energiebesparende investering te doen.

Sinds 1 januari 2015 kan de Vlaming beroep doen op de energielening om energiebesparende maatregelen te financieren in de woning. Eind 2015 zijn 4278 dergelijke leningen goedgekeurd. Hiermee werden 5098 verschillende energiebesparende maatregelen genomen die in totaal zorgen voor een besparing van 3 miljoen euro. “Deze cijfers tonen aan dat de energielening zijn doel bereikt”, zegt minister Turtelboom. “Het vormt een hoeksteen van de ondersteuning naar burgers en gezinnen die investeren in energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van een dak of gevel, plaatsen van hoogrendementsglas of een condensatieketel.”

Gemiddeld leent men 6.900 euro en jaarlijks wordt door de gedane investeringen gemiddeld 675 euro bespaard per dossier. Daarnaast genieten deze gezinnen van een verhoogd wooncomfort en een waardevermeerdering van hun woning. Het grootst aantal energieleningen werd gebruikt voor het plaatsen van hoogrendementsglas en ramen (34 procent), gevolgd door dakisolatie (23 procent), en de plaatsing van een condensatieketel (16 procent).

Een gezin kan maximum 10.000 euro lenen, terug te betalen in 5 jaar aan een intrest van 0 of 2 procent. Voor de meerderheid van de bevolking geldt een intrest van 2 procent, terwijl bepaalde kwetsbare groepen kunnen lenen aan 0 procent. Zij kunnen er ook energiezuinige huishoudtoestellen mee aankopen. 16,7 procent van de goedgekeurde energieleningen in 2015 werd toegekend aan kwetsbare gezinnen. Het gaat om volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 16.965,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013);
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.

U kan een energielening aanvragen bij de lokale entiteiten van de gemeenten. Alle informatie over de energielening vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA): www.energiesparen.be/energielening

Via een handige tool vindt u na het ingeven van uw postcode waar u in uw gemeente terecht kan voor het aanvragen van uw energielening.
http://www.energiesparen.be/energielening/in-welke-gemeenten

Share on:

Leave a comment