Aanpak grensoverschrijdende criminaliteit wordt opgevoerd

Belgische, Nederlandse en Duitse opsporingsdiensten gaan in de Euregio’s Maas-Rijn en Rijn-Maas-Noord intensiever samenwerken in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. De Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten, de Belgische Minister van Justitie, mevrouw Turtelboom, en de Minister van Justitie van Noordrijn-Westfalen, de heer Kutschaty, hebben hierover afspraken gemaakt in Maastricht.

In deze grensregio wordt door de politie- en justitiediensten van de drie landen al samengewerkt, mede dankzij het Bureau Euregionale Samenwerking (BES) dat op Nederlands initiatief is ingericht in Maastricht. Opstelten, Turtelboom en Kutschaty hebben nu afgesproken deze samenwerking verder te optimaliseren.

Door op locatie met elkaar af te stemmen, informatie en ervaringen te delen is men sneller in staat om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Ter plaatse zijn werkgroepen geformeerd van Nederlandse, Belgische en Duitse politie- en justitiemensen op grensoverschrijdende terreinen als: rondtrekkende criminele groepen, woninginbraken, drugscriminaliteit, mensenhandel, ‘car- and homejacking’ en criminele motorbendes.

De ministers hebben ook afgesproken te beginnen met het digitaliseren van de rechtshulp in de grensregio tussen de drie landen. Dit kan veel tijd- en efficiencywinst opleveren. Er gaan in de regio jaarlijks vele duizenden rechtshulpverzoeken rond. Deze worden nu – ook in dit digitale tijdperk – nog steeds per post verstuurd, waarbij zowel bij de versturende als de ontvangende instantie een uitgebreide registratie dient plaats te vinden. Voorwaarde is wel dat deze post via de email over beveiligde (internet)lijnen kan worden verstuurd.

De regio leent zich volgens de ministers bij uitstek als ideale proeftuin voor verdere grensoverschrijdende samenwerking. Dit vanwege het bestaande netwerk, de goede contacten en de intensiteit van grensoverschrijdende criminaliteit in de Euregio. Op basis van de ervaringen in Limburg zal worden bekeken of de werkwijze over het hele grensgebied met België en Duitsland kan worden uitgerold.

Share on:

Leave a comment