Aanpassingen wetgeving om faillissementen te voorkomen werpt vruchten af

De wet op de continuïteit van ondernemingen viert op 1 april 2014 haar vijfde verjaardag. Deze wet moet ondernemingen in moeilijkheden de mogelijkheid bieden om een faillissement te voorkomen en hun continuïteit te verzekeren. Om de procedure te verbeteren en de bestaande knelpunten aan te pakken werd vorig jaar een grondige wetswijziging doorgevoerd. Het studiebureau Graydon publiceerde naar aanleiding van deze verjaardag en de invoering van de wetswijziging een eerste evaluatie van de wet.

“Dankzij de nieuwe voorwaarden die werden opgelegd heeft de wet nog meer haar nut kunnen bewijzen voor bedrijven die een kans hebben op herstel. Zowel de bedrijven in moeilijkheden, de schuldeisers als de werknemers hebben duidelijk baat bij de  aanpassingen die werden doorgevoerd en die de uniformiteit en transparantie van het systeem versterken” aldus minister Turtelboom.

Met de wetswijziging werd een betere preventie en opsporing van bedrijven in moeilijkheden beoogd. De rol van de beoefenaars van cijferberoepen (boekhouders en auditbedrijven) werd hiertoe versterkt. Indien zij menen dat een bedrijf in moeilijkheden zou kunnen geraken moeten ze dit melden, bij het bedrijf zelf en indien geen maatregelen getroffen worden kunnen zij dit melden bij de Rechtbank van Koophandel. Hierdoor kunnen bedrijven bijgestaan worden van zodra er aanwijzingen zijn dat moeilijkheden zich kunnen voordoen en wordt een opeenstapeling van problemen vermeden.

Daarnaast hebben de aanpassingen ook tot doel de toegang tot de procedure beter af te stemmen op bedrijven die een mogelijkheid op herstel hebben. De rechter krijgt veel meer controlemogelijkheden waardoor eventuele misbruiken vermeden kunnen worden. Sinds de wetswijziging werd dit doel ook bereikt.

Uit de studie van Graydon blijkt onder meer dat:

–          het vertrouwen vanwege de rechtbanken in de kwaliteit van de dossiers in opschorting aanzwengelt

–          er meer bedrijven worden toegelaten die werkelijke overlevingskansen hebben (sinds de wetswijziging is het aantal bedrijven dat opschorting van betaling verkrijgt met 32,1% gezakt, er zijn dus minder bedrijven in WCO maar ze zijn groter)

–          de groep bedrijven die geen diepgaande financieel structureel problemen hebben groeit aan, zij vragen de WCO dus aan voor een acute problematiek

–          het slaagpercentage is vergroot met 5 à 10%

“We stellen nog steeds vast dat bedrijven in moeilijkheden nog niet snel genoeg beroep doen op WCO. 30 % van de ondernemingen die in deze procedure terechtkomen, raken uit het dal. Het is dus essentieel dat ondernemingen op tijd orde op zaken stellen vooraleer het te laat is. De studie van Graydon geeft opnieuw aan dat initiatieven op regionaal niveau hiervoor onontbeerlijk zijn in het kader van een preventief bedrijfsbeleid.”, aldus minister Turtelboom.

Share on:

Leave a comment