Annemie Turtelboom wil overleg met bankensector

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Financiën en Energie, is van mening dat wie energiezuinig bouwt de mogelijkheid moet hebben meer te kunnen lenen bij de bank. Daarom gaat de minister het initiatief nemen tot overleg met de financiële sector. Dit deelde ze mee tijdens haar persconferentie ‘Besparen door energie-efficiënt te renoveren’ vanmorgen naar aanleiding van de start van Batibouw.

“Bij het bepalen van het bedrag dat mensen kunnen lenen zouden de banken rekening moeten houden met de winsten van energiezuinig bouwen”, aldus minister Turtelboom vanmorgen. Energiebesparende investeringen zoals isolatie zijn niet goedkoop. Kandidaat-bouwers schrappen deze extra’s dan ook vaak zodat ze minder moeten lenen bij de bank. We moeten hen echter aansporen deze energie-efficiënte maatregelen uit te voeren. En daarvoor is overleg nodig met de financiële sector. “Wanneer je heel sterk investeert in energiebesparende maatregelen wanneer je een nieuwbouwwoning hebt of renoveert, dan kan je op 20 jaar tijd makkelijk 25.000 euro besparen op je energiefactuur”, zei de minister nog. De bankensector moet dit in rekening nemen op het moment dat mensen een lening aangaan, want anders hebben zij lopende kosten voor de komende 20 jaar die niet nuttig zijn.

Share on:

Leave a comment