Annemie Turtelboom zet met druk op knop windturbinepark Wielsbeke in werking

Met één druk op de knop heeft Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, donderdagmorgen 11 december het Storm-windpark in Wielsbeke officieel in gang gezet.

De drie windturbines van het Storm-windpark zullen stroom produceren voor zo’n 3.500 gezinnen. Minister Turtelboom nam van de gelegenheid gebruik om de krijtlijnen van haar beleid rond hernieuwbare energie, en meer specifiek windenergie uiteen te zetten. En ook om tekst en uitleg te geven bij de weg die Vlaanderen nog moet afleggen om de Europese doelstellingen te halen.

“Tegen 2020 stelt Vlaanderen zich als doel 250 windturbines bij te bouwen. Belangrijk daarbij is dat de steun die de Vlaamse overheid geeft, deze evolutie volgt. We willen komaf maken met oversubsidiëring. Logisch ook; het rendement stijgt, en dus neemt de ondersteuning af”, aldus minister Turtelboom. Daarom is er vorige week per ministerieel besluit beslist om een nieuwe bandingfactor voor windmolens met startdatum in 2015 door te voeren. Turbines met een startdatum in 2014 krijgen 74 euro per MWh, terwijl turbines met een startdatum in 2015 63 euro per MWh zullen krijgen. “In de toekomst willen we het ondersteuningsmechanisme meer kostenefficiënt maken, transparanter, en vooral minder complex”, zegt minister Turtelboom.

“Windenergie wordt dus belangrijker. Die meer dan 200 windmolens extra zullen Vlaanderen ook een nieuw gezicht geven. Het creëren van een draagvlak is dan ook cruciaal, bijvoorbeeld via participatiemogelijkheden van omwonenden, zoals in de Storm-windparken”, aldus nog de minister. Via een coöperatieve vennootschap konden alle omwonenden van de windturbines in Wielsbeke participeren in hun windpark. Het verwachte jaarlijkse rendement bedraagt 4 tot 6%. Daarbovenop krijgen alle leden van de coöperatieve de mogelijkheid om aan een aantrekkelijk tarief groene stroom af te nemen. 363 inwoners van Wielsbeke, Zulte, Waregem en Dentergem nemen hier aan deel.

Video windturbine MegaWindy

Share on:

Leave a comment