Annemie

Annemie_papierAnnemie Turtelboom (° Ninove, 22 november 1967) is federaal volksvertegenwoordiger.

Van 25 juli 2014 tot 29 april 2016 was Annemie viceminister-president van de Vlaamse regering en minister van Begroting, Financiën en Energie.

Voordien was zij minister van Justitie, sinds 6 december 2011 in de federale regering Di Rupo. Daar voerde zij de meest diepgaande hervorming van de rechterlijke orde sinds 1830 door, en legde ze de basis voor een ommekeer in de strafuitvoering. Zij was de tweede niet-juriste sinds 1830 op dat departement, en diegene die er het langst vertoefde.

Als eerste vrouw op Binnenlandse Zaken ooit (2009-2011) kreeg zij een reeks rampen operationeel te beheren, en bracht ze rust aan de top van de federale politie. Voordien was zij de eerste minister van Migratie ooit (2008-09).

Van 2003 tot 2007 zetelde Annemie Turtelboom als lid van de Kamer, waar ze zich toelegde op de problematiek van arbeid en pensioenen. Ze werd toen door diverse media als één van de meest actieve parlementsleden geboekstaafd. Ze was gemeenteraadslid in Puurs van 2000 tot 2012, en is dat sinds 2013 in Antwerpen.

In de tien jaar voor haar politieke loopbaan doceerde Annemie economie aan de KH Leuven, waar ze opleidingshoofd werd, en zich vooral op marketing en statistiek toelegde.

Annemie is master in de economie (KU Leuven), en legde een merkwaardig onderwijsparcours af: eerst het technisch onderwijs, dan het ASO, eerst regentaat economie, dan universiteit. Ze werd daarom in 2012 tot ‘Blauwe Zalm’ bekroond door de Open VLD Vrouwen, als symbool van iemand die inging tegen het watervalprincipe.

Annemie is gehuwd en heeft twee dochters. Ze staat bekend als een promotor van Belgische mode. En ze is een graag geziene spreekster op feministische fora.

Annemie_bureau_450Annemie_strip_450