Open Vld Kamerlid Annemie Turtelboom wil dat België samen met andere Europese lidstaten een klacht indient tegen Turkije bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. “Turkije dient daar een klacht in tegen Nederland. Het toppunt van arrogantie, want Turkije glijdt zelf af naar een autocratie waar de fundamentele mensenrechten worden geschonden. Dat moeten we niet pikken.”

Dat het grondig fout loopt in het Turkije van president Erdogan, hoeft geen betoog. Na de mislukte staatsgreep in juli, startte Erdogan een ongeziene zuiveringsoperatie. “Rechters, leerkrachten, ambtenaren die Erdogan niet steunen, werden ontslagen; de persvrijheid ernstig beknot; opposanten opgesloten. In april stemmen de Turken over een

Speech gegeven op de academische zitting van Vlozo ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, op 14/03/2017.

Geachte Voorzitter, Geachte Gedelegeerd Bestuurder,
Geachte collega’s, dames en heren,

Vooreerst wil ik VLOZO bedanken voor de uitnodiging om als keynote speaker op deze academische zitting ter viering van het 25-jarig bestaan te mogen aantreden. VLOZO, voorheen FOS, heeft in die 25 jaar een steeds toenemende rol gespeeld in de Vlaamse zorgsector, en dit als een uitgesproken onafhankelijke speler, niet evident in een Vlaanderen waarin verzuiling nooit ver weg is.

Het groeiende aantal voorzieningen die zich aansluiten bij dit zorgnetwerk illustreert dat VLOZO een geloofwaardige,

Gepubliceerd als “Verdedig vrijheden niet door ze te beknotten” in De Standaard, 9/03/2017, pagina 37. 

Sinds de mislukte staatsgreep in juli 2016 glijdt Turkije meer en meer af naar een autocratisch regime. De persvrijheid, vrijheid van vereniging, scheiding van geloof en staat, mensenrechten, de parlementaire democratie, kortom de gehele rechtsstaat staat er onder zware druk. Volgende maand kunnen de Turken zich in een referendum uitspreken over het inwisselen van de parlementaire democratie voor een zuiver presidentieel systeem. In concreto zou president Erdogan -die nu op papier slechts een ceremoniële functie bekleedt- een groot deel van de macht in handen krijgen. Bovendien kan hij opnieuw 10 jaar

Turtelboom & Vandenput: 46 bilaterale investeringsverdragen deblokkeren

Bilaterale investeringsverdragen bieden rechtszekerheid aan bedrijven en burgers die willen investeren in het buitenland. Ze maken ook ons land aantrekkelijker voor investeringen. Open Vld Kamerleden Annemie Turtelboom & Tim Vandenput stellen vast dat slechts 56% van de Belgische ‘BITs’ vandaag actief zijn. “46 investeringsverdragen zitten geblokkeerd en daardoor lopen onze bedrijven groeikansen mis en betalen ze torenhoge verzekeringspremies. De gewesten moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”

Onze Belgische bedrijven zijn sinds jaar en dag actief over de hele wereld. Om ondernemers en investeerders te beschermen tegen een arbitrair overheidsoptreden, risico’s op onteigeningen en oneerlijke discriminatie, sluit België samen

9 februari 2017 – Open Vld Kamerlid Annemie Turtelboom wil met een resolutie de regering aanzetten om strenger op te treden tegen de financiering van de radicale islam vanuit Golfstaten. “Saoedi-Arabië spendeerde al meer dan 10 miljard dollar aan de verspreiding van het wahabistisch salafisme, de Grote Moskee in Brussel 1,8 miljoen euro tussen 2012 en 2014. Die buitenlandse beïnvloeding beknot de vrije uitoefening van de eredienst, ze leidt tot radicalisering en onveiligheid. Deze extremistische islam staat haaks op onze democratie en hoort hier niet thuis.”

De Belgische grondwet garandeert de vrijheid van godsdienst, vereniging en meningsuiting, alsook een scheiding van geloof en staat. Samen met de erkenning van erediensten en

 

In Turkije staan de rechtsstaat en democratie onder zware druk, zeker sinds de mislukte staatsgreep van juli 2016. De Kamercommissie Buitenlandse Zaken nam vandaag de resolutie aan van Open Vld Kamerleden Annemie Turtelboom en Tim Vandenput die de toetredingsonderhandelingen met Turkije tijdelijk willen bevriezen tot de situatie verbetert. De resolutie vraagt ook om de €4,45 miljard pre-toedredingssteun van de EU aan Turkije stop te zetten en de vrijgekomen middelen te gebruiken om het Turkse middenveld en NGO’s te steunen. “Onze subsidiëring van Erdogan’s autoritaire ambities moet stoppen.”

Op de mislukte Turkse staatsgreep van 15 juli 2016 volgde een ongeziene zuiveringsoperatie door het regime van

Bron: Het Laatste Nieuws, 3 november 2016, p. 2

Open Vld pleit ervoor om de Europese toetredingsmiddelen aan Turkije te bevriezen. “Tegenover het geld moeten democratische hervormingen staan, maar het wordt gebruikt om Erdogans autoritaire ambities te subsidiëren”, hekelt Kamerlid Annemie Turtelboom.

Turkije is een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie en krijgt daarom financiële toetredingssteun: in totaal gaat het om 4,45 miljard euro tussen 2014 en 2020, waarvan 630 miljoen euro dit jaar. “Die steun is er altijd al geweest”, zegt professor Europese Politiek Hendrik Vos (UGent). “Een land dat wil toetreden tot de EU moet zich grondig aanpassen. In Oost-Europa moesten ze bijvoorbeeld massaal waterzuiveringsinstallaties bouwen

Bron: Het Laatste Nieuws, 3 november 2016, p. 2

Of Annemie Turtelboom nog politica is ? Jawel. We hadden haar alleen sinds haar ontslag op 29 april als Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie dit jaar niet meer gehoord. Ze hield de lippen stijf op elkaar over haar vrij eerloze aftocht. Over het feit dat haar eigen partij haar liet vallen. Over de Turteltaks die maar aan haar ribben bleef kleven. En nog steeds wil ze er geen woord over kwijt, ondanks herhaaldelijk aandringen van deze redactie. Na haar ontslag kreeg ze automatisch haar zitje terug in het federale parlement. In 2014 werd ze verkozen als federaal parlementslid, maar

Bron: De Morgen, 3 november 2016, pagina 9

Open Vld pleit ervoor de Europese toetredingsmiddelen voor Turkije te bevriezen. ‘Tegenover het geld moeten democratische hervormingen staan, maar het wordt gebruikt om Erdogans autoritaire ambities te subsidiëren’, hekelt Annemie Turtelboom, die terug is van weggeweest.

Turkije is een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie en krijgt daarom financiële toetredingssteun: in totaal gaat het om 4,45 miljard euro tussen 2014 en 2020, waarvan 630 miljoen dit jaar. “Die steun is er altijd geweest”, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos (UGent). “Een land dat wil toetreden tot de EU moet zich grondig aanpassen. In Oost-Europa moesten ze bijvoorbeeld massaal waterzuiveringsinstallaties bouwen om aan de Europese normen

Over weinig maatschappelijke relevante onderwerpen wordt zo weinig gepraat, geschreven en beleid gevoerd als gendercide. Zo weinig zelfs dat een gemiddelde Vlaming het woord gendercide niet kent. Gendercide is het opzettelijk doden of het leven verhinderen van mensen van een bepaald geslacht voor of na de geboorte. Het wordt dringend tijd dat we op Europees vlak een stem vormen en dat onze media er aandacht aan besteedt. Dat we een beleid uitstippelen om de gendercide in te dammen.

The missing millions ten gevolge van gendercide en met uitbreiding infanticide, kinderdoding zijn ronduit een schokkend cijfer. Volgens diverse studies blijkt dat er wereldwijd miljoenen vrouwen ontbreken in de populatie. Cijfers circuleren