Van de regen in de drop is ze beland, Annemie Turtelboom (Open Vld). Van de hongerstakingen en de kraanbezettingen naar de rusthuisbrand in Melle en het straatgeweld van Molenbeek.

Minister van Kommer en Kwel, lijkt het wel, van Migratie en Asiel afgehaald en weggepromoveerd naar Binnenlandse Zaken. Maar Turtelboom kijkt nooit achterom. Geen zin om te klagen, geen tijd voor ijdelheid. «Bestgeklede vrouw van Vlaanderen? Ik sta op, ik kam mijn haar, ik trek iets zwarts aan en ik ben weg — alles in zeven minuten.»

Lees HIER verder het integrale interview. (Bron: Het Laatste Nieuws)

De politie in Brussel zal versterking krijgen. Dat verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom vrijdag na afloop van het kernkabinet.

De rellen van Molenbeek stonden vrijdag als eerste punt op de agenda van het kernkabinet van de federale regering. Daarom waren ook de ministers Turtelboom en De Clerck uitgenodigd.

De minister van Binnenlandse Zaken kon na afloop aankondigen dat de regering het eens is om de politie in Brussel te versterken. Zij sprak daarbij van een streefcijfer van minstens 50 bijkomende manschappen.

Hoe die er moeten komen zal het voorwerp uitmaken van verdere gesprekken. Een werkgroep van technici van Binnenlandse Zaken, Justitie en Defensie zal nagaan hoe

Dear Mr. Soete,

Dear firemen,

Ladies and gentlemen

Mr. Soete has welcomed you here in this very historic building. The belfry is the landmark of this old city of Bruges. It is one of the few remaining examples of urban architecture of the early fourteenth century to the north of the Alps.

Now what is interesting for you to know, is that the belfry was build in the decades after 1280. This was after the previous building, still a construction in wood, burnt down. Bruges was at that time the largest port in Western Europe. The city was rich and it decided to build a new and far higher belfry

Zondag 20 september bracht minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een bezoek aan het fire-fest evenement in Sint-Niklaas. Met dit evenement wil de stedelijke brandweer samen met vzw Pinocchio, die kinderen met brandwonden ondersteunt, mensen bewust maken van het belang van brandveiligheid. “Kinderen moeten van jongs af aan gewezen worden op de gevaren van brand,” aldus Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom. “Preventieve campagnes zijn daarom van essentieel belang.”

Uit statistieken blijkt dat van de 100 slachtoffers die jaarlijks omkomen door brand of ten gevolge van opgelopen brandwonden, 60 procent kinderen of jongeren zijn. De vzw Pinocchio ondersteunt sinds 1997 kinderen met brandwonden. De vereniging, met Prinses Astrid

‘De rellen in Molenbeek, en de voorbije weken ook in Anderlecht, zijn symptomen van een diepere samenlevinsproblematiek en moeten daarom structureel aangepakt worden’. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom vrijdag na afloop van een gezamenlijke persconferentie met de Molenbeekse burgemeester Philippe Moureaux.

Turtelboom had Moureaux opgebeld, na nachtelijke rellen in de Maritime-wijk van Molenbeek waarbij acht politie-agenten gewond geraakten. Zij beloofde dat de lokale politie van de zone Brussel West de nodige versterking en materiële steun van de federale politie zou krijgen.

Turtelboom en Moureaux bevestigden dat ’s namiddags voor de pers in het gemeentehuis van Molenbeek, in het bijzijn van commissaris-generaal Fernand Koekelberg van de federale politie

De politiediensten van het gerechtelijk arrondissement Tongeren pakten in de nacht van donderdag op vrijdag zeven geseinde personen op. Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom woonde de actie bij.

De gezamenlijke actie van alle politiezones van het arrondissement was gericht tegen nachtelijke inbraken en rondtrekkende dadergroeperingen. Op de E313 werd onder meer een man opgepakt die door het Brusselse gerecht werd gezocht.

De controles van Maaseik tot Voeren vonden plaats van 20 tot 3 uur. Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom woonde van 22 u tot half één drie controles bij: aan de E313 in

Donderdag 17 september ondertekenden minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom en minister van Justitie Stefaan De Clerck een protocolakkoord met de Waalse televisiezender RTL-TVI. Het protocol heeft betrekking op de samenwerking tussen RTL-TVI en de actoren van politie en justitie voor de productie en realisatie van het programma “Affaires non-classées”.

Turtelboom ondertekende het protocol in haar bevoegdheid als voogdijminister van de federale politie. In het akkoord, dat gebaseerd is op het akkoord dat eerder werd afgesloten met de Vlaamse commerciële zender VTM, wordt onder andere bepaald hoe de programmamakers vertrouwelijke informatie moeten behandelen. 

Verder staat ook de bescherming van minderjarigen centraal. Slachtoffers mogen niet geportretteerd worden zonder hun

Donderdag 17 september voerde minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom samen met de lokale politie van Klein-Brabant een veiligheidscontrole uit op het festivalterrein van Pukemarock, dat plaatsvindt van 18 tot en met 21 september in Puurs. “Ook op kleinere festivals is de veiligheid van de bezoekers een absolute prioriteit. Een grondige voorbereiding is onontbeerlijk om dit te kunnen garanderen,” aldus minister Turtelboom.

Onder leiding van commissaris Benny Smet woonde Turtelboom de situatiebriefing bij van een zestal agenten van politiezone Klein-Brabant. Zij zullen, samen met leden van de cavalerie van de federale politie en een private bewakingsfirma instaan voor de veiligheid op het festival.

Tijdens de briefing werd het

Zaterdag 12 september gaf minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom het startschot voor de 14-daagse van de veiligheid. Samen met de burgemeester van Niel, Luc Van Linden (SP.a), bluste Turtelboom een brandje in de Nielse brandweerkazerne, wat het officiële startschot van de 14-daagse betekende. Turtelboom maakte van de gelegenheid gebruik om het nationaal brandpreventieplan aan te kondigen.

Jaarlijks organiseert de FOD Binnenlandse Zaken een grootscheepse informatiecampagne om zoveel mogelijk burgers te informeren over brandpreventie en –brandbestrijding. Elk jaar zijn er in België 25.000 brandhaarden, waarvan bijna de helft zich in de woning situeren. Deze branden veroorzaken bijna 100 dodelijke slachtoffers. “Reden genoeg om de bevolking te sensibiliseren over dit