Belasting op vervuilende dieselwagen gaat omhoog

De Vlaamse regering voert vanaf 1 januari een bonus van maximum 5.000 euro in voor wie een elektrische of waterstofwagen koopt. Ook de verkeersbelasting en de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) worden voor deze auto’s goedkoper. Wie een nieuwe of tweedehands dieselauto koopt die te veel CO2 en fijn stof uitstoot, zal meer betalen. Dat heeft de regering beslist tijdens de opmaak van de begroting voor 2016. Details en modaliteiten worden nog uitgewerkt.

Bron: Het Belang van Limburg, dinsdag 29 september 2015

In Vlaanderen rijden te veel vervuilende dieselwagens rond. De CO2 en het fijn stof die zij uitstoten zijn slecht voor het milieu en kunnen tot heel wat gezondheidsproblemen bij de mens leiden.

Volgens Vlaams minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom (Open Vld) is verkeersfiscaliteit de ideale manier om het aankoopgedrag van de Vlaming te sturen. De vergroening van die verkeersfiscaliteit is dan ook de meest in het oog springende nieuwe kers op de begrotingstaart 2016. De hervorming moet 45 miljoen euro opbrengen.

Bonus

“Wie vanaf volgend jaar in Vlaanderen een elektrische of waterstofwagen koopt, zal recht hebben op een financiële stimulans van maximum 5.000 euro”, legt Turtelboom uit. “De daaropvolgende jaren zal deze bonus afnemen tot 4.000 euro in 2017, 3.000 euro in 2018 en 2.000 euro in 2019. Daarnaast is het de bedoeling om vanaf 1 januari ook de Belasting op de Inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting te vergroenen.”

Nog voor de maatregel van kracht is, klinkt al kritiek. Veelverdieners die zich een dure, milieuvriendelijke wagen kunnen aanschaffen krijgen immers een bonus, terwijl de kleinverdiener die zich enkel een tweedehands dieselauto kan permitteren, meer gaat mogen ophoesten.

“Ik zal deze princiepsbeslissing de komende weken samen met mijn collega, minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V), verfijnen. De concrete modaliteiten moeten nog worden uitgewerkt, al kan ik nu al zeggen dat de hervorming enkel zal gelden bij nieuwe inschrijvingen”, aldus Turtelboom. Kortom: de Vlaamse kers die groene verkeersfiscaliteit heet, moet nog rijpen.

Besparingen

In de begroting 2016 voorziet de Vlaamse regering een tekort van 172,3 miljoen euro. “Op een begroting van 39 miljard euro is dat een tekort van 0,04% van het bruto nationaal product”, zei minister-president Geert Bourgeois gisteren bij de voorstelling van de begroting.

Initieel bedroeg het tekort 422 miljoen euro. Er wordt dus voor 250 miljoen euro bespaard, onder andere op de niet-thematische verloven van ambtenaren en op de compensatie die gemeenten krijgen voor het afschaffen van hun belastingen op investeringen die bedrijven doen in materieel en outillage.

Nieuw beleid

In de begroting 2016 wordt ook voor 550 miljoen euro aan nieuw beleid voorzien. Dat is 180 miljoen euro meer dan afgesproken bij de formatie. Het gaat onder meer om kosten voor baggerwerken voor de toegang naar de havens en extra geld voor ziekenhuisfinanciering (30 miljoen euro).

Voor de vluchtelingencrisis legt de Vlaamse regering een apart budget van 120 miljoen euro vast. Dat wordt buiten de begroting gehouden.

Omdat heel wat externe factoren nog onbekend zijn (groei- en inflatiecijfers, effecten van federale taxshift, uitspraak van Europa over het inboeken van pps-projecten, enz.) was voor deze begrotingsopmaak willens nillens heel wat nattevingerwerk nodig. De bedoeling is alleszins om in 2017 een begroting in evenwicht in te dienen.

Share on:

Leave a comment