België kan strafregisters van acht EU-landen inzien

Vanaf vandaag werd een achtste Europees land gekoppeld aan het strafregister van België via het Ecris-systeem, European Criminal Records Information System. Na Nederland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittanië, Spanje en Duitsland kunnen nu ook gegevens uitgewisseld worden met Tsjechië en Ierland. Het project komt met andere woorden in een stroomversnelling: de komende weken volgt de koppeling met Polen, Bulgarije en Oostenrijk. “Door aan dit project deel te nemen, onderstreept België het grote belang dat we hechten aan de uitwisseling van informatie van juridische aard buiten zijn landsgrenzen”, benadrukt minister van Justitie Annemie Turtelboom.

Door de koppeling van de strafregisters krijgt men sneller antwoorden op aanvragen van Europese uittreksels. De buitenlandse veroordelingen van andere landen kunnen beter begrepen worden in België en de kennisgeving van de veroordelingen van Europese burgers kunnen sneller doorgezonden worden aan de lidstaten. De bedoeling is dat in de toekomst de strafregisters van alle Europese landen aan elkaar gekoppeld zullen worden.

“ECRIS is mede mogelijk dankzij de vooruitgang die geboekt is in het moderniseringsproject van ons eigen centraal strafregister. Sinds juli 2012 beschikt de dienst CSR (Centraal Strafregister) over een praktischere, modernere en meer performante informaticatoepassing. Door deze toepassing wordt er tijd bespaard met het coderen van de vonnissen en ook de betrouwbaarheid van de gegevens gaat erop vooruit”, legt Minister Turtelboom uit. “ECRIS is weer een goede stap vooruit in de aanpak naar grensoverschrijdende criminaliteit. Ik hoop dat de connecties met de andere Europese landen snel zullen volgen zodat we een volledig overzicht krijgen.”

ECRIS: België naar de Europese top hijsen

Het ECRIS-systeem is sinds 2012 de opvolger van het pilot-systeem NJR waaraan België samen met zeven andere Europese landen heeft deelgenomen. Dit systeem is erop gericht de strafregisters van alle lidstaten van de EU aan elkaar te koppelen.

Het biedt drie grote voordelen:
• Snellere antwoorden op de aanvragen voor Europese uittreksels.
• De verdergaande codering van de strafbare feiten en de straffen zorgt ervoor dat de lidstaten onderling de buitenlandse veroordelingen beter begrijpen.
• De kennisgevingen van de veroordelingen van de onderdanen van de EU-lidstaten worden sneller overgezonden aan de lidstaten.

Share on:

Leave a comment