Belgisch erfrecht aangepast aan maatschappelijke evoluties

Kleinkinderen zullen rechtstreeks kunnen erven van grootouders en daders van gezinsdrama’s en intra-familiaal geweld zullen niet langer kunnen ervan van hun slachtoffer. Dat zijn samengevat de belangrijkste veranderingen die de senaatscommissie Justitie vandaag goedkeurde.

Erfenissprong

De nieuwe wet op het erfrecht voert voor het eerst een zogenaamde “erfenissprong” in. Daardoor kunnen kleinkinderen rechtstreeks van hun grootouders erven, waardoor vermeden wordt dat successierechten twee keer betaald moeten worden: eerst door de ouders, en daarna door de kinderen wanneer de ouders de erfenis van de grootouders willen doorgeven.

Tot nu toe konden kinderen enkel van hun ouders erven. Dit had tot gevolg dat wanneer een ouder zijn erfenis weigerde, ook zijn kinderen er geen aanspraak meer op konden doen en alles naar de tantes en nonkels zagen verdwijnen.

Onwaardigheid om te erven

Het toepassingsgebied om iemand uit te sluiten als erfgenaam wordt uitgebreid. Waar vroeger enkel iemand onwaardig werd om te ervan in geval van moord of doodslag, wordt dit met de nieuwe wet ook van toepassing bij slagen en verwondingen, vergiftigingen of verkrachtingen die de dood tot gevolg hadden.

Gezinsdrama’s

Bovendien zal iemand die niet strafrechtelijk veroordeeld werd voor de feiten, maar wel schuldig werd bevonden – dit gebeurt wanneer de dader bijvoorbeeld zelfmoord pleegt na de feiten en dus niet veroordeeld kan worden – niet langer erfgenaam zijn. Tot nu toe was het zo dat de familie van de dader recht had op de erfenis, omdat de dader na het slachtoffer gestorven was en eerste erfgenaam in lijn was.

Wanneer iemand schuldig is bevonden aan gezinsgeweld, kan de rechter beslissen een bijkomende straf op te leggen, waardoor de dader niet meer kan erven van het slachtoffer. Bijvoorbeeld wanneer een vader zijn dochter verkracht, kan de rechter beslissen dat de vader niet van de dochter kan erven, moest ze overlijden.

Deze regel zal niet automatisch zijn. Stel dat het slachtoffer de dader vergeeft, dan kan de dader toch nog erven van het slachtoffer.

Kinderen niet extra straffen

Tot slot voorziet de nieuwe wet nog een belangrijke uitzondering. Stel dat de rechtstreekse erfgenaam onwaardig wordt verklaard om te erven, dan kunnen zijn kinderen zijn plaats innemen. Kinderen moeten immers niet boeten voor de fouten van hun ouder(s). Bijvoorbeeld wanneer iemand zijn moeder vermoordt, kunnen de kleinkinderen dankzij de nieuwe wet toch van hun grootmoeder erven, waar dit vroeger niet kon.

Share on:

Leave a comment