Meer rechten voor slachtoffers

Na de affaire Dutroux kregen slachtoffers meer rechten. Minister van Justitie Annemie Turtelboom ging deze legislatuur nog een stap verder, waardoor slachtoffers nog actiever betrokken worden bij de strafuitvoering. Ons land bevindt zich daardoor in de kop van het Europese peloton. 

Om de rechten van het slachtoffer te kunnen uitbreiden, vond een uitgebreide evenwichtsoefening plaats, waarbij ook oog was voor de rechten van de dader. Het uitbreiden van de rechten van een persoon, mag immers niet ten koste gaan van de rechten van een ander.

Een betere communicatie door de rechtbank, een specifiek slachtoffermoment tijdens de zitting, en de afweging van een reëel schuldinzicht bij de dader, zullen voortaan meer aandacht krijgen tijdens het strafuitvoeringsproces.

De belangrijkste veranderingen voor slachtoffers:

* een verruiming van het begrip slachtoffer waardoor alle directe slachtoffers van de strafbare feiten worden betrokken, ongeacht of zij zich burgerlijke partij hebben gesteld of niet

* betere communicatie van de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank aan de slachtoffers via het snelst mogelijke communicatiemiddel

* er zal rekening gehouden worden met de geleverde inspanningen van de veroordeelden om de burgerlijke partijen te vergoeden om in aanmerking te komen voor vervroegde vrijlating

* er wordt voorzien in een specifiek slachtoffermoment tijdens de zitting voor de strafuitvoeringsrechtbank waar het slachtoffer zijn ervaringen en wensen kan voorleggen met betrekking tot slachtoffergerichte voorwaarden    voor invrijheidsstelling die hem persoonlijk aangaan

* de zittingen van de strafuitvoeringsrechtbank zullen plaatsvinden in de strafinrichtingen, de zittingen van de uitspraak vinden altijd plaats in het gerechtsgebouw

* de slachtoffers kunnen op kosten van de Belgische staat worden bijgestaan door een tolk

Share on:

Leave a comment