“Brusselse samenlevingsproblematiek structureel aanpakken”

‘De rellen in Molenbeek, en de voorbije weken ook in Anderlecht, zijn symptomen van een diepere samenlevinsproblematiek en moeten daarom structureel aangepakt worden’. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom vrijdag na afloop van een gezamenlijke persconferentie met de Molenbeekse burgemeester Philippe Moureaux.

Turtelboom had Moureaux opgebeld, na nachtelijke rellen in de Maritime-wijk van Molenbeek waarbij acht politie-agenten gewond geraakten. Zij beloofde dat de lokale politie van de zone Brussel West de nodige versterking en materiële steun van de federale politie zou krijgen.

Turtelboom en Moureaux bevestigden dat ’s namiddags voor de pers in het gemeentehuis van Molenbeek, in het bijzijn van commissaris-generaal Fernand Koekelberg van de federale politie en zonechef Johan De Becker.

Over welke middelen op het terrein worden ingezet om nieuwe rellen te vermijden of de kop in te drukken, wilden de autoriteiten geen details geven.    Zowel de burgemeester als minister Turtelboom legden er de nadruk op dat zij geen wetteloze zones zouden laten ontstaan. De minister bereidt ook overleg voor met de federale en lokale politie en met het justitieel apparaat om de situatie in een aantal Brusselse gemeenten en wijken ten gronde aan te pakken.

‘Het is duidelijk dat we ook op middellange en lange termijn moeten optreden’, aldus Turtelboom. ‘Daarom komt er overleg met de federale en lokale politie,de lokale overheden en met de actoren van justitie om te bekijken hoe we de toestand in deze zone kunnen aanpakken. Als we de veiligheid van de hele bevolking willen garanderen, moeten de elementen die de orde verstoren eruit.’ Meer algemeen bereidt de minister een reorganisatie voor van de algemene reserve van de federale politie. Uit de hoek van de politievakbond NSPV was vrijdag te horen dat die algemene reserve in vergelijking met vroeger veel minder en eigenlijk te weinig manschappen telt.

‘De beslissing om de algemene reserve te reorganiseren is al een tijdje genomen’, reageerde Turtelboom. ‘Het is nog steeds de bedoeling om de algemene reserve lokaal te verdelen maar dat zal op een andere manier gebeuren zodat ze sneller meer manschappen ter beschikking heeft.’ Alvast de Brusselse minister-president reageerde onmiddellijk positief op het initiatief. Hij ontmoet Turtelboom maandag.

Share on:

Comments are closed.