Mijnheer de voorzitter
Heren en dame directeurs-generaal
Waarde collega’s

Dit is mijn derde Nieuwjaarstoespraak tot de FOD Justitie
Normaal gezien moet dit mijn laatste zijn
En dus ga ik een beetje terugblikken en een beetje vooruitblikken
Verleden jaar heb ik mijn toespraak geëindigd met een citaat van Socrates
Dit jaar neem ik Frank Sinatra tot gids
Met een lied uit 1969
De melodie is van Claude François, de tekst van Paul Anka

Het begint als volgt – en wees gerust: ik ga het niet zingen:
And now, the end is near
And so I face the final curtain
My

Vanaf 1 februari worden in België alle straffen vanaf 4 maanden ook echt uitgevoerd. “Daarmee maken we in de praktijk een einde aan 20 jaar straffeloosheid”, zegt minister van Justitie Annemie Turtelboom. Bij haar aantreden, twee jaar geleden, gingen zelfs mensen die veroordeeld werden tot 3 jaar geregeld vrijuit. “Nooit gedacht dat we vandaag zo veel verder zouden staan”, zegt Turtelboom.

Een betere strafuitvoering was voor de minister van Justitie dé topprioriteit: ervoor zorgen dat elke veroordeelde zijn straf ook echt zou uitzitten of uitvoeren – in de gevangenis, via elektronisch toezicht, op probatie (met uitstel) of met een werkstraf. Sinds 1993 was dat in België niet meer het geval.

Magistraten die in de fout gaan, zullen voor een onafhankelijke tuchtrechtbank moeten verschijnen. Hierdoor zullen fouten niet langer door de rechtstreekse overste moeten bestraft worden.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom is tevreden: “Het regeerakkoord voorzag dat het tuchtstelsel zou worden herzien. Met de goedkeuring in het parlement, komen we hieraan tegemoet en zal voor de eerste keer in het bestaan van ons land de tuchtprocedure voor magistraten op een volledig onafhankelijke manier kunnen verlopen.”

Op een korps van 2500 magistraten werden de laatste acht jaar 49 tuchtprocedures gestart. 22 daarvan eindigden met een waarschuwing, 19 met een berisping, 5 met inhouding van wedde. Niemand werd afgezet.

Vandaag zijn 30

De ministerraad gaf vandaag haar goedkeuring aan het wetsontwerp tot invoering en implementatie van de Europese regelgeving met betrekking tot de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de politiediensten van de lidstaten van de EU.

 “De uitwisseling van informatie en inlichtingen is essentieel in de strijd tegen de criminaliteit. Een nauwere samenwerking tussen de rechtshandhavingsautoriteiten in de Europese lidstaten is noodzakelijk om de burgers van de Unie een hoger niveau van veiligheid te kunnen garanderen. Nog te vaak wordt een doeltreffende, snelle uitwisseling van informatie en inlichtingen ernstig belemmerd door formele procedures, administratieve structuren en juridische hinderpalen. Met de omzetting van het Kaderbesluit vereenvoudigen we de verstrekking

In het kader van de uitvoering van de zesde staatshervorming zette de ministerraad vandaag het licht op groen voor de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de uitoefening van de opdrachten van de justitiehuizen en het strafrechtelijk beleid & het veiligheidsbeleid.

 Opdrachten justitiehuizen

Door de zesde staatshervorming worden de Gemeenschappen bevoegd voor de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen. De federale Staat zal wel nog steeds bepalen welke opdrachten de justitiehuizen uitoefenen in het kader van de gerechtelijke procedure of de uitvoering van gerechtelijke beslissingen.

Permanente overleg- en samenwerkingsmechanismen zijn dus noodzakelijk zodat de

Meer prestatieplaatsen dankzij optimalisatie informatie via nieuwe website

De nieuwe website over werkstraffen (www.werkstraf.be) wordt vandaag gelanceerd om al de betrokkenen nog beter te informeren, zodat meer organisaties en overheden een prestatieplaats aanbieden, en werkstraffen nog sneller kunnen worden uitgevoerd.

De werkstraf

Elk jaar worden bijna 10.000 personen veroordeeld tot een aantal uren werkstraf, die minimum 20 en maximum 300 uren bedraagt (600 uren in geval van recidive). De veroordeelde moeten werken in openbare diensten, vzw’s of stichtingen, onder toezicht van de probatiecommissie. In 2013 werden er 951504 uren werkstraf uitgevoerd, goed voor bijna 40.000 volledige dagen.

Sinds 2012 worden werkstraffen, dankzij het wegwerken van de historische wachtlijsten bij

Het provinciaal bestuur van Open Vld Antwerpen heeft vanavond, woensdag 8 januari, de lijsttrekkers voor de verkiezingen van 25 mei 2014 aangeduid. Deze beslissing werd in consensus genomen tussen de verschillende kandidaten. Annemie Turtelboom, minister van Justitie, zal de federale lijst trekken voor de provincie Antwerpen. Dirk Van Mechelen, burgemeester van Kapellen en Vlaams parlementslid, zal op de tweede federale plaats staan. Bart Somers, burgemeester van Mechelen en federaal parlementslid, wordt lijsttrekker op de lijst voor de Vlaamse verkiezingen.

Nu de lijsttrekkers gekend zijn, kunnen de Open Vld militanten zich kandidaat stellen om de andere plaatsen op de lijsten in te vullen. Open Vld voorzitter Gwendolyn Rutten: “Een grote en belangrijke provincie als Antwerpen heeft

Wanneer een lesbisch koppel vandaag een kindje krijgt, is de biologische moeder de enige die wettelijk moeder is. Het dossier om ook de partner (‘meemoeder’) als ouder te erkennen werd lange tijd geblokkeerd, maar kent eindelijk een doorbraak. Annemie Turtelboom is tevreden.

“Bij ethische dossiers is het altijd nodig dat één persoon een voortrekkersrol neemt, waardoor de andere geesten ondertussen kunnen rijpen zodat een consensus gevonden kan worden,” aldus Annemie. “Nu komt het erop aan definitief een akkoord te sluiten zodat de meemoeder geen slopende adoptieprocedure meer hoeft door te lopen en er een einde komt aan de maandenlange onzekerheid waarmee de meemoeders geconfronteerd worden.”

De huidige adoptieprocedure

De huidige

Elke twee jaar organiseert de Bond Zonder Naam (BZN) een campagne om de toestand van gedetineerden in de kijker te zetten. Dit jaar sporen ze werkgevers aan om vaker (ex)gedetineerden aan te werven. Minister van Justitie Annemie Turtelboom verleent haar volle steun aan deze actie.

“95% van de gedetineerden komt op een dag vrij, en dus is het aan ons om deze terugkeer grondig voor te bereiden.” Om deze terugkeer gemakkelijker te laten verlopen, is het van belang dat gedetineerden ook binnen de gevangenismuren zoveel mogelijk structuur kunnen geven aan hun leven. “Opleiding en werk, zijn daarbij van cruciaal belang”, aldus Annemie Turtelboom. “Om die reden hebben we de voorbije maanden

Na de affaire Dutroux kregen slachtoffers meer rechten. Minister van Justitie Annemie Turtelboom ging deze legislatuur nog een stap verder, waardoor slachtoffers nog actiever betrokken worden bij de strafuitvoering. Ons land bevindt zich daardoor in de kop van het Europese peloton. 

Om de rechten van het slachtoffer te kunnen uitbreiden, vond een uitgebreide evenwichtsoefening plaats, waarbij ook oog was voor de rechten van de dader. Het uitbreiden van de rechten van een persoon, mag immers niet ten koste gaan van de rechten van een ander.

Een betere communicatie door de rechtbank, een specifiek slachtoffermoment tijdens de zitting, en de afweging van een reëel schuldinzicht bij de dader, zullen voortaan meer aandacht