Een gerechtelijk dossier is vaak een papieren rompslomp. JustScan, het digitale scanprogramma van de FOD Justitie, maakt aan deze archaïsche praktijk een einde. Dankzij de applicatie kan justitie strafrechtelijke dossiers scannen en digitaal beheren.  

Het is een bekend beeld: griffiers die in de kelder op zoek gaan naar het gevraagde dossier, waarna advocaten de duizenden pagina’s papier doornemen en de belangrijkste zaken inspreken op een dictafoon. Nochtans toonde de brand in het Brusselse gerechtsgebouw aan hoe belangrijk digitale dossiers zijn voor een instelling als justitie. Het Brusselse gerecht was één van de eerste gebruikers waar JustScan werd geïnstalleerd, daardoor bleef het overgrote deel van de aangetaste dossiers onmiddellijk

Naar aanleiding van het arrest van de Raad van State van 23 september 2013, dat het uitleveringsbesluit van Nizar Trabelsi naar de Verenigde Staten bevestigt, is betrokkene op 3 oktober 2013 effectief uitgeleverd.

Deze beslissing is genomen op basis van:

• Zijn veroordeling tot 10 jaar effectieve gevangenisstraf voor terroristische misdrijven gepleegd in België

• Het feit dat hij sinds zijn strafeinde (23/6/2012) in uitleveringsdetentie zit in afwachting van een uitlevering aan de Verenigde Staten en dit omwille van het feit dat de Verenigde Staten een internationaal aanhoudingsbevel hebben uitgevaardigd op 16/11/2007 ingevolge volgende misdrijven:

1. Conspiracy to kill US nationals outside of the USA
2. Conspiracy and attempt

Kinderen mogen niet de speelbal zijn van verschillende gerechtelijke instanties. Daarom ratificeerde ons land het Verdrag van ’s-Gravenhage, dat zorgt voor een betere bescherming van het kind in grensoverschrijdende aangelegenheden.

“Binnen Europa beschikten we al over een verordening over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse (Europese) beslissingen van rechtbanken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid. De beslissingen van andere Europese rechtbanken werden dus al erkend bij ons. Voor niet- Europese landen echter gold nog steeds het internationaal privaatrecht wat tot tegenstrijdige beslissingen kon leiden waar het kind dan slachtoffer van werd”, aldus Annemie Turtelboom.

Bijvoorbeeld: een Belgisch- Uruguayaans ongehuwd koppel gaat uiteen en de moeder vertrekt met het kind naar Uruguay; na verloop

Eindverslag Commissie Dutroux – april 1997

“De drama’s die de slachtoffers meemaakten moeten leiden tot een grondige hervorming van het strafrechtelijk systeem anders was al dat leed zinloos geweest. De verantwoordelijkheid van het parlement staat hier ten volle op het spel.”

Dit citaat uit het eindverslag van de Commissie Dutroux maakt het belang van de justitiehervorming duidelijk. Zeventien jaar na de Dutroux-affaire en dertig jaar na de aanslagen door de Bende van Nijvel, legt de Regering Di Rupo, op aansturen van minister van Justitie Annemie Turtelboom, definitief de contouren vast van het vernieuwde gerechtelijk landschap.

Deze fundamentele hervorming van de derde macht in ons land, kan worden

Op 26 september 2013 bracht Annemie Turtelboom een bezoek aan de gevangenis van Ruiselede. Via een aangepast regime worden gedetineerden, die aan het einde van een lange straf zijn, voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij.

Zo moeten alle gedetineerden

• binnen de drie weken verplicht afkicken
• werken in de boerderij of in één van de werkhuizen
• in gemeenschap kunnen leven
• de resultaten zijn verbluffend met een recidive van 51% ipv 75%

Dit project past volledig in de visie van de minister om meer efficiënt te straffen, maar ook aangepast te straffen. Daarom investeerde de minister de voorbije twee jaar in alternatieve mogelijkheden, naast

Elk nieuw gerechtelijk arrondissement beschikt voortaan over een snelrechtbank. Daardoor zullen de kleinere misdrijven, waarvoor weinig gerechtelijk onderzoek nodig is en de dader bekend is, sneller behandeld worden. Annemie Turtelboom maakte een budget van 2,7 miljoen euro vrij om dit te realiseren.

Elf snelrechters, elf substituten en elf griffiers werden aangenomen om deze snelrechtbanken te bemannen. Zij zullen zich exclusief bezighouden met de zogenaamde kleinere misdrijven zoals winkeldiefstallen, verboden wapendracht en vechtpartijen. Daardoor zullen verdachten binnen de twee maanden nadat ze gedagvaard zijn, effectief berecht  worden.

Met de snelrechtbanken wilt Annemie Turtelboom korter op de bal spelen en kleine criminaliteit snel en efficiënt aanpakken. De installatie van de snelrechtbanken is

Wanneer een voorraad vuurwerk of een drugslabo wordt onderschept, moet al het in beslag genomen materiaal worden opgeslagen. Dit zorgt voor gevaarlijke en dure situaties. Ook bij infiltratieoperaties van de politie kan het kostenplaatje hoog oplopen. Zo moeten ze vandaag vaak speciale voertuigen leasen voor een undercoveroperatie, terwijl een gelijkaardige auto soms gewoon op de parking van de in beslag genomen goederen te vinden is. Minister van Justitie Turtelboom past de wet daarom aan waardoor in beslag genomen goederen of kunnen vernietigd worden, of kunnen worden ingezet tijdens gerechtelijke onderzoeken.

Vernietiging

Vandaag kan tijdens het strafonderzoek enkel tot vernietiging van in beslag genomen goederen worden overgegaan wanneer de wet dit

Om te vermijden dat grote fiscale zaken nog verjaren door een gebrek aan gespecialiseerde kennis, investeren minister van Justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez in acht extra rechters gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden. De justitiehervorming, die meer gespecialiseerde magistraten als een van haar hoofddoelstellingen heeft, krijgt hiermee een duwtje in de rug.

Elke bijkomende rechter in fiscaal-financiële zaken kan tot 3 miljoen euro genereren. De 8 bijkomende fiscale rechters kunnen potentieel tot een geschatte meeropbrengst van 24 miljoen euro leiden. Daarmee wordt de investering die deze extra rechters met zich meebrengt, dubbel en dik terugverdiend.

De maatregel sluit aan bij de extra middelen die Minister Turtelboom eerder

Sinds de 13de eeuw is het de gewoonte dat kinderen de achternaam van hun vader krijgen. De regering besliste, op voorstel van Minister van Justitie Annemie Turtelboom, dat ouders voortaan de keuzemogelijkheid krijgen: naam van de vader, naam van de moeder of een dubbele naam. Hiermee wordt een einde gemaakt aan een eeuwenoude traditie die bovendien voor problemen zorgde wanneer een van de ouders niet de Belgische nationaliteit heeft.

België werd in 2006 door Europa op de vingers getikt vanwege discriminatie omdat een Belgisch-Spaans koppel van een Belgische rechter niet de dubbele naam mocht geven aan hun kindje, zoals in Spanje de traditie is. Europees Commissaris voor Justitie Viviane Reding