Met deze tekst vraagt Open Vld Antwerpen om extra aandacht en extra inspanningen voor een fietsbeleid dat duidelijke keuzes maakt.

We mogen trots zijn met onze 7de plaats op de Copenhagenize-wereldranking als fietsstad, tegelijk werd het ons ook duidelijk gemaakt dat een globale visie op fietsbeleid nog ontbreekt. We kunnen binnen 2 jaar de top 5 halen op de Copenhagenize-wereldranking.

Onze visietekst

Een van de grote uitdagingen voor de stad is hoe we ons verplaatsen. Antwerpen moet veranderen in een stad met meer ruimte, minder lawaai, properdere lucht, gezondere burgers en een betere economie. Het is een plek waar het fijn vertoeven is en waar de levenskwaliteit een stuk hoger

Turtelboom wil met wetsvoorstel buitenlandse financiering religies transparanter maken en misbruik bestraffen 

Open Vld Kamerlid Annemie Turtelboom dient een wetsvoorstel in om de buitenlandse financiering van religies transparanter te maken en misbruik te bestraffen. “Wie meer dan 5000 euro per jaar aan buitenlandse giften ontvangt, moet deze in een register oplijsten. Het wordt strafbaar om deze middelen te gebruiken om de vrije beleving van godsdienst in ons land te belemmeren. Dat is bijvoorbeeld het geval met het door de Saoedi’s gesponsorde salafisme dat de gematigde islam in België verdrijft.”

De Belgische grondwet garandeert de vrijheid van eredienst, van meningsuiting en de scheiding van geloof en staat. “We

Met de komst van de solden lanceren Annemie Turtelboom en Philippe De Backer namens Open Vld 3 voorstellen om de unieke positie van Antwerpen als shoppingstad te bestendigen en de lokale handelaars te ondersteunen.

“Het is belangrijk voor de Antwerpse middenstand dat we hen alle kansen geven op een goede verkoop tijdens deze solden periode”, zegt Annemie Turtelboom.

Zowel de knip van de Leien als de staking van de Lijn riskeren te start van de solden te hypothekeren, de middenstand verder in moeilijkheden te brengen en de reputatie van de onbereikbaarheid van Antwerpen te bestendigen. Daarom doen we als partij 3 concrete voorstellen:

1) Er is nood aan een ‘Minder

De Kamercommissie Buitenlandse Zaken nam vanmiddag unaniem een resolutie aan die de krijtlijnen voor de toekomstige relaties met Saoedi-Arabië uitzet voor de regering. Open Vld’ers Annemie Turtelboom en Tim Vandenput sleutelden mee aan de resolutie: “Saoedi-Arabië treedt de mensenrechten met de voeten en exporteert een radicale vorm van de islam naar West-Europa. We moeten hier diplomatieke en economische gevolgen aan verbinden.”

 De recente ophef over Saoedi-Arabië heeft tot een breed debat geleid in de Kamer over de relaties die België met dat land onderhoudt. Turtelboom: “Saoedi-Arabië voert oorlogen in de regio, ze verspreiden hun radicaal wahabisme naar onder meer ons land, en vegen hun voeten aan

Open Vld Kamerlid Annemie Turtelboom wil dat België samen met andere Europese lidstaten een klacht indient tegen Turkije bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. “Turkije dient daar een klacht in tegen Nederland. Het toppunt van arrogantie, want Turkije glijdt zelf af naar een autocratie waar de fundamentele mensenrechten worden geschonden. Dat moeten we niet pikken.”

Dat het grondig fout loopt in het Turkije van president Erdogan, hoeft geen betoog. Na de mislukte staatsgreep in juli, startte Erdogan een ongeziene zuiveringsoperatie. “Rechters, leerkrachten, ambtenaren die Erdogan niet steunen, werden ontslagen; de persvrijheid ernstig beknot; opposanten opgesloten. In april stemmen de Turken over een

Gepubliceerd als “Verdedig vrijheden niet door ze te beknotten” in De Standaard, 9/03/2017, pagina 37. 

Sinds de mislukte staatsgreep in juli 2016 glijdt Turkije meer en meer af naar een autocratisch regime. De persvrijheid, vrijheid van vereniging, scheiding van geloof en staat, mensenrechten, de parlementaire democratie, kortom de gehele rechtsstaat staat er onder zware druk. Volgende maand kunnen de Turken zich in een referendum uitspreken over het inwisselen van de parlementaire democratie voor een zuiver presidentieel systeem. In concreto zou president Erdogan -die nu op papier slechts een ceremoniële functie bekleedt- een groot deel van de macht in handen krijgen. Bovendien kan hij opnieuw 10 jaar

Turtelboom & Vandenput: 46 bilaterale investeringsverdragen deblokkeren

Bilaterale investeringsverdragen bieden rechtszekerheid aan bedrijven en burgers die willen investeren in het buitenland. Ze maken ook ons land aantrekkelijker voor investeringen. Open Vld Kamerleden Annemie Turtelboom & Tim Vandenput stellen vast dat slechts 56% van de Belgische ‘BITs’ vandaag actief zijn. “46 investeringsverdragen zitten geblokkeerd en daardoor lopen onze bedrijven groeikansen mis en betalen ze torenhoge verzekeringspremies. De gewesten moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”

Onze Belgische bedrijven zijn sinds jaar en dag actief over de hele wereld. Om ondernemers en investeerders te beschermen tegen een arbitrair overheidsoptreden, risico’s op onteigeningen en oneerlijke discriminatie, sluit België samen

9 februari 2017 – Open Vld Kamerlid Annemie Turtelboom wil met een resolutie de regering aanzetten om strenger op te treden tegen de financiering van de radicale islam vanuit Golfstaten. “Saoedi-Arabië spendeerde al meer dan 10 miljard dollar aan de verspreiding van het wahabistisch salafisme, de Grote Moskee in Brussel 1,8 miljoen euro tussen 2012 en 2014. Die buitenlandse beïnvloeding beknot de vrije uitoefening van de eredienst, ze leidt tot radicalisering en onveiligheid. Deze extremistische islam staat haaks op onze democratie en hoort hier niet thuis.”

De Belgische grondwet garandeert de vrijheid van godsdienst, vereniging en meningsuiting, alsook een scheiding van geloof en staat. Samen met de erkenning van erediensten en

 

In Turkije staan de rechtsstaat en democratie onder zware druk, zeker sinds de mislukte staatsgreep van juli 2016. De Kamercommissie Buitenlandse Zaken nam vandaag de resolutie aan van Open Vld Kamerleden Annemie Turtelboom en Tim Vandenput die de toetredingsonderhandelingen met Turkije tijdelijk willen bevriezen tot de situatie verbetert. De resolutie vraagt ook om de €4,45 miljard pre-toedredingssteun van de EU aan Turkije stop te zetten en de vrijgekomen middelen te gebruiken om het Turkse middenveld en NGO’s te steunen. “Onze subsidiëring van Erdogan’s autoritaire ambities moet stoppen.”

Op de mislukte Turkse staatsgreep van 15 juli 2016 volgde een ongeziene zuiveringsoperatie door het regime van

Dit jaar werden al 1.071 energieleningen goedgekeurd. Begin 2015 lanceerde Annemie Turtelboom, Minister van Energie, de Vlaamse energielening. Na de eerste 3 maanden van 2015 stond de teller op 1.002 goedgekeurde leningen. De cijfers tonen nu aan dat ook het eerste kwartaal van 2016 eenzelfde goede start kent. Met de 1.071 energieleningen werd de afgelopen 3 maanden voor 7,8 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Dit ten opzichte van de 6,2 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. De Vlaamse Regering besliste op vraag van Minister van Energie Annemie Turtelboom om het budget voor de Energielening te verhogen van 30 miljoen euro in 2015 tot 55 miljoen euro in 2016.