De conceptnota over het energiearmoedeplan van Viceminister-president Annemie Turtelboom werd vandaag door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Dit plan, het eerste ooit in Vlaanderen, moet de basis vormen voor een samenhangende aanpak van energiearmoede de komende jaren en bevat de algemene principes waarop de acties zullen steunen. Ze zal hiervoor nauw samenwerken en overleggen met alle actoren; o.a. netbeheerders, OCMW’s en armoedeorganisaties.

Een tweesporenbeleid

  1. Aanzetten tot minder verbruik

Wie minder verbruikt, betaalt ook minder. Voor mensen met een laag inkomen is minder verbruiken een heel efficiënte manier om geld te besparen. Minder verbruiken kan op verschillende manieren aangemoedigd worden.

Eenvoudige gedragswijzigingen leveren veel en snelle besparingen op. Minister van

De Vlaamse Regering keurde vanochtend het voorstel van Viceminister-president Annemie Turtelboom goed om het energiepremiestelstel vanaf 1 januari 2017 grondig te moderniseren. Om de Europese klimaatnormen 2020 te halen, moet Vlaanderen investeren in rationeel energiegebruik en energie-efficiënte woningen. Met deze hervorming wil Minister van Energie Turtelboom inzetten op het stimuleren van totaalrenovaties en zo het energieverbruik drastisch doen dalen. “De meest klimaatvriendelijke woning, is de zuinigste”, aldus Minister Turtelboom.

  1. Naar een administratieve vereenvoudiging

Het huidige systeem is te ingewikkeld en moet vereenvoudigd worden. Zo bestaan er vandaag zes verschillende premies voor dakisolatie. Er is namelijk een onderscheid tussen een doe-het-zelver en een aannemer. Daarnaast wordt er rekening gehouden

Tot en met 31 maart is het niet toegelaten voor distributienetbeheerders om huishoudelijke afnemers af te sluiten van de elektriciteit- en gastoevoer. Normaal gezien loopt de periode af op 1 maart, maar die wordt nu met een maand verlengd.

Gedurende de winter mag de toevoer van elektriciteit en gas niet worden afgesloten van 1 december tot 1 maart, dat is zo bepaald in het Energiebesluit. De distributienetbeheerders mogen klanten in deze periode niet afsluiten van elektriciteit of aardgas, behalve dan in uitzonderlijke gevallen (veiligheid, fraude, leegstand).

De Vlaamse regering zet in op de bestrijding van energiearmoede door aan de bron te werken via een lager verbruik door prioritair in te

Vlaanderen wil de komende jaren grote stappen vooruit zetten om het energiesysteem koolstofarmer te maken. Dat is nodig om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 en daarna te realiseren. Het afsluiten van het klimaatakkoord in Parijs en de uitwerking van een governancemodel voor het EU-beleidskader 2030 voor energie en klimaat, geven duidelijke richtlijnen aan voor een toekomstige energietransitie.

Viceminister-president Annemie Turtelboom: “Een Vlaamse energievisie kan zorgen voor een stroomversnelling in het energiebeleid. Hernieuwbare energie moet opnieuw een positief verhaal worden, waar burgers aan kunnen participeren. Ik geloof in een bottom-up benadering en niet in de top-down benadering van het verleden.” We moeten werken aan het verbeteren van de

In 2015 werden 12 % meer premies toegekend voor energiebesparende ingrepen in woningen in vergelijking met 2014. Vooral de premies voor warmtepompen (stijging van 47 %), dakisolatie (groei van 31 %), vloerisolatie (+ 22 %), spouwmuurisolatie (+ 20 %) en de combipremies (x 3) zitten in de lift. Viceminister-president Annemie Turtelboom is tevreden met de resultaten. “De oproep om energiebesparende investeringen en in de eerste plaats dakisolatie niet langer uit te stellen heeft duidelijk zijn effect niet gemist. Deze ingrepen zorgen voor een lagere energiefactuur en een verhoogd wooncomfort.”

Van begin januari tot eind december 2015 zijn er in totaal 153.780 premies toegekend voor energiebesparende ingrepen in woningen, waaronder 54.144

Het Wilrijkse industrieterrein Terbekehof stelt zich de ambitie om energieonafhankelijk te worden, en dus zelf te voorzien in energie via eigen opgewekte hernieuwbare energiebronnen. De mogelijkheden gaan van windturbines, zonnepanelen, tot warmtepompen. Dat mocht Viceminister-president Annemie Turtelboom gisteren aankondigen bij de voorstelling van het HIW-bedrijventerreincharter in Wilrijk.

Met het charter dat gisteravond door alle aanwezige bedrijven ondertekend werd, wil de bedrijvenvereniging Handel & Industrie Wilrijk ernaar streven het meest duurzame, CO2-vriendelijke en energie-efficiënte industrieterrein van Vlaanderen te worden op vlak van infrastructuur, energie-, groen- en afvalbeleid. Turtelboom wil in de toekomst ook privaat geld gebruiken om via ESCO-financiering bedrijven op weg te zetten naar meer energie-efficiëntie.

Het charter,

In 2015 werd het hoogst totaalbedrag energiepremies uitgereikt aan Limburgse bedrijven sinds de wijziging van de REG-premies in 2012. De energiepremies werden vooral gebruikt voor betere isolatie en energiezuinige verlichting. Dat wist Viceminister-president Annemie Turtelboom te vertellen bij de lancering van het eerste Vlaams VLEEN-netwerk in Limburg. VLEEN-netwerken verzamelen verschillende bedrijven die samen aan energiebesparing willen doen. Turtelboom wil in de toekomst ook privaat geld gebruiken om via ESCO-financiering bedrijven op weg te zetten naar meer energie-efficiëntie.

Het idee om bedrijven samen te brengen om gezamenlijk te werken aan hun energie-efficiëntie komt overwaaien uit Duitsland waar het met veel succes de energiefactuur van talloze bedrijven wist terug te dringen voor

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil binnen twee weken een nota klaar hebben met daarin het pad naar een Vlaamse energievisie. Bedoeling is om daarbij ook de burgers te laten participeren.

Er zijn al langer plannen om een energievisie voor de langere termijn uit te stippelen. Bedoeling is ook om samen met de andere regio’s en met de federale overheid een pact te realiseren, een interfederaal energiepact. Maar rond dat interfederale energiepact lijkt er voorlopig weinig beweging. “Er is geen vooruitgang en de einddatum is moeilijk te voorspellen”, geeft Turtelboom toe.

De Open Vld-minister blijft vanuit Vlaanderen wel werken aan en hopen op zo’n interfederaal pact, maar

De Vlaamse Regering keurde vandaag definitief het voorstel voor de zero emissie bonus goed. De bonus zorgt ervoor dat bij aankoop de kloof tussen een conventioneel voertuig en een emissievrij model (elektrisch of waterstof) kleiner wordt. De aankoopprijs van  een elektrische wagen is momenteel nog duurder dan een gelijkaardig model in benzine of diesel, maar stoot geen CO2 en fijn stof uit. Viceminister-president Annemie Turtelboom wil met deze bonus, die degressief is en afloopt naar 2020 toe, een doorstart geven aan de Vlaamse markt en streeft naar 60.000 elektrische wagens tegen 2020.

De zero emissie bonus is de derde maatregel die de Vlaamse Regering neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren

In 2015 werden er 20.247 spouwmuren na-geïsoleerd, een stijging van 15 procent in vergelijking met 2014. Minister van Energie Annemie Turtelboom is tevreden met de resultaten. “Doordat het rendement van deze energiebesparende ingreep heel hoog ligt, hebben we de doelstelling van 20.000 woningen behaald in 2015. We kunnen spreken van een recordaantal na-isolaties.”

In 2015 zijn in totaal 20.247 spouwmuren na-geïsoleerd. Dat zijn er 2.708 meer in vergelijking met 2014; een stijging van 15 procent. Het zijn er ook 4.721 meer dan in 2013. Dit is goed voor een stijging van 30 procent op 2 jaar tijd. In 2013 werden in totaal 15.526 spouwmuren na-geïsoleerd en geregistreerd bij de controle-organisatie