In 2015 werden 12 % meer premies toegekend voor energiebesparende ingrepen in woningen in vergelijking met 2014. Vooral de premies voor warmtepompen (stijging van 47 %), dakisolatie (groei van 31 %), vloerisolatie (+ 22 %), spouwmuurisolatie (+ 20 %) en de combipremies (x 3) zitten in de lift. Viceminister-president Annemie Turtelboom is tevreden met de resultaten. “De oproep om energiebesparende investeringen en in de eerste plaats dakisolatie niet langer uit te stellen heeft duidelijk zijn effect niet gemist. Deze ingrepen zorgen voor een lagere energiefactuur en een verhoogd wooncomfort.”

Van begin januari tot eind december 2015 zijn er in totaal 153.780 premies toegekend voor energiebesparende ingrepen in woningen, waaronder 54.144

Het Wilrijkse industrieterrein Terbekehof stelt zich de ambitie om energieonafhankelijk te worden, en dus zelf te voorzien in energie via eigen opgewekte hernieuwbare energiebronnen. De mogelijkheden gaan van windturbines, zonnepanelen, tot warmtepompen. Dat mocht Viceminister-president Annemie Turtelboom gisteren aankondigen bij de voorstelling van het HIW-bedrijventerreincharter in Wilrijk.

Met het charter dat gisteravond door alle aanwezige bedrijven ondertekend werd, wil de bedrijvenvereniging Handel & Industrie Wilrijk ernaar streven het meest duurzame, CO2-vriendelijke en energie-efficiënte industrieterrein van Vlaanderen te worden op vlak van infrastructuur, energie-, groen- en afvalbeleid. Turtelboom wil in de toekomst ook privaat geld gebruiken om via ESCO-financiering bedrijven op weg te zetten naar meer energie-efficiëntie.

Het charter,

In 2015 werd het hoogst totaalbedrag energiepremies uitgereikt aan Limburgse bedrijven sinds de wijziging van de REG-premies in 2012. De energiepremies werden vooral gebruikt voor betere isolatie en energiezuinige verlichting. Dat wist Viceminister-president Annemie Turtelboom te vertellen bij de lancering van het eerste Vlaams VLEEN-netwerk in Limburg. VLEEN-netwerken verzamelen verschillende bedrijven die samen aan energiebesparing willen doen. Turtelboom wil in de toekomst ook privaat geld gebruiken om via ESCO-financiering bedrijven op weg te zetten naar meer energie-efficiëntie.

Het idee om bedrijven samen te brengen om gezamenlijk te werken aan hun energie-efficiëntie komt overwaaien uit Duitsland waar het met veel succes de energiefactuur van talloze bedrijven wist terug te dringen voor

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil binnen twee weken een nota klaar hebben met daarin het pad naar een Vlaamse energievisie. Bedoeling is om daarbij ook de burgers te laten participeren.

Er zijn al langer plannen om een energievisie voor de langere termijn uit te stippelen. Bedoeling is ook om samen met de andere regio’s en met de federale overheid een pact te realiseren, een interfederaal energiepact. Maar rond dat interfederale energiepact lijkt er voorlopig weinig beweging. “Er is geen vooruitgang en de einddatum is moeilijk te voorspellen”, geeft Turtelboom toe.

De Open Vld-minister blijft vanuit Vlaanderen wel werken aan en hopen op zo’n interfederaal pact, maar

De Vlaamse Regering keurde vandaag definitief het voorstel voor de zero emissie bonus goed. De bonus zorgt ervoor dat bij aankoop de kloof tussen een conventioneel voertuig en een emissievrij model (elektrisch of waterstof) kleiner wordt. De aankoopprijs van  een elektrische wagen is momenteel nog duurder dan een gelijkaardig model in benzine of diesel, maar stoot geen CO2 en fijn stof uit. Viceminister-president Annemie Turtelboom wil met deze bonus, die degressief is en afloopt naar 2020 toe, een doorstart geven aan de Vlaamse markt en streeft naar 60.000 elektrische wagens tegen 2020.

De zero emissie bonus is de derde maatregel die de Vlaamse Regering neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren

In 2015 werden er 20.247 spouwmuren na-geïsoleerd, een stijging van 15 procent in vergelijking met 2014. Minister van Energie Annemie Turtelboom is tevreden met de resultaten. “Doordat het rendement van deze energiebesparende ingreep heel hoog ligt, hebben we de doelstelling van 20.000 woningen behaald in 2015. We kunnen spreken van een recordaantal na-isolaties.”

In 2015 zijn in totaal 20.247 spouwmuren na-geïsoleerd. Dat zijn er 2.708 meer in vergelijking met 2014; een stijging van 15 procent. Het zijn er ook 4.721 meer dan in 2013. Dit is goed voor een stijging van 30 procent op 2 jaar tijd. In 2013 werden in totaal 15.526 spouwmuren na-geïsoleerd en geregistreerd bij de controle-organisatie

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, lanceerde begin dit jaar de Energielening. Eind 2015 staat de teller op 4278 goedgekeurde leningen. In totaal werd zo voor een kleine 27 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Hiermee besparen de 4278 gezinnen jaarlijks in totaal 3 miljoen euro op de energiefactuur. De Vlaamse Regering besliste op vraag van minister van Energie Annemie Turtelboom om het budget voor de Energielening te verhogen van 30 miljoen euro in 2015 tot 55 miljoen euro in 2016. Dit om het voor elke Vlaming mogelijk te maken om via de Energielening een interessante energiebesparende investering te doen.

Sinds 1 januari 2015 kan de Vlaming beroep doen op

Ter gelegenheid van het Autosalon 2016 zullen de aardgasnetbeheerders, leden van NGVA.be – de Natural Gas Vehicle Association – een premie tot 1.000 euro toekennen bij aankoop van een aardgaswagen door een onderneming of een particulier. Dat kondigde de associatie voor CNG-wagens vandaag aan op een persmoment in de Thomas More Hogeschool in Sint-Katelijne-Waver. Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, is verheugd dat NGVA.be mee haar schouders zet onder dit duurzame project. “CNG-rijden is een rendabel milieuvriendelijk alternatief geworden voor zowel bedrijven als particulieren. Dit nieuwe premiesysteem voor CNG-wagens toont aan dat de sector zich zelfstandig ontplooit en zo de markt ondersteunt.”

CNG-rijden is een betaalbaar groen alternatief geworden voor

In het kader van de Europese richtlijn Clean Power for Transport heeft de Vlaamse Regering een actieplan opgesteld dat de mogelijkheden voor duurzame mobiliteit sterk vergroot. In een eerste beweging werd al de verkeersfiscaliteit hervormd door groene parameters op te nemen in zowel de jaarlijkse verkeersbelasting als de belasting op inverkeerstelling. De Vlaamse Regering heeft de ambitie geformuleerd om tegen 2020 40.000 CNG-wagens en 60.000 elektrische wagens op de baan te krijgen. De Vlaamse overheid geeft het voorbeeld door in 2020 minimaal 10 procent van de nieuw aangekochte wagens elektrisch aan te kopen. En daarnaast zal minimaal 7 procent van de nieuw aangekochte wagens op CNG rijden.

Dat lukt alleen

De Vlaamse Regering heeft vandaag het E-Peil vastgelegd voor alle types van gebouwen. Tot op heden was dit enkel noodzakelijk voor nieuwe (of héél grondig gerenoveerde) residentiële woningen, kantoren en scholen. Vandaag heeft de Vlaamse Regering voor alle andere types van gebouwen het E-peil vastgelegd. Deze beslissing kadert in het ruimere geheel van energie-efficiëntie dat de Vlaamse Regering hoog in het vaandel draagt. Deze beslissing vormt de eerste ambitieuze stap richting het BEN-niveau voor niet-residentiële gebouwen in 2021. Energie-efficiëntie draagt bij tot de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen.

Eeis, fct 2017 Logeerfunctie 80 Gezondheidszorg met verblijf 80 Gezondheidszorg zonder verblijf 80 Gezondheidszorg operatiezalen 60 Bijeenkomst hoge bezetting 80 Bijeenkomst lage bezetting