De lijst met werken die met de Energielening kunnen worden gefinancierd wordt uitgebreid. Voortaan kan in heel Vlaanderen ook voor de financiering van zonnepanelen een beroep gedaan worden op de Energielening. Kwetsbare groepen die in aanmerking komen voor een intrest van 0 procent kunnen er ook energiezuinige huishoudtoestellen mee aankopen. Om dit mogelijk te maken besliste de Vlaamse Regering op vraag van minister van Energie Annemie Turtelboom om het budget voor de Energielening te verhogen naar 30 miljoen euro in 2015.

Sinds 1 januari 2015 kan de Vlaming beroep doen op de energielening om energiebesparende maatregelen te financieren in de woning. Ondertussen zijn 1195 dergelijke leningen goedgekeurd.

In het eerste

De Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) krijgt de opdracht van de Vlaamse Regering om het oprichten van een ESCO-fonds te onderzoeken. Een dergelijk fonds draagt de financieringskost van investeringen in energie-efficiëntie in ondernemingen. Die investeringen worden terugbetaald door de besparing op de energiefactuur.

Te weinig ondernemingen in Vlaanderen investeren vandaag in energie-efficiëntie. Het verlagen van de energiefactuur door energiebesparende maatregelen biedt nochtans extra ruimte voor andere investeringen en maakt een onderneming ook competitiever. Een gebrek aan kennis en affiniteit met complexe energiesituaties weerhoudt ondernemers echter vaak om hierop in te zetten. Daarnaast zijn er vaak te weinig financiële middelen voorhanden om de investering te doen. Willen ze daarvoor leningen aangaan, dreigen

Netbeheerder Eandis nam donderdagmorgen 26 maart 22 aardgasvoertuigen in gebruik. Met deze auto’s zullen hun meteropnemers het land doorkruisen als ambassadeurs van duurzame mobiliteit. Minister Turtelboom gaf vanmorgen een toelichting bij het wijzigende mobiliteitslandschap en de duurzame alternatieven. Daarna overhandigde ze de autosleutels aan de meteropnemers. “Eandis neemt een voorbeeldfunctie op door hun meteropnemers op pad te sturen met deze CNG-wagens.”

Minister van Energie Annemie Turtelboom is ervan overtuigd dat de toekomst van de auto-industrie ligt bij duurzame voertuigen. Binnen de Vlaamse regering trekt ze het dossier rond groene mobiliteit, zijnde voertuigen die rijden op aardgas, LPG, elektriciteit, waterstof, biobrandstof, e.a.. De minister ondersteunt dit project dan ook voluit.

De Vlaamse Regering schakelt via een Fast Lane een versnelling hoger om de doelstellingen hernieuwbare energie (2020) te behalen. Door de plaatsing van windturbines te faciliteren, wil Vlaanderen een versnelling hoger schakelen op plaatsen die daarvoor geschikt zijn. Hiervoor worden twee werkgroepen opgericht. De ene bouwt verder op het werk van de provincies en gaat op zoek naar meest geschikte zones voor windturbines, de andere zoekt naar manieren om de procedures te versnellen.

In uitvoering van de Europese energiedoelstellingen, moet Vlaanderen het aandeel hernieuwbare energie ongeveer verdubbelen van 5,9% nu (voorlopige cijfers voor 2014) tot 10,5% in 2020 en het aandeel groene stroom van 9,9% in 2014 tot 19,5% in

Midden in de industriezone Lammerdries – op het grondgebied van de Kempense gemeenten Geel en Olen – opende Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, donderdagmiddag het nieuwe windpark van EDF Luminus.

De zes windturbines werden gebouwd langs het Albertkanaal, op het industrieterrein Lammerdries in Olen en Geel. Zes bedrijven daar hebben ervoor gekozen om een windmolen te plaatsen en op die manier lokaal groene stroom te produceren goed voor het equivalent verbruik van 7.500 gezinnen. Vijf windturbines zijn rechtstreeks op het openbaar net aangesloten. De zesde levert rechtstreeks stroom aan het bedrijf Havi Logistics.

Minister van Energie Annemie Turtelboom opende donderdagmiddag het windpark. Vlaanderen zet zo een nieuwe stap richting

Wie vandaag een woning bouwt, verbouwt of verkoopt, heeft een reeks attesten nodig. Daar gaan voor bouwers, verkopers en de overheid heel wat administratieve lasten en kosten mee gepaard. Ministers van Omgeving en Energie Joke Schauvliege en Annemie Turtelboom maken werk van één attest, in het kader van administratieve vereenvoudiging.

De Vlaamse Regering wil de maximale integratie en vereenvoudiging onderzoeken van allerlei attesten, zoals voor stookolietank, centrale verwarming, riolering, EPC, EPB (energieprestatieregelgeving), en drinkwaterinstallatie. Zo wil deze Vlaamse Regering ervoor zorgen dat de administratieve lasten en kosten voor de bouwheer en de overheid tot een minimum beperkt worden. “Momenteel worden mensen afgeschrikt om te bouwen, verbouwen, of verkopen door de

Minister van Energie Annemie Turtelboom en Unizo-topman Karel Van Eetvelt wezen winkeluitbaters tijdens een persmoment op dinsdag 10 maart op de mogelijkheden om de energiefactuur te drukken, onder meer met tips rond verlichting in de presentatie ‘Verdienen met licht’. “KMO’s en winkeliers gaan vandaag nog teveel voorbij aan het idee dat ze hogere winsten kunnen boeken door energiebesparing in hun gebouwen”, aldus minister Turtelboom. Daarom was de plaats van afspraak ook Schoenen Torfs in Mechelen, waar CEO Wouter Torfs een toelichting gaf bij de inspanningen van de groep om energie te besparen. Zij behoren namelijk tot de winkels die wel reeds een relighting hebben doorgevoerd. Door

Tot en met 15 maart is het niet toegelaten voor distributienetbeheerders om huishoudelijke afnemers af te sluiten van de elektriciteit- en gastoevoer. Normaal gezien loopt de periode af op 1 maart, maar die wordt nu met twee weken verlengd.

Gedurende de winter mag de toevoer van elektriciteit en gas niet worden afgesloten van 1 december tot 1 maart, dat is zo bepaald in het Energiebesluit. De distributienetbeheerders mogen klanten in deze periode niet afsluiten van elektriciteit of aardgas, behalve dan in uitzonderlijke gevallen (veiligheid, fraude, leegstand).

Op basis van de weersvoorspellingen besliste minister van Energie Annemie Turtelboom om deze periode te verlengen tot en met 15 maart. “Hiermee willen we

Een nieuwe website rond bijna-energieneutraal bouwen werd vandaag gelanceerd. De Vlaamse architectenorganisatie NAV ontwierp deze portaalsite met de naam ‘www.BEN-architect.be’. Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, heeft 30.000 euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling, promotie en lancering ervan. Het doel is om particulieren beter te ondersteunen in het bouwen van een bijna-energieneutrale (BEN) woning. BEN-woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, koeling, sanitair warm water en ventilatie. Bovendien halen ze hun energie uit hernieuwbare bronnen.

Elke bouwaanvraag die vanaf 2021 ingediend wordt, moet voldoen aan de BEN-eisen die vanuit Europa opgelegd zijn. Tot 2021 wordt het verplichte E-peil voor nieuwbouwwoningen stapsgewijs aangescherpt; van E60 op dit moment, naar E50 in 2016,

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Financiën en Energie, is van mening dat wie energiezuinig bouwt de mogelijkheid moet hebben meer te kunnen lenen bij de bank. Daarom gaat de minister het initiatief nemen tot overleg met de financiële sector. Dit deelde ze mee tijdens haar persconferentie ‘Besparen door energie-efficiënt te renoveren’ vanmorgen naar aanleiding van de start van Batibouw.

“Bij het bepalen van het bedrag dat mensen kunnen lenen zouden de banken rekening moeten houden met de winsten van energiezuinig bouwen”, aldus minister Turtelboom vanmorgen. Energiebesparende investeringen zoals isolatie zijn niet goedkoop. Kandidaat-bouwers schrappen deze extra’s dan ook vaak zodat ze minder moeten lenen bij de bank. We moeten