Aangezien kleine zonnepaneleninstallaties voldoende rendabel zijn geworden zonder overheidssteun, wordt in de toekomst niet langer certificatensteun toegekend voor nieuwe installaties. Die princiepsbeslissing is vrijdag 13 februari genomen door de Vlaamse Regering.

“Overheidssteun moet steeds rekening houden met evoluties op de markt”, stelt minister van Energie Annemie Turtelboom. “Nu de kostprijs van kleine zonnepaneleninstallaties zo fel is gezakt, onder meer door groepsaankopen, hoeft de overheid geen steun meer te voorzien. Het systeem van groene stroomcertificaten zal dan ook in de toekomst niet meer gelden voor nieuwe, kleine installaties.” Kleine installaties zijn installaties van minder dan 10 kWp (kilowattpiek). 10 kWp=gemiddeld zo’n 40 zonnepanelen. Kleine installaties zijn gekoppeld aan een terugdraaiende teller,

De eerste maand van dit jaar zijn 2044 spouwmuren na-geïsoleerd, een record sinds de verplichte registratie. Over het volledige jaar 2014 zijn bovendien al 14 procent meer spouwmuren geïsoleerd in vergelijking met het jaar voordien. Minister van Energie Annemie Turtelboom is tevreden met de resultaten, maar rekent op een verhoging van het ritme. “Het rendement van deze energiebesparende ingreep ligt heel hoog.”

In januari 2015 zijn in totaal 2044 spouwmuren na-geïsoleerd. Dat zijn er 194 meer dan de vorige recordmaand, een jaar eerder. In januari 2014 werden 1850 spouwmuren geïsoleerd. Vorig jaar, in 2014 waren het er in totaal uiteindelijk 17.847. Een stijging van 14 procent in vergelijking met het

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, lanceerde op Dikketruiendag, vrijdag 13 februari, een campagne om kinderen te leren bewuster om te gaan met hun energieverbruik. Dit gebeurde aan de hand van de eerste ‘Lichtuit’ introductieles die de minister gaf aan de leerlingen van de lagere school De Puzzel in Vilvoorde. Na deze les wordt het uitgebreide lessenpakket ‘Energie. In actie voor een duurzame wereld’ voor de tweede en derde graad basisonderwijs aangeboden aan Vlaamse scholen. Met dit ideeënboek kunnen ze gedurende verschillende lessen aan de slag rond energie en duurzaamheid.

Het lessenpakket ‘Energie. In actie voor een duurzame wereld’ maakt leerlingen wegwijs in ons energielandschap. De juiste informatie verschaffen en

In het Energiebesluit zijn de standaardpakketten vastgelegd waarmee gemeenten aan de slag kunnen om voor nieuwe wijken strengere EPB-eisen op te leggen. Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom legt de laatste hand aan ministeriële besluiten, zodat hiervan gebruik kan worden gemaakt. Er zijn twee verstrengde energiepakketten vastgelegd waar gemeenten uit kunnen kiezen. Voor nieuwe woongebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2016, kan de gemeente kiezen tussen een eerste pakket dat een verstrenging van de E-peileis naar E30 bevat en een tweede pakket dat een combinatie van een strenger E-peil, namelijk E20, en een strenger K-peil, namelijk K25, bevat.

Overeenkomstig het Energiebesluit, kan de gemeente deze strengere

In januari 2015, de eerste maand dat Vlaanderen de energielening uitkeert, zijn 110 contracten ondertekend. De gemiddeld geleende som bedraagt 6950 euro. “We geraken stilaan op kruissnelheid”, zegt minister van Energie Annemie Turtelboom. “Maar we kunnen nog een versnelling hoger schakelen. We blijven deze energielening dan ook voluit promoten.”

Voor 2015 ligt een totaalbudget van 15 miljoen euro klaar om via een rollend fonds leningen te verschaffen waar energiebesparende ingrepen mee kunnen worden uitgevoerd in een woning. Een gezin kan maximum 10.000 euro lenen, terug te betalen in 5 jaar aan een intrest van 0 of 2 procent.

Je kan een energielening krijgen voor volgende werken:

  • Dak-, vloer- en

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, bracht op donderdag 29 januari een bezoek aan de Duurzame Wijk in Waregem. Deze bijna-energieneutrale (BEN) wijk wordt volledig vanuit een duurzame invalshoek aangepakt. De minister maakte tijdens een rondleiding op de werf uitgebreid kennis met deze bijna-energieneutrale woningen.

BEN-woningen zijn er voor iedereen en raken steeds meer ingeburgerd. Elke bouwaanvraag die vanaf 2021 ingediend wordt, moet trouwens voldoen aan die E30 BEN-norm die vanuit Europa opgelegd is. Zulke woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, koeling, sanitair warm water en ventilatie. Bovendien halen ze hun energie uit hernieuwbare energiebronnen. “Een BEN-woning heeft een kleine meerkost, maar die verdien je snel terug via energie-efficiëntie”, aldus

Roeselare vervult al bijna 30 jaar een pioniersrol voor warmtenetten in Vlaanderen. Vandaag werd een grootschalige uitbreiding voorgesteld, in het – via het warmtenet verwarmde – stedelijk zwembad Spillebad. Door de uitbreiding die zich tussen 2016 en 2026 zal voltrekken, worden 1200 gezinnen aangesloten op het in totaal 30 kilometer lange warmtenet. Dit is 12 kilometer extra in vergelijking met de huidige situatie. Voor minister van Energie, Annemie Turtelboom, zijn warmtenetten een belangrijk onderdeel in de energiemix van morgen. Daarom was ze er ook bij toen de samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend met een aantal nieuwe projectpartners.

Sinds 1986 al is in Roeselare een warmtenet in gebruik dat gevoed wordt met warmte

Annemie Turtelboom is de stuwende kracht achter deze Vlaamse energielening waarmee gezinnen hun huis kunnen isoleren. “Met 89 leningen in de eerste week hebben we een goede start genomen. Er zijn echter 29 gemeenten waar men nog geen energielening kan aanvragen. Deze blinde vlekken werken we snel weg”, legt ze uit. Annemie Turtelboom roept daarnaast alle gemeenten op om actief samen te werken in dit dossier.

“We hebben hard gewerkt om deze energielening zo snel mogelijk operationeel te krijgen, omdat we energie-efficiënte maatregelen extreem belangrijk vinden. En dat is ook gelukt”, zegt Annemie Turtelboom.

Op 5 januari had minister Turtelboom een budget van 15 miljoen euro klaarliggen om via een

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, heeft een budget van 15 miljoen euro klaarliggen om via een rollend fonds in totaal 3500 leningen te verschaffen in 2015. Een persoon kan maximum 10.000 euro lenen, terug te betalen in 5 jaar aan een intrest van 0 of 2 procent. Vanaf vandaag kan daarvoor contact opgenomen worden met het Vlaams Energieagentschap (VEA), of met lokale entiteiten.

“We hebben hard gewerkt om deze energielening zo snel mogelijk operationeel te krijgen, omdat we energie-efficiënte maatregelen extreem belangrijk vinden. En dat is ook gelukt”, aldus minister Turtelboom. Voor de meerderheid van de bevolking geldt een intrest van 2 procent, terwijl bepaalde kwetsbare groepen kunnen lenen

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, was er dinsdagmiddag bij toen de langverwachte engagementsverklaring van het Renovatiepact werd ondertekend. Alle sectoren en organisaties – 33 in totaal – die belang hebben bij deze overeenkomst waren aanwezig bij de ondertekening ervan in Hotel Errera, de ambtswoning van de Vlaamse minister-president.

Het doel van het Renovatiepact is tweeledig. Enerzijds wil men een coherent actieplan uitwerken dat, in een langetermijnperspectief, leidt tot een sterke verhoging van de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium. Momenteel wordt slechts 0,7 % van de in totaal 3 miljoen Vlaamse woningen per jaar gerenoveerd. Het is mogelijk om dit percentage sterk te verhogen. Zo wordt de economische activiteit van