Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, heeft op zaterdagavond 13 december samen met Bart Somers, burgemeester van Mechelen, de kerstverlichting op de kerstmarkt in Mechelen eigenhandig uitgetrokken. Hiermee gaven ze het startschot van de ‘Black-Out’ kerstmarkt. Dit is een unieke kerstmarkt in samenwerking met kaarsenproducent Spaas die stroom bespaart door enkel te verlichten met 2.000 kaarsjes.

Met dit ongeziene lichtspektakel zijn de organisatoren geslaagd in hun opzet; stroom besparen én een gezellige kerstmarkt organiseren kunnen wel degelijk samengaan. De off-on campagne waarmee minister Turtelboom oproept om samen stroom te besparen wordt zo op een originele manier nog eens in de kijker gezet. “De filosofie achter de campagne is dat we

Met één druk op de knop heeft Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, donderdagmorgen 11 december het Storm-windpark in Wielsbeke officieel in gang gezet.

De drie windturbines van het Storm-windpark zullen stroom produceren voor zo’n 3.500 gezinnen. Minister Turtelboom nam van de gelegenheid gebruik om de krijtlijnen van haar beleid rond hernieuwbare energie, en meer specifiek windenergie uiteen te zetten. En ook om tekst en uitleg te geven bij de weg die Vlaanderen nog moet afleggen om de Europese doelstellingen te halen.

“Tegen 2020 stelt Vlaanderen zich als doel 250 windturbines bij te bouwen. Belangrijk daarbij is dat de steun die de Vlaamse overheid geeft, deze evolutie volgt. We willen

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, doet een oproep om projecten rond groene warmte in te dienen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). De Vlaamse Regering heeft een budget van meer dan 8 miljoen euro om deze projecten te ondersteunen. Momenteel is er namelijk een groot onbenut potentieel van groene warmte en gaat er nog veel restwarmte ongebruikt verloren. Dit terwijl het overgrote deel van de energievraag niet uit elektriciteit, maar uit warmte bestaat.

Bedrijven en andere organisaties die zelf groene warmte willen produceren, restwarmte recupereren of biomethaan produceren en in het aardgasnet injecteren, kunnen projectvoorstellen indienen tot 4 februari 2015. De Vlaamse Regering heeft 8,2 miljoen euro opzijgezet voor

De marktmonitor die vandaag werd voorgesteld door de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) biedt een interessante kijk op de energiemarkt. Het document bevestigt andermaal dat er nog veel marge is om te besparen. Enerzijds door efficiënter om te gaan met energie, anderzijds door op zoek te gaan naar de beste prijs voor de consument. De grote interesse in groene stroom bewijst bovendien dat er een groot draagvlak is voor hernieuwbare energie in Vlaanderen. Een opportuniteit die we niet mogen laten liggen.

Veel cijfers in het rapport. Heel veel. Maar een aantal ervan zijn toch wel heel opvallend. Zo stelt de marktmonitor dat in acht van de tien

De energiesnoeiers zullen voortaan ingeschakeld worden om zelf werken uit te voeren, die leiden tot energie-efficiëntie in woningen. ‘Terwijl ze vroeger een rapport schreven, vragen we ze nu gewoon uit te voeren wat noodzakelijk is’, zegt Vlaams Viceminister-president en Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld). ‘In eerste instantie dakisolatie.’

Sinds 2007 lichten de zogenaamde energiesnoeiers woningen door. Zo’n 150 mensen die weinig kansen kregen op de arbeidsmarkt kregen door deze sociale tewerkstellingsmaatregel een zinvolle job. Daarbij horen ook nog eens zo’n 80 begeleiders. Bij kwetsbare groepen gaan ze op zoek naar manieren om energie te besparen, vooral in private huurwoningen en sociale huurwoningen. Ondertussen zijn er 34 energiesnoeibedrijven.

Viceminister-President en Vlaams Minister van Begroting en Financiën Annemie Turtelboom (Open Vld) onderstreepte  in de Commissie Financiën van het Vlaams Parlement dat het nieuwe systeem van de woonbonus ingaat vanaf 1 januari 2015, “zoals eerder al herhaaldelijk gecommuniceerd door de Vlaamse Regering”. Dit als antwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Katrien Partyka.

De nieuwe regeling zal worden opgehangen aan de datum van de authentieke leningsakte. Dit om aan te sluiten bij de huidige administratieve praktijk en om de uitvoerbaarheid van de maatregel te respecteren.

“Vlaanderen staat aan de top op vlak van de eigendomsgraad”, maakte minister Turtelboom duidelijk. “Op enkele jaren tijd is er een toename geweest van 65 naar

De verhoging van de verdeeltaks van 1 naar 2,5 procent, een beslissing van de vorige Vlaamse regering in de zomer van 2012, wordt teruggeschroefd. Vanaf 1 januari 2015 is het basistarief terug 1 procent. “Deze asociale maatregel hebben we zo snel mogelijk afgeschaft”, zegt Annemie Turtelboom (Open Vld), Viceminister-president van de Vlaamse Regering en minister van Begroting, Financiën en Energie.

De verhoging van de verdeeltaks, die al heel snel de stempel ‘miserietaks’ kreeg, kwam in 2012 meteen zwaar onder vuur te liggen in het Vlaams parlement. Wekenlang was er getouwtrek in het halfrond, maar uiteindelijk werd de verhoging toch doorgevoerd, weliswaar na sociale correcties voor gezinnen met kinderen. Het basistarief

Hieronder publiceren we de speaking notes van Annemie Turtelboom tijdens het debat op 14 augustus 2014 in de Commissie ad hoc van het Vlaams Parlement:

Interventie van Minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom over de financiële toestand van de Vlaamse overheid Commissie ad hoc Vlaams Parlement van donderdag 14 augustus 2014  

Mijnheer de voorzitter, Beste collega’s,

Dat deze Vlaamse regeringsploeg moet besparen is geen nieuw feit. 

Meerjarenraming 2013

  • In november 2013 werd de meerjarenraming 2014-2019 in het Vlaams parlement neergelegd en uitvoerig besproken. Hieruit bleek de budgettaire uitdaging voor de volgende jaren.
  • Zo werd het tekort voor het begrotingsjaar 2015 ingeschat op € 368 miljoen,

Vandaag maken Annemie Turtelboom, Viceminister- President en Vlaams Minister van Financiën, Begroting en Energie en Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel hun kabinetschefs bekend.

Sas van Rouveroij wordt voor viceminister- president Turtelboom kabinetschef verantwoordelijk voor het kabinet Algemeen Beleid. van Rouveroij was in de vorige legislatuur voorzitter van de Open VLD- fractie in het Vlaams parlement. Hij studeerde rechten en havenbeheer aan de universiteit van Gent en was tussen 1989 en 2009 schepen van de stad Gent. Hij bekleedde in het verleden al het voorzitterschap van verschillende organisaties zoals de VVSG en het Havenbedrijf van Gent en is momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van