De energiesnoeiers zullen voortaan ingeschakeld worden om zelf werken uit te voeren, die leiden tot energie-efficiëntie in woningen. ‘Terwijl ze vroeger een rapport schreven, vragen we ze nu gewoon uit te voeren wat noodzakelijk is’, zegt Vlaams Viceminister-president en Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld). ‘In eerste instantie dakisolatie.’

Sinds 2007 lichten de zogenaamde energiesnoeiers woningen door. Zo’n 150 mensen die weinig kansen kregen op de arbeidsmarkt kregen door deze sociale tewerkstellingsmaatregel een zinvolle job. Daarbij horen ook nog eens zo’n 80 begeleiders. Bij kwetsbare groepen gaan ze op zoek naar manieren om energie te besparen, vooral in private huurwoningen en sociale huurwoningen. Ondertussen zijn er 34 energiesnoeibedrijven.

Viceminister-President en Vlaams Minister van Begroting en Financiën Annemie Turtelboom (Open Vld) onderstreepte  in de Commissie Financiën van het Vlaams Parlement dat het nieuwe systeem van de woonbonus ingaat vanaf 1 januari 2015, “zoals eerder al herhaaldelijk gecommuniceerd door de Vlaamse Regering”. Dit als antwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Katrien Partyka.

De nieuwe regeling zal worden opgehangen aan de datum van de authentieke leningsakte. Dit om aan te sluiten bij de huidige administratieve praktijk en om de uitvoerbaarheid van de maatregel te respecteren.

“Vlaanderen staat aan de top op vlak van de eigendomsgraad”, maakte minister Turtelboom duidelijk. “Op enkele jaren tijd is er een toename geweest van 65 naar

De verhoging van de verdeeltaks van 1 naar 2,5 procent, een beslissing van de vorige Vlaamse regering in de zomer van 2012, wordt teruggeschroefd. Vanaf 1 januari 2015 is het basistarief terug 1 procent. “Deze asociale maatregel hebben we zo snel mogelijk afgeschaft”, zegt Annemie Turtelboom (Open Vld), Viceminister-president van de Vlaamse Regering en minister van Begroting, Financiën en Energie.

De verhoging van de verdeeltaks, die al heel snel de stempel ‘miserietaks’ kreeg, kwam in 2012 meteen zwaar onder vuur te liggen in het Vlaams parlement. Wekenlang was er getouwtrek in het halfrond, maar uiteindelijk werd de verhoging toch doorgevoerd, weliswaar na sociale correcties voor gezinnen met kinderen. Het basistarief

Hieronder publiceren we de speaking notes van Annemie Turtelboom tijdens het debat op 14 augustus 2014 in de Commissie ad hoc van het Vlaams Parlement:

Interventie van Minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom over de financiële toestand van de Vlaamse overheid Commissie ad hoc Vlaams Parlement van donderdag 14 augustus 2014  

Mijnheer de voorzitter, Beste collega’s,

Dat deze Vlaamse regeringsploeg moet besparen is geen nieuw feit. 

Meerjarenraming 2013

  • In november 2013 werd de meerjarenraming 2014-2019 in het Vlaams parlement neergelegd en uitvoerig besproken. Hieruit bleek de budgettaire uitdaging voor de volgende jaren.
  • Zo werd het tekort voor het begrotingsjaar 2015 ingeschat op € 368 miljoen,

Vandaag maken Annemie Turtelboom, Viceminister- President en Vlaams Minister van Financiën, Begroting en Energie en Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel hun kabinetschefs bekend.

Sas van Rouveroij wordt voor viceminister- president Turtelboom kabinetschef verantwoordelijk voor het kabinet Algemeen Beleid. van Rouveroij was in de vorige legislatuur voorzitter van de Open VLD- fractie in het Vlaams parlement. Hij studeerde rechten en havenbeheer aan de universiteit van Gent en was tussen 1989 en 2009 schepen van de stad Gent. Hij bekleedde in het verleden al het voorzitterschap van verschillende organisaties zoals de VVSG en het Havenbedrijf van Gent en is momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van