Partnergeweld: nog een lange weg

Vandaag is het de 40ste nationale vrouwendag. Hoewel vrouwen de afgelopen decennia grote stappen voorwaarts hebben gezet op veel vlakken, blijven we kwetsbaar als het aankomt op partnergeweld. Jaarlijks worden 1 op 10 Belgische vrouwen geconfronteerd met dit soort geweld.

Ondanks de sensibilisering en de verbeterde aanpak door politie en justitie, blijft het aangeven van partnergeweld een delicate zaak voor veel vrouwen. Hoewel we de goede weg opgaan, en vorig jaar meer dan 50.000 dossiers werden geopend door de politie (een stijging van bijna 12% op vier jaar tijd), blijkt uit dark numbers van diezelfde politie dat er tot 500.000 dossiers zouden geopend kunnen worden.

Vandaag namen over heel Vlaanderen en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest meer dan tienduizend mensen deel aan een groot experiment met een nieuw elektronisch stemsysteem. Doel van de test is nagaan of het prototype van het nieuwe elektronische stemsysteem dat tot nu toe in laboratoriumomstandigheden getest is, ook in reële omstandigheden goed werkt en waar het eventueel kan verbeterd worden.

De kassei-test

Het parlement heeft in 2008 groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een nieuw stemsysteem.  De federale overheid, het Vlaamse gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben een gezamenlijke overheidsopdracht uitgeschreven voor de ontwikkeling van een prototype van stemsysteem en de organisatie van een stemexperiment.   

Annemie Turtelboom, minister

In de maanden juni, juli, augustus en september 2011 hebben gemiddeld 20% minder ouders een Kids-ID’s aangevraagd via de spoedprocedure dan in dezelfde maanden van 2010.

Minister Annemie Turtelboom: “Ik ben tevreden dat de inspanningen van Binnenlandse Zaken en de gemeenten om mensen te informeren over het tijdig aanvragen van de kids-ID hun vruchten afwerpen. De communicatiecampagnes die wij dit jaar hebben gevoerd hebben duidelijk resultaat geboekt. Dit is goed nieuws voor de overheid en voor de burger, die zich door het op tijd aan vragen van een kids-ID heel wat kosten en moeite bespaart. “

Een Kids-ID vraag je best drie weken voor je op reis vertrekt aan bij

Dames en Heren,

Ik wil iedereen bedanken die de schouders zette onder deze herdenking van de 70ste verjaardag van de arrestatie van de verzetsorganisatie De Zwarte Hand. Ik kan dit initiatief, waarmee jullie een vreselijke episode uit de Tweede Wereldoorlog in Klein-Brabant in de herinnering willen houden, alleen maar ten zeerste toejuichen en ondersteunen.

De Tweede Wereldoorlog vormt onmiskenbaar één van de donkerste pagina’s uit onze recente geschiedenis. Nooit eerder was oorlog zo bruut en alomvattend: nooit eerder werden massaal en gericht zoveel burgerslachtoffers gemaakt, nooit eerder kregen we te maken met regimes die de eigen burgerbevolking systematisch en op industriële schaal uitmoordden, nooit eerder werden kernwapens gebruikt. De trieste balans is

Het fileleed na zware ongevallen staat sinds een aantal weken hoog op de agenda. Anderhalf jaar geleden startte de Antwerpse federale wegpolitie met een proefproject: fotogrammetrie. Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom: “Vandaag kunnen we zeggen dat de evaluatie meer dan positief is. Autowegen kunnen tot dubbel zo snel vrijgemaakt worden na een zwaar ongeval.” De Federale wegpolitie onderzoekt momenteel hoe het project kan uitgebreid worden naar andere provincies.

Fotogrammetrie is een techniek waarmee politieagenten en verkeersdeskundigen de situatie van een ongeval via foto’s tot op de centimeter nauwkeurig kunnen vaststellen, met alle aanwezige sporen en posities van voertuigen. Het grote voordeel is dat op basis van deze foto’s de

België is, van oudsher en zoals Italië, een land van steden. Steden, die de motor van economische en intellectuele ontwikkeling waren, en van welvaart. Maar we zijn dat, in het beleid alleszins, een beetje vergeten. Daarin zijn steden de jongste decennia vooral centra van armoede, die in de eerste plaats subsidie behoeven voor de opvang. In het vorige regeerakkoord, van 2007, stond daarover een zinnetje, in de nota van de huidige formateur staan wat passages over de overheveling van de bevoegdheid over het grootstedenbeleid naar de gewesten.

Het mag ditmaal iets meer zijn, zo heb ik zondag bepleit in een debat met Patrick Janssens op ATV. De steden in Vlaanderen

Annemie Turtelboom werkte samen met het departement Justitie en partners uit de media- en de sociale wereld een eenvoudig middel uit om  slachtoffers en hun familieleden leren om te gaan met de media in geval van grote drama’s of incidenten.

Concreet gaat het om een handig kaartje met basistips dat door de politiediensten onmiddellijk aan de betrokken families wordt gegeven. Bedoeling is zo te vermijden  dat de betrokkenen een tweede keer slachtoffer worden door onvolledige of foutieve berichtgeving in kranten, op radio, tv en in de sociale media.

Annemie Turtelboom: “Als minister van binnenlandse Zaken heb ik veel persoonlijke contacten met families en nabestaanden van slachtoffers. Dat was zo bij de brand in Luik, maar ook bij

De boodschap is duidelijk: respect op en rond de voetbalvelden.

Niet alleen in woorden, maar met daden: preventief als het kan, repressief als het moet.

Vorig jaar was er het incident met El Ghannasy, die als speler van Gent werd beschimpt en bekogeld. Vandaag tonen de schorsing van Beerschot-trainer Jacky Matthijssen, het Fukushima-incident, en de misplaatste spreekkoren tijdens de wedstrijd Genk-Standard aan dat acties zoals Respect United elk jaar opnieuw meer dan nodig zijn.

Het imago van het voetbal kreeg – alweer – een flinke deuk.

En niet alleen van het voetbal, maar ook het imago van ons land,

Het “fukushima” incident ging de wereld rond.  Niet iets om trots op te zijn

De ministerraad van 29 september 2011 keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed waardoor de hevige wind en uitzonderlijke regenval die een deel van het land op 18 augustus teisterden worden erkend als ramp. Dit betekent dat iedereen die in de door het Koninklijk Besluit vernoemde gemeenten rechtstreekse materiële schade heeft geleden door wind of regen een dossier kan indienen via de gouverneur om een vergoeding te krijgen van het rampenfonds. In totaal gaat het om 46 gemeenten waar de hevige winden erkend zijn als ramp en 78 gemeenten waar de overvloedige regenval erkend is als ramp.

De tot nu toe geraamde schade door hevige winden wordt door de provincies geraamd

Ik wil u allen hartelijk welkom heten op de herdenking van de 67ste  verjaardag van de bevrijding van het fort van Breendonk. In het bijzonder wil ik ook hén welkom heten voor wie dit fort niet alleen een plek is van herdenken maar ook van herinneren; de overlevenden van Breendonk die terugkomen naar de plaats die hun leven voor altijd veranderde.

Le fort de Breendonk est un nom qui résonne dans notre conscience collective. Le Mémorial est devenu au fil des années un lieu porteur de symboles. Symboles de la barbarie, des souffrances humaines, de la torture et de la mort, symbole des combattants et de la résistance à l’oppression,