Beste brandweervrienden, Dames en heren,

Ik wil jullie van harte danken om erbij te mogen zijn hier vandaag op het eeuwfeest van het brandweerkorps van Schoten.

Ik vind het altijd boeiend om op het terrein te komen en rechtstreeks contact te hebben met de lokale korpsen. Het geeft me de kans om rechtstreeks met jullie, de mannen en vrouwen van het terrein te spreken en te horen wat jullie wensen en noden zijn.

Het is ook altijd een plezier om bij de brandweer op bezoek te komen. De sfeer is altijd zeer goed. En dat de sfeer hier in Schoten goed zit is duidelijk. Zo hoor ik dat jullie niet

Geachte dames en (heren),

Het doet mij bijzonder plezier om hier vandaag nog eens aanwezig te zijn … het is alweer een tijdje geleden. Maar zoals velen onder jullie weten, kom ik bijzonder graag naar Niel.

Niet enkel omdat jullie weten wat feesten is en iedere gelegenheid aangrijpen om dat ook te bewijzen. Maar ook – en vooral –  omdat ik hier telkens een grote groep vriendinnen of vrienden aantref die met bijzonder veel enthousiasme hun schouders onder één of ander project of evenement zetten.

Wat ik hier in Niel telkens zie, is niets minder dan de basis waarop een partij kan bouwen. Ook nu zie ik hier weer een

Beste genodigden,

Het is mij een eer hier vanavond, voor dit uitzonderlijke publiek, een inleidend woordje te geven bij de film the Debt. Bijzonder ook, omdat ik weet dat voor velen onder jullie de achtergrond van deze film, de Tweede Wereldoorlog en meer bepaald de Holocaust, een hoofdrolspeler was en soms nog is in jullie leven. Wij zijn hier vanavond dan ook niet enkel samen voor een avondje spannende film, maar ook om te herinneren, terug te denken aan wat er meer dan zestig jaar geleden gebeurde.

Zesenzestig jaar geleden vielen de omheiningen rondom  kampen als Auschwitz, Sobibor, en Treblinka … en de wereld trof er het grootste massagraf aller

Geachte genodigden,

Ik wil u bedanken voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn bij de inhuldiging van het nieuwe centrale politiegebouw van de politiezone Rode.

Vandaag is op vele vlakken een speciale dag: het is uiteraard 9/11, een dag van herdenking, maar het is ook Open Monumentendag. Uit de timing voor deze opening begrijp ik dat jullie als ambitieuze zone niet alleen een nieuw politiegebouw maar ook een monument wilden neerzetten. Of het dat zal worden is jammer genoeg niet aan mij om te bepalen, maar alvast alle lof voor het nieuwe gebouw.

Ik kom graag naar de opening van een nieuw politiegebouw omdat het me in contact brengt

Beste genodigden,

Ik wil eerst en vooral zeggen dat het een eer is deze expositie te openen. Als minister van Binnenlandse Zaken huldig ik vaak politiegebouwen en brandweerkazernes in, en overhandig ik al eens de sleutels van een nieuwe autopomp of interventievoertuig.

Het openen van een fototentoontstelling is voor mij eerder uitzonderlijk. Maar de foto’s van Anne zijn dat ook. Ik sta hier vandaag dan ook niet meteen als minister maar vooral als persoon, als toeschouwer die geraakt wordt door deze foto’s. Ze zijn aangrijpend en authentiek maar vooral: er straalt een levenskracht, een vreugde uit die je meteen doet glimlachen.

Ik heb de foto’s van Anne leren kennen, toen

Ooit noemde een journalist me de “Minister van Binnenlandse Rampen”. Ik vond het geen compliment. Maar er zat wel waarheid in. De voorbije twee jaar heb ik helaas veel menselijke tragedies gezien. Het begon in augustus 2009 met de brand in het rusthuis van Melle waarbij 9 doden vielen. Maar ook het diep menselijk leed bij de gasontploffing in Luik, de treinramp in Buizingen en de gasontploffing in Schaarbeek hebben mij diep geraakt. Daarbovenop kwamen dan nog de vele overstromingsrampen en de bos-en heidebranden.

Aan die trieste en véél te lange lijst werd recent de tragedie op Pukkelpop toegevoegd.

Als minister van Binnenlandse Zaken, schakel je op zo’n moment over op crisismodus. De rampenplannen liggen klaar,

Mijnheer de burgemeester,

Mijnheer de Volksvertegenwoordiger,

Mijnheer en Mevrouw de Schepenen,

Dames en Heren,

Ik wil het bestuur van Mol bedanken voor de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de officiële inhuldiging van de fotowand op het pleintje van de Martelarenstraat.

Het is lovenswaardig dat een gemeentebestuur, en zeker schepen van erfgoed Rit Kerstens zich met deze en andere initiatieven zo sterk inzet voor het in herinnering brengen van de Tweede Wereldoorlog in jullie gemeente.

De Tweede Wereldoorlog vormt onmiskenbaar één van de donkerste pagina’s uit onze recente geschiedenis. Nooit eerder was oorlog zo bruut en alomvattend: nooit eerder werden massaal en gericht zoveel burgerslachtoffers gemaakt, nooit eerder kregen we

Jaarlijks verdwijnen er meer dan 1000 personen in België op onrustwekkende wijze. Zo’n verdwijning heeft een grote impact op familie en omgeving. De onwetendheid en de gedachte dat een broer, zus, vader of moeder, grootvader of -moeder, vriend of vriendin mogelijk in gevaar is, is zwaar om dragen.

Het is dan ook belangrijk dat politie en gerecht bij onrustwekkende verdwijningen zo snel en efficiënt mogelijk optreden, ook al omdat de eerste 24 uur na een verdwijning cruciaal zijn.

Bij de federale Politie bestaat ondertussen al 15 jaar een gespecialiseerde Cel Vermiste Personen wiens werk alom bekend en gewaardeerd is. Alain Remue en zijn mensen hebben ook voor dit project de

Ontslagnemend Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom bracht op vrijdag 6 mei in het gezelschap van senator Bart Tommelein een bezoek aan de politiezone Middelkerke. De minister werd verwelkomd door burgemeester Michel Landuyt en korpschef Joos Duchi en kreeg uitgebreid uitleg over de werking van de zone en een rondleiding in de infrastructuur.

Annemie Turtelboom: “Tijdens de drukke zomermaanden krijgen de politiezones aan de kust te kampen met extra belasting. Het gaat om een extra bevolkingstoename van 1.000.000 mensen in de kustgemeenten van de provincie West-Vlaanderen. Dit vraagt uiteraard grote inspanningen van de lokale politiediensten. Met dit bezoek wil ik een beter beeld krijgen van de concrete problemen en behoeften

RIJKEVORSEL 25 juni 2011 –

Geachte burgemeester
Geachte commandant
Beste brandweervrienden,
Dames en heren,

Ik dank u van harte voor de uitnodiging om hier aanwezig te mogen zijn op de officiële voorstelling van twee nieuwe brandweerwagens.

Ik vind het altijd boeiend om op het terrein te komen en rechtstreeks contact te hebben met de lokale brandweerkorpsen. Zo hoor en zie ik veel en leer ik nog beter de wensen en behoeften van de brandweer kennen.

Bovendien is de sfeer bij de brandweer altijd zeer positief. En dat is belangrijk want dat straalt af op het werk dat men verricht en de dienstverlening die men biedt. Het