TIELT 25 juni 2011 –

Dank voor de uitnodiging

Proficiat met uw bevordering mr. Rijckaert en proficiat aan de 13 kersverse Brandpreventieadviseurs (BPA)

Ben tevreden te zien dat brandweerkorps zich inschrijft in het verhaal van preventie en dat met veel sérieux en visie doet. 13 brandpreventie-adviseurs voor bijna evenveel gemeenten, het moet een unicum zijn in Vlaanderen.

Het is immers mijn overtuiging dat er een omschakeling nodig is in de manier waarop we naar brandbestrijding kijken. Nu ligt nadruk nog vooral op firefighting. Er wordt vooral ingezet op mensen en middelen (materieel) op het vlak van interventies; toch hebben we al vele jaren gemiddeld 100 doden bij brand per jaar

Nadat op Europees niveau werd beslist om het veiligheidsniveaus van kerncentrales te testen, wil Annemie Turtelboom dat ook de kerncentrales buiten Europa een dergelijke test ondergaan. Annemie hield daarover een pleidooi in Wenen tijdens een internationale conferentie over nucleaire veiligheid.

Na de kernramp in Fukushima besliste de Europese ministerraad om alle kerncentrales in Europa aan een zogenaamde stress test te onderwerpen. Die test moet kijken of de kerncentrales bestand zijn tegen de gevolgen van eventuele natuurrampen of incidenten veroorzaakt door menselijke tussenkomst zoals cyberaanvallen of vliegtuigcrashes.

“Aangezien radioactieve straling niet stopt aan de grenzen,heeft het weinig zin om enkel de Europese kerncentrales aan zo’n test te onderwerpen”, aldus Annemie

Afgelopen voetbalseizoen daalde het aantal incidenten tijdens voetbalmachten met een kwart. “Een positieve trend, al moeten we constant alert blijven,” aldus Annemie Turtelboom. “Ook nieuwe trends inzake voetbalgerelateerd geweld moeten we nauwgezet opvolgen.” Volgend jaar moet de politie-inzet tijdens matchen met 10% kunnen dalen.

Vorig seizoen vonden er 94 incidenten plaats. Het seizoen daarvoor waren dat er nog 124. In de meeste gevallen gaat het om individueel en geïsoleerd geweld, terwijl vroeger vaker grote groepen met hooligans met elkaar slaags geraakten.

Ondanks dat het aantal incidenten daalde, werd er toch meer politie ingezet. Daarvoor zijn er verschillende verklaringen te vinden: er vonden meer wedstrijden plaats dan vorig seizoen, de samenstelling

Naar jaarlijkse gewoonte presenteerde Binnenlandse Zaken deze maand het jaarverslag. 2010 was een uitzonderlijk jaar met de gasexplosie in Luik, de treinramp in Buizingen, de talrijke overstromingen, de onverwachte verkiezingen en het Europees voorzitterschap. Kortom, een druk maar boeiend jaar voor Annemie en haar administratie.

“Binnenlandse Zaken is een departement dat als belangrijkste taak heeft de veiligheid van de burger te verzekeren. Dat betekent ook dat je altijd moet voorbereid zijn op het onverwachtse en in de bres moet springen waar nodig.”
En dat Binnenlandse Zaken dat in 2010 gedaan heeft, blijkt uit volgende cijfers:  17 rampen werden erkend, waarbij er in het totaal ongeveer 4 miljoen euro aan

Vorige week werden Annemie Turtelboom en Vincent Van Quickenborne verkozen tot best geklede politici. “Een leuke overwinning, die bewijst dat Belgische mode door veel mensen geapprecieerd wordt,” aldus Annemie Turtelboom.

De redactie van Knack Weekend had al een voorselectie gemaakt. Mensen moesten kiezen tussen Annemie Turtelboom, Laurette Onkelinx of Marie Arena. De redactie zelf verkoos Annemie, maar liet de finale beslissing toch over aan het grote publiek. Annemie haalde het uiteindelijk met 63% van de stemmen. Q werd verkozen met 54% van de stemmen. Een duidelijke overwinning voor de twee Open Vld-ers. “Iedereen weet dat ik bijna altijd zwart draag”, aldus Annemie Turtelboom, “maar niet iedereen weet dat 90%

Op de internationale conferentie over nucleaire veiligheid is het duidelijk:
1. veiligheidsstandaarden moeten strenger
2. Internationale toepassing: Systematische controles van alle kerncentrales wereldwijd door de nationale controleorganan enerzijds en experten van andere landen of het IAEA anderzijds
3. Onfhankelijke controle door Nationale regulatoren
4. Nationale en internationale instellingen moeten op elk moment en in alle omstandigheden voorbereid zijn op een incident: voldoende koelwater ter beschikking, voldoende noodgeneratoren die snel geleverd kunnen worden en een duidelijk overzicht van de hulp (mensen en materiaal) dat internationaal kan aangeboden worden
5. Rol IAEA moet worden uitgebreid. In plaats van enkel informatie te kunnen verspreiden die door het land waar het incident zich aspeelt wordt vrijgegeven, moet het AIEA ook voorspellingen kunnen doen over hoe het incident verder zal evolueren.

Lees hier de speech van Annemie Turtelboom als bevoegd minister voor nucleaire veiligheid op de conferentie

Geachte aanwezigen, genodigden

Mesdames, Messieurs,

Ik ben bijzonder blij hier vandaag aanwezig te kunnen zijn in de nieuwe kantoren van onze politie- en douanediensten op de luchthaven.

Ik ben ook blij dat onze politie- en douanediensten niet alleen een goed onderdak hebben gevonden in deze mooi gerenoveerde gebouwen, maar ook samen onderdak hebben gevonden.

De realisatie van deze  site waarop in totaal toch een 460-tal personeelsleden zullen werken, 37  leden van de Federale gerechtelijke Politie, 420 van de luchtvaartpolitie en zes leden van de douanediensten, is mogelijk geworden door een nauwe samenwerking tussen de diensten van de Regie der Gebouwen, de Federale Politie en BAC. En het resultaat mag er

Brussel, 17 juni 2011 –  Tijdens de jaarlijkse rondetafel voetbalveiligheid, heeft ontslagnemend Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een samenwerkingsakkoord getekend met de Supportersfederatie Profclubs. De Minister van Binnenlandse Zaken erkent hiermee de belangrijke positie die supporters bekleden bij het ganse voetbalgebeuren, inclusief het luik veiligheid.  De bedoeling van het akkoord bestaat er enerzijds in dat de supporters mee hun stem kunnen laten gelden in het gevoerde veiligheidsbeleid, en anderzijds dat zij ook zelf mee hun verantwoordelijkheid opnemen om van het voetbal in eerste klasse opnieuw een sportief, familiaal, veilig en aangenaam evenement te maken.

 

De FOD Binnenlandse Zaken en de Supportersfederatie Profclubs (SfP), die de supportersfederaties van quasi

Op onze uitgestrekte stranden gebeurt het regelmatig
dat peuters en kleuters verdwalen
en hun ouders of familie niet meer terugvinden.

Het zijn vooral de 4 tot 6-jarigen die verdwalen;
ze ‘verdwijnen’ enkele minuten tot een half uur.
De gevolgen zijn bekend:
huilende en ongelukkige kinderen,
ongeruste ouders die meteen de politiediensten alarmeren.

Reeds 21 jaar wordt aan onze kust gebruik gemaakt van oriëntatiepalen
Sinds enkele jaren (10 jaar) versterkt met de zogenaamde ‘anti-verdwaalarmbandjes’
ze kenden de voorbije jaren een toenemend succes.

Jaarlijks worden 360.000 armbandjes gedrukt,
En zullen ook deze zomer op grote schaal gratis verspreid worden.
De armbandjes zijn

Moet je de Schengenzone, die het vrij verkeer van personen regelt, versterken door meer samenwerking over veiligheid, of door opnieuw meer grenscontroles toe te laten? Dat was de essentie van een fundamentele discussie op de Europese ministerraad van Binnenlandse Zaken vandaag in Luxemburg.

Ik heb vandaag in Luxemburg mijn Hongaarse collega Sandor Pinter gefeliciteerd. De reden daarvoor is het werk dat hij samen met Europol gerealiseerd heeft op weg naar een Europese aanpak van de internationaal georganiseerde criminaliteit.

Het lijkt de evidentie zelf natuurlijk: de criminelen denken en ageren allang Europees, dus moet je hen daar aanpakken. Niets bleek minder waar. Toen ik vorig jaar, na de kalashnikov-incidenten in Brussel,