Uittredend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom heeft vandaag samen met ondernemersorganisatie NSZ een bouwwerf bezocht te Geel. Aanleiding zijn nieuwe cijfers die aantonen dat het aantal werfdiefstallen ten opzichte van 2009 weer is gestegen tot 4110 gevallen per jaar. Ook het aantal metaaldiefstallen is het afgelopen jaar sterk opgelopen. Zo stellen we in het arrondissement Antwerpen alleen een stijging vast van 129 gevallen in 2009 naar 308 gevallen in 2010. Bovendien stellen we vast dat 19% van de metaaldiefstallen gebeurt op werven, hetgeen werven net na de spoorwegen de belangrijkste locatie maakt voor metaaldiefstal.

Bedoeling van het bezoek was om aannemers en bouwondernemingen te sensibiliseren voor de problematiek en

Het FANC, de onafhankelijke regulator voor nucleaire controle, ontwierp een eerste draft van de stress test die de Belgische nucleaire installaties zullen ondergaan.

In deze draft stress test staat een batterij aan criteria aan dewelke de nucleaire installaties moeten voldoen. Gezien het, op dit moment, enkel gaat om een draft, behoudt de federale regering de mogelijkheid deze draft in een volgende fase te amenderen.

Wil u weten wat de voorgestelde draft juist inhoudt, lees dan hier het volledige voorstel:

20110518 BelganStressTestsSpecifications

Nu de koning na elf maanden een formateur heeft aangeduid, komt de politiek hopelijk ook uit de loopgraven. Het is hoog tijd om over inhoud en beleid te praten. Laten we de zaken meteen grondig aanpakken.

Ons land heeft een toekomstproject nodig. De wereld is diepgaand veranderd de voorbije drie jaar. De bankcrisis, de zwaarste economische klap in 80 jaar, heeft dieper in de Europese samenleving gesneden dan we goed beseffen, zo blijkt ook uit de grote electorale verschuivingen die zich op ons continent voordoen. De vergrijzing vormt de grootste demografische verandering in meer dan twee eeuwen. Het risico is stagnatie: door te denken dat we kunnen houden wat we

De Tijd bracht zaterdag uit welke berekeningen de voorbije week de doorslag gaven in de mislukking van de opdracht van Wouter Beke. Wie de cijfers leest beseft dat het gaat om een discussie over borrelnootjes. En dat men na 336 dagen nog altijd de essentie moet aansnijden.
Beke slaagde er blijkbaar in na weken sleutelen een scenario te bedenken dat Vlaanderen tegen 2025 0,12 % bbp extra middelen zou geven. Dat gaat dus om een kleine 400 miljoen euro. De Franse Gemeenschap mag op 200 extra miljoen hopen, het Waals Gewest op 35 miljoen.
De Tijd verwees tegelijkertijd naar de cijfers die het Planbureau deze week bekendmaakte. Daaruit

Koninklijk onderhandelaar Wouter Beke houdt het na 2 maand en 10 dagen voor bekeken. Volgens hem ligt alles op tafel om nog voor de zomer een akkoord te maken. Di Rupo en De Wever denken er duidelijk anders over. Zij maken zelfs geen ruzie meer over de inhoud. Nu gaat het enkel nog over de vorm. Wie neemt het over van Beke? Geen van de twee staat te springen. Uit wantrouwen? Of omdat ze gewoon geen compromis willen maken?

De koning begint dus maar aan zijn zoveelste rondje consultaties. Misschien weten we binnen een week meer. Een ding is alvast duidelijk. De kans dat er een akkoord komt met de

De speech van Annemie over hoe recreatiedomeinen het probleem van de amokmakers kunnen aanpakken…

Dames en heren,

De recente gebeurtenissen in Hofstade zijn geen alleenstaand geval. Al enkele jaren krijgen de recreatiedomeinen af te rekenen met overlast en onveiligheid.

Jullie zijn zich daar meer dan van bewust. Het kan niet dat omwonenden en families die een aangename recreatiesfeer opzoeken en slachtoffer worden van enkele amokmakers. De voorbije jaren hebben jullie, ieder voor zich, bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen. Hierbij denken we dan bijvoorbeeld aan:

  • Het aanpassen van de inrichting van domeinen zelf: goede afsluiting en camerabewaking, een goed beheer van wachtrijen en het splitsen van de in- en uitgang
  • Het inzetten

Eind vorige maand maakte een groep  jongeren amok in het Bloso-domein van Hofstade. De voorbije jaren werden bijna alle recreatiedomeinen geconfronteerd met gelijkaardige problemen. “Enkele heethoofden mogen het plezier van talrijke gezinnen met kinderen niet verbrodden,” aldus minister Turtelboom. Een domeinverbod kan de oplossing zijn.

De problemen in Hofstade zijn geen alleenstaand geval. Eerder kregen onder andere de recreatiedomeinen in Wetteren, Kluisbergen, Diest, Mechelen en Sint-Niklaas met dezelfde problemen af te rekenen. Turtelboom pikt dit niet langer: “Recreatiedomeinen zijn een plek waar gezinnen met kinderen kunnen genieten van het mooie weer, dit moet in alle rust en ontspanning kunnen gebeuren.”

Annemie belegt daarom een vergadering voor alle uitbaters van recreatiedomeinen,

Maandag 2 mei werd de wereld wakker met een onverwachte boodschap. Wereldvijand nummer 1 Osama Bin Laden werd in Pakistan gevonden en gedood door het Amerikaanse leger. Voorlopig heeft die gebeurtenis geen invloed op ons land en blijft het dreigingsniveau ongewijzigd. Het Centrum voor de dreigingsanalyse volgt alles op de voet op.

Leiders uit heel de wereld reageerden opgelucht, maar waarschuwden tegelijkertijd dat de kans op vergeldingsacties reëel is. Minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom: “Hoewel met Osama Bin Laden een belangrijk terroristisch symbool werd uitgeschakeld, is Al Qaida niet uitgeroeid.” De voorbije jaren groeide het terroristische netwerk uit tot een multinational met dochterbedrijven over heel de wereld. “Enkel de CEO

De jongste jaren waaide vanuit de Verenigde Staten een nieuw geweldfenomeen over naar Europa. Iedereen herinnert zich nog wel beelden van schietincidenten in Amerikaanse scholen waar gewelddadige individuen wild om zich heen schoten met maar één doel: in een beperkte tijdspanne zoveel mogelijk dodelijke slachtoffers maken. Deze zogenaamde AMOK-situaties kenden ook in ons land navolging met de moordende raids van Hans Van Temsche of Kim De Gelder.

“Dergelijke AMOK-incidenten vergen een zeer specifieke aanpak waarbij vooral de snelheid waarmee het individu wordt geneutraliseerd, centraal staat. Snelheid kan mensenlevens redden”, aldus Annemie.

Studies hebben uitgewezen dat AMOK-situaties gemiddeld acht minuten duren. Dit betekent dat politiemensen die als eerste ter plaatse komen,