De lokale politie staat voor nieuwe uitdagingen. Er is behoefte aan schaalvergroting. Sommige zones zijn te klein. “Politiezones hebben ten minste 75 politiemensen nodig om alle functies efficiënt te kunnen opnemen. Dat betekent dat we van 195 zones nu naar 146 moeten gaan. Fusies zijn onafwendbaar. In Nederland heeft men dat ook begrepen, daar gaan ze zelfs naar 25 landelijke zones”, weet Annemie Turtelboom.

De oproep om een aantal kleinere zones te fusioneren, is ingegeven door de vaststelling dat het takenpakket van de lokale politie de voorbiije jaren grondig is gewijzigd. Het aantal wegcontroles is bijvoorbeeld fel toegenomen. Of in andere zones is er dan weer bijvoorbeeld een gevangenis gekomen.

Het was uitzonderlijk warm en rustig geweest rond Pasen in het Grote Dierenbos. Mark en Wilfried, de kranige oudjes die in hun tuintje waren gebleven, hadden wel eens gegromd dat Bart nu definitief aan de deur moest worden gezet. Maar daarop hadden Yves en Kris, voor één keer op dezelfde lijn, gezegd dat daar geen sprake van kon zijn. In het rode huisje stapte Erik met veel gedruis de deur uit. Maar hoorde men daar Rudy en Louis niet brommen: goe vanaf?

Zodus lieve kinderen keerde iedereen uitgerust weer en gingen de discussies vanaf dinsdag opnieuw hun volle gang. Vanop zijn hoge troon in het verre Europa zei vader Herman dat

 ….. en terwijl Wouter bleef staren naar de onontwarbare knoop nadat Yves Bart had uitgescholden zei Kris dat Charles zijn huis verder mag uitbouwen maar dat het niet zo groot mocht zijn als dat van hemzelf en Rudi en Charles werd boos en liep naar rudi en zei laten we onze huizen samenzetten, dan is het mijne en het uwe groter dan dat van Kris en Rudi vond dat een goed idee en ze maakten het bekend en toen zei Eric dat ze Kris verkeerd hadden begrepen maar inmiddels had Ben al gezegd dat hij dit een zeer zware provocatie vond om het huis van Charles groter te maken dan

liet Wouter verstaan dat hij heel de Paasvakantie zou doorgaan, voor zover hij niet verkeerd begrepen zou worden, en toen had ook de koning plots ruzie met de prins, en werd  Yves boos op de prins, waarna Herman zei dat hij verkeerd begrepen was, maar niemand begreep of dat Herman of op de prins sloeg, en Eric plots zei dat Rudi en Charles eigenlijk ook willen verhuizen zoals Bart, maar Bart ontkende prompt dat hij wil verhuizen en hij kloeg dat men hem altijd verkeerd wil begrijpen, waarna Philippe op tafel sprong en de troepen opriep in loopgraven te kruipen en te wachten tot Bart en zijn vrienden uit hun

 ….. en terwijl Wouter bleef staren naar de onontwarbare knoop nadat Yves Bart had uitgescholden zei Kris dat Charles zijn huis verder mag uitbouwen maar dat het niet zo groot mocht zijn als dat van hemzelf en Rudi en Charles werd boos en liep naar rudi en zei laten we onze huizen samenzetten, dan is het mijne en het uwe groter dan dat van Kris en Rudi vond dat een goed idee en ze maakten het bekend en toen zei Eric dat ze Kris verkeerd hadden begrepen maar inmiddels had Ben al gezegd dat hij dit een zeer zware provocatie vond om het huis van Charles groter te maken dan

Symbolen, strategie en spelletjes. Negen maanden na de verkiezingen lijkt het vandaag alleen nog daar om te gaan.  Afgelopen weken waren weer een toonvoorbeeld. Leterme veegt De Wever de mantel uit. De enige reden waarom er nog geen nieuwe regering is, is omdat De Wever mislukt is, aldus Leterme. De tweestrijd binnen de CD&V werd extra benadrukt toen Kris Peeters zijn eigen premier daags nadien op de vingers tikte in de zevende dag. “De Vlamingen moeten zich terug verenigen en de octopusnota moet het alfa en omega zijn van alle Vlaamse partijen.”

Een week later dient Milquet Peeters van antwoord: “Nooit was het aanbod van de Walen zo groot. Als

Filip Dewinter bood gisteren Bart De Wever een bondgenootschap aan om laatstgenoemde in oktober 2012 te helpen burgemeester te worden van Antwerpen. Dewinter deed dergelijke samenwerkingsvoorstellen in het verleden ook al aan CD&V en open vld. Des te merkwaardiger was het antwoord van Bart De Wever:

 ‘Op die vraag geef ik geen antwoord. Ik wil liever niet improviseren. Zijn verzoek is tactisch goed bekeken, maar geen cadeau. Dewinter beseft goed dat iedereen die zich met hem verbindt, meteen is verbrand. Ik heb geen zin om nu al spelletjes te spelen, de verkiezingen zijn nog ver weg.’

Opnieuw, zoals in de federale regeringsonderhandelingen, maakt De Wever een analyse vanop de zijlijn,

Het gaat, in de kwestie van onze aanslepende regeringsvorming, nu ook over de kern van de zaak: hoe ga je om met je democratie? Lopende zaken, Vlaams front, compromissen sluiten, verantwoordelijkheid nemen … In de molen van de media schuwt men de grote woorden en de dubbelzinnige definities niet deze dagen. Maar in essentie gaat het er om hoe wij de democratie zien functioneren, en hoe wij ons beroep – want dat is het – van politicus uitoefenen.

Ik ga veel spreken en ervaar het voortdurend. Het vertrouwen in ALLE politici slinkt met de dag. Die 13 % van de recente enquête is niet overdreven (vergelijk: brandweerman 98 %, politieagent

Speech BVBO – 23 maart

Dames en heren,

Geachte aanwezigen,

Ik ben met plezier ingegaan op de uitnodiging van het BVBO  bij de voorstelling van hun kwaliteitslabel SECURE QUALITY. Een constant streven naar kwaliteitsverbetering in de private bewakingssector is immers een noodzakelijke voorwaarde voor de sector om verder door te groeien als volwaardige partner in het veiligheidsgebeuren. 

Ruim 20 jaar geleden bracht de overheid de bewakingssector onder in een specifieke wetgeving met een strikt vergunningsbeleid, een strenge preventieve controle. Het overheidsbeleid in de sector van de private bewaking was er toen hoofdzakelijk op gericht om:

  • onbetrouwbare ondernemingen en personen uit de sector te weren;
  • te voorkomen dat bewakingsondernemingen zich zouden

Speech in het Europees Parlement, Brussel, 21 maart 2011

Beste Europarlementsleden

Dames en Heren

Mij is gevraagd om hier een prijs te komen uitreiken aan scholieren en een kort woord te plaatsen. Ik heb dat toegezegd omdat het om het project 112 gaat, dat alle steun verdient, en waar we hard aan werken om het ook in ons land te realiseren.

Nu bijna een maand geleden heeft de Kamer mijn wetsontwerp op het noodnummer 112 goedgekeurd. U weet dat wij in ons land voor een ambitieuze toepassing van dat systeem hebben gekozen. Dat wil zeggen dat we de bestaande nummers 100 voor brandweer en ziekenwagen en 101 voor politie