Open Vld Kamerlid Annemie Turtelboom wil dat België samen met andere Europese lidstaten een klacht indient tegen Turkije bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. “Turkije dient daar een klacht in tegen Nederland. Het toppunt van arrogantie, want Turkije glijdt zelf af naar een autocratie waar de fundamentele mensenrechten worden geschonden. Dat moeten we niet pikken.”

Dat het grondig fout loopt in het Turkije van president Erdogan, hoeft geen betoog. Na de mislukte staatsgreep in juli, startte Erdogan een ongeziene zuiveringsoperatie. “Rechters, leerkrachten, ambtenaren die Erdogan niet steunen, werden ontslagen; de persvrijheid ernstig beknot; opposanten opgesloten. In april stemmen de Turken over een

Speech gegeven op de academische zitting van Vlozo ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, op 14/03/2017.

Geachte Voorzitter, Geachte Gedelegeerd Bestuurder,
Geachte collega’s, dames en heren,

Vooreerst wil ik VLOZO bedanken voor de uitnodiging om als keynote speaker op deze academische zitting ter viering van het 25-jarig bestaan te mogen aantreden. VLOZO, voorheen FOS, heeft in die 25 jaar een steeds toenemende rol gespeeld in de Vlaamse zorgsector, en dit als een uitgesproken onafhankelijke speler, niet evident in een Vlaanderen waarin verzuiling nooit ver weg is.

Het groeiende aantal voorzieningen die zich aansluiten bij dit zorgnetwerk illustreert dat VLOZO een geloofwaardige,

Gepubliceerd als “Verdedig vrijheden niet door ze te beknotten” in De Standaard, 9/03/2017, pagina 37. 

Sinds de mislukte staatsgreep in juli 2016 glijdt Turkije meer en meer af naar een autocratisch regime. De persvrijheid, vrijheid van vereniging, scheiding van geloof en staat, mensenrechten, de parlementaire democratie, kortom de gehele rechtsstaat staat er onder zware druk. Volgende maand kunnen de Turken zich in een referendum uitspreken over het inwisselen van de parlementaire democratie voor een zuiver presidentieel systeem. In concreto zou president Erdogan -die nu op papier slechts een ceremoniële functie bekleedt- een groot deel van de macht in handen krijgen. Bovendien kan hij opnieuw 10 jaar

Turtelboom & Vandenput: 46 bilaterale investeringsverdragen deblokkeren

Bilaterale investeringsverdragen bieden rechtszekerheid aan bedrijven en burgers die willen investeren in het buitenland. Ze maken ook ons land aantrekkelijker voor investeringen. Open Vld Kamerleden Annemie Turtelboom & Tim Vandenput stellen vast dat slechts 56% van de Belgische ‘BITs’ vandaag actief zijn. “46 investeringsverdragen zitten geblokkeerd en daardoor lopen onze bedrijven groeikansen mis en betalen ze torenhoge verzekeringspremies. De gewesten moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”

Onze Belgische bedrijven zijn sinds jaar en dag actief over de hele wereld. Om ondernemers en investeerders te beschermen tegen een arbitrair overheidsoptreden, risico’s op onteigeningen en oneerlijke discriminatie, sluit België samen

Over weinig maatschappelijke relevante onderwerpen wordt zo weinig gepraat, geschreven en beleid gevoerd als gendercide. Zo weinig zelfs dat een gemiddelde Vlaming het woord gendercide niet kent. Gendercide is het opzettelijk doden of het leven verhinderen van mensen van een bepaald geslacht voor of na de geboorte. Het wordt dringend tijd dat we op Europees vlak een stem vormen en dat onze media er aandacht aan besteedt. Dat we een beleid uitstippelen om de gendercide in te dammen.

The missing millions ten gevolge van gendercide en met uitbreiding infanticide, kinderdoding zijn ronduit een schokkend cijfer. Volgens diverse studies blijkt dat er wereldwijd miljoenen vrouwen ontbreken in de populatie. Cijfers circuleren

  • Beste aanwezigen.
  • Ons energiemodel is in volle verandering.
    • Van een energiemodel waarbij alle productie centraal was evolueren we naar een model waarbij productie, opslag en consumptie lokaal of decentraal gebeurt.
  • De motor daarachter is de drang om minder afhankelijk te zijn van grote spelers.
  • De evolutie is ook logisch.
    • De kerncentrales zullen na 2025 op pensioen gaan. Nieuwe kerncentrales ontbreken draagkracht bij burgers en als het gaat over financiering.
    • Daarnaast hebben we geen grootschalige grondstoffenreserves of energiebronnen. Onze steenkoolreserves laten we in het kader van klimaat en leefmilieudoelstellingen best zitten in de grond. We hebben noch ruimte noch de mogelijkheid om grote waterkrachtcentrales te bouwen.

Voorbije week ben ik al een aantal keer gaan spreken over de toekomst van ons energielandschap. Het energielandschap staat voor een grote omwenteling. Een evolutie van een model waarbij de productie centraal gebeurt in grote installaties, waaronder koolcentrales en kerncentrales. Het is een model waarbij de consument sterk afhankelijk is van die centrale energieproducent. Het is een lange ketting die kwetsbaar is. Wanneer één schakel uitvalt kan dat grote gevolgen hebben. Hoe dichter die schakel tegen de centrale productie uitvalt hoe groter die gevolgen kunnen zijn.

In het nieuwe energiemodel wordt dit systeem met al zijn nadelen verleden tijd. Dit nieuw energiemodel zal verder bouwen op de lokale productie van

Beschik je over een vlotte pen? Een sterk politiek inzicht? Een neus voor innovatieve projecten? Heb je bovendien een hands-on mentaliteit en veel goesting om ervaring op te doen op een politiek kabinet? We bieden een student of pas afgestudeerde een stage van enkele maanden aan  in de communicatiecel van het kabinet van Viceminister-president Annemie Turtelboom.

Je komt terecht in een dynamische omgeving, op het kruispunt van beleid, strategie en communicatie. Wij verwachten van jou dat je meewerkt bij de uitvoering hiervan: research, persberichten opstellen, nieuws monitoren, bezoeken plannen, speeches schrijven, social media beheren,.. Kortom, je gaat tijdens de stage aan de slag met alle mogelijke kanalen waarover een communicatiedienst

Sinds mijn aantreden als minister van Energie heb ik het voorbije jaar de eer gehad een aanzienlijk aantal windmolenparken te openen. Het gaat zelfs zover dat ik quasi wekelijks een nieuw windmolenpark in gang mocht zetten. Wie zich dan afvraagt of ik niet stilaan – soms letterlijk – dolgedraaid word van al die windmolens kan ik snel geruststellen. Dat is zeker niet het geval.

Iets waar je in gelooft moet je blijven toejuichen. Mijn geloof in windmolens en hernieuwbare energie in het algemeen komt niet van nergens.

Daarvoor moet ik terug naar een aantal jaar geleden toen ik minister van Binnenlandse Zaken was en een tsunami de kerncentrale van Fukushima

Ik wil jullie van harte bedanken voor jullie komst. Een aantal van jullie heb ik het voorbije jaar al mogen begroeten. Samen doopten we nieuwe CNG-wagenparken en openden we CNG-tankstations. We zagen elkaar op allerlei events rond nieuwe technologieën en duurzame mobiliteit. Dit is niet zo verwonderlijk. Er is het laatste jaar veel veranderd voor het autolandschap en voor CNG-wagens in het bijzonder.

We zien dat er zich duidelijk eerste signalen van een grote omwenteling beginnen af te tekenen. De technologische evolutie van de voorbije jaren krijgt waarneembare gevolgen. Het jaarlijks aantal inschrijvingen van groene wagens is exponentieel gestegen op enkele jaren tijd. Hoewel het totale aantal groene wagens nog