Beste collega’s.

Dit wordt mijn laatste interventie in de gemeenteraad. Vijf en een half jaar ben ik lid geweest.

Laat me starten met een bepaalde vraag  die ik me steeds heb gesteld wanneer ik voor een uitdaging kwam te staan. Wat ga ik denken als ik 80 jaar oud ben? Ga ik dan spijt hebben, dat ik een bepaalde beslissing niet heb durven nemen?

Dat is exact de vraag die ik me gesteld heb toen ik naar Antwerpen ging verhuizen en ik heb er geen seconde spijt van gehad.

Ik ben 15 jaar politica geweest met hart en ziel. Politica is in de eerste plaats een beroep, maar het is

Gepubliceerd in De Standaard, 22/06/2017, p. 39

‘Een liberale feministe, dat bestaat niet’ was de kop van een interview met Anja Meulenbelt en Rachida Aziz naar aanleiding van Meulenbelts nieuwe boek Feminisme. Terug van nooit weggeweest(DS 17 juni).

Feministen moet je niet onderverdelen in hokjes. Liberalen, socialisten, nationalisten … Feministen horen op te komen voor hun seksegenoten. De legitimiteit van de emancipatiestrijd van sommigen onderuithalen op basis van hun politieke inslag, doet afbreuk aan het algemene doel van het feminisme.

Dat liberale feministes niet zouden bestaan, neem ik als een persoonlijk verwijt. De stelling is niet alleen pertinent onwaar, maar miskent ook de onvermoeibare inzet van veel vrouwen in onze

De Kamercommissie Buitenlandse Zaken nam vanmiddag unaniem een resolutie aan die de krijtlijnen voor de toekomstige relaties met Saoedi-Arabië uitzet voor de regering. Open Vld’ers Annemie Turtelboom en Tim Vandenput sleutelden mee aan de resolutie: “Saoedi-Arabië treedt de mensenrechten met de voeten en exporteert een radicale vorm van de islam naar West-Europa. We moeten hier diplomatieke en economische gevolgen aan verbinden.”

 De recente ophef over Saoedi-Arabië heeft tot een breed debat geleid in de Kamer over de relaties die België met dat land onderhoudt. Turtelboom: “Saoedi-Arabië voert oorlogen in de regio, ze verspreiden hun radicaal wahabisme naar onder meer ons land, en vegen hun voeten aan

Open Vld Kamerlid Annemie Turtelboom wil dat België samen met andere Europese lidstaten een klacht indient tegen Turkije bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. “Turkije dient daar een klacht in tegen Nederland. Het toppunt van arrogantie, want Turkije glijdt zelf af naar een autocratie waar de fundamentele mensenrechten worden geschonden. Dat moeten we niet pikken.”

Dat het grondig fout loopt in het Turkije van president Erdogan, hoeft geen betoog. Na de mislukte staatsgreep in juli, startte Erdogan een ongeziene zuiveringsoperatie. “Rechters, leerkrachten, ambtenaren die Erdogan niet steunen, werden ontslagen; de persvrijheid ernstig beknot; opposanten opgesloten. In april stemmen de Turken over een

Speech gegeven op de academische zitting van Vlozo ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, op 14/03/2017.

Geachte Voorzitter, Geachte Gedelegeerd Bestuurder,
Geachte collega’s, dames en heren,

Vooreerst wil ik VLOZO bedanken voor de uitnodiging om als keynote speaker op deze academische zitting ter viering van het 25-jarig bestaan te mogen aantreden. VLOZO, voorheen FOS, heeft in die 25 jaar een steeds toenemende rol gespeeld in de Vlaamse zorgsector, en dit als een uitgesproken onafhankelijke speler, niet evident in een Vlaanderen waarin verzuiling nooit ver weg is.

Het groeiende aantal voorzieningen die zich aansluiten bij dit zorgnetwerk illustreert dat VLOZO een geloofwaardige,

Gepubliceerd als “Verdedig vrijheden niet door ze te beknotten” in De Standaard, 9/03/2017, pagina 37. 

Sinds de mislukte staatsgreep in juli 2016 glijdt Turkije meer en meer af naar een autocratisch regime. De persvrijheid, vrijheid van vereniging, scheiding van geloof en staat, mensenrechten, de parlementaire democratie, kortom de gehele rechtsstaat staat er onder zware druk. Volgende maand kunnen de Turken zich in een referendum uitspreken over het inwisselen van de parlementaire democratie voor een zuiver presidentieel systeem. In concreto zou president Erdogan -die nu op papier slechts een ceremoniële functie bekleedt- een groot deel van de macht in handen krijgen. Bovendien kan hij opnieuw 10 jaar

Turtelboom & Vandenput: 46 bilaterale investeringsverdragen deblokkeren

Bilaterale investeringsverdragen bieden rechtszekerheid aan bedrijven en burgers die willen investeren in het buitenland. Ze maken ook ons land aantrekkelijker voor investeringen. Open Vld Kamerleden Annemie Turtelboom & Tim Vandenput stellen vast dat slechts 56% van de Belgische ‘BITs’ vandaag actief zijn. “46 investeringsverdragen zitten geblokkeerd en daardoor lopen onze bedrijven groeikansen mis en betalen ze torenhoge verzekeringspremies. De gewesten moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”

Onze Belgische bedrijven zijn sinds jaar en dag actief over de hele wereld. Om ondernemers en investeerders te beschermen tegen een arbitrair overheidsoptreden, risico’s op onteigeningen en oneerlijke discriminatie, sluit België samen

Over weinig maatschappelijke relevante onderwerpen wordt zo weinig gepraat, geschreven en beleid gevoerd als gendercide. Zo weinig zelfs dat een gemiddelde Vlaming het woord gendercide niet kent. Gendercide is het opzettelijk doden of het leven verhinderen van mensen van een bepaald geslacht voor of na de geboorte. Het wordt dringend tijd dat we op Europees vlak een stem vormen en dat onze media er aandacht aan besteedt. Dat we een beleid uitstippelen om de gendercide in te dammen.

The missing millions ten gevolge van gendercide en met uitbreiding infanticide, kinderdoding zijn ronduit een schokkend cijfer. Volgens diverse studies blijkt dat er wereldwijd miljoenen vrouwen ontbreken in de populatie. Cijfers circuleren

  • Beste aanwezigen.
  • Ons energiemodel is in volle verandering.
    • Van een energiemodel waarbij alle productie centraal was evolueren we naar een model waarbij productie, opslag en consumptie lokaal of decentraal gebeurt.
  • De motor daarachter is de drang om minder afhankelijk te zijn van grote spelers.
  • De evolutie is ook logisch.
    • De kerncentrales zullen na 2025 op pensioen gaan. Nieuwe kerncentrales ontbreken draagkracht bij burgers en als het gaat over financiering.
    • Daarnaast hebben we geen grootschalige grondstoffenreserves of energiebronnen. Onze steenkoolreserves laten we in het kader van klimaat en leefmilieudoelstellingen best zitten in de grond. We hebben noch ruimte noch de mogelijkheid om grote waterkrachtcentrales te bouwen.

Voorbije week ben ik al een aantal keer gaan spreken over de toekomst van ons energielandschap. Het energielandschap staat voor een grote omwenteling. Een evolutie van een model waarbij de productie centraal gebeurt in grote installaties, waaronder koolcentrales en kerncentrales. Het is een model waarbij de consument sterk afhankelijk is van die centrale energieproducent. Het is een lange ketting die kwetsbaar is. Wanneer één schakel uitvalt kan dat grote gevolgen hebben. Hoe dichter die schakel tegen de centrale productie uitvalt hoe groter die gevolgen kunnen zijn.

In het nieuwe energiemodel wordt dit systeem met al zijn nadelen verleden tijd. Dit nieuw energiemodel zal verder bouwen op de lokale productie van