Beschik je over een vlotte pen? Een sterk politiek inzicht? Een neus voor innovatieve projecten? Heb je bovendien een hands-on mentaliteit en veel goesting om ervaring op te doen op een politiek kabinet? We bieden een student of pas afgestudeerde een stage van enkele maanden aan  in de communicatiecel van het kabinet van Viceminister-president Annemie Turtelboom.

Je komt terecht in een dynamische omgeving, op het kruispunt van beleid, strategie en communicatie. Wij verwachten van jou dat je meewerkt bij de uitvoering hiervan: research, persberichten opstellen, nieuws monitoren, bezoeken plannen, speeches schrijven, social media beheren,.. Kortom, je gaat tijdens de stage aan de slag met alle mogelijke kanalen waarover een communicatiedienst

Sinds mijn aantreden als minister van Energie heb ik het voorbije jaar de eer gehad een aanzienlijk aantal windmolenparken te openen. Het gaat zelfs zover dat ik quasi wekelijks een nieuw windmolenpark in gang mocht zetten. Wie zich dan afvraagt of ik niet stilaan – soms letterlijk – dolgedraaid word van al die windmolens kan ik snel geruststellen. Dat is zeker niet het geval.

Iets waar je in gelooft moet je blijven toejuichen. Mijn geloof in windmolens en hernieuwbare energie in het algemeen komt niet van nergens.

Daarvoor moet ik terug naar een aantal jaar geleden toen ik minister van Binnenlandse Zaken was en een tsunami de kerncentrale van Fukushima

Ik wil jullie van harte bedanken voor jullie komst. Een aantal van jullie heb ik het voorbije jaar al mogen begroeten. Samen doopten we nieuwe CNG-wagenparken en openden we CNG-tankstations. We zagen elkaar op allerlei events rond nieuwe technologieën en duurzame mobiliteit. Dit is niet zo verwonderlijk. Er is het laatste jaar veel veranderd voor het autolandschap en voor CNG-wagens in het bijzonder.

We zien dat er zich duidelijk eerste signalen van een grote omwenteling beginnen af te tekenen. De technologische evolutie van de voorbije jaren krijgt waarneembare gevolgen. Het jaarlijks aantal inschrijvingen van groene wagens is exponentieel gestegen op enkele jaren tijd. Hoewel het totale aantal groene wagens nog

Geachte aanwezigen, beste partners en genomineerden voor de Mobiliteitskampioen,

Allereerst: Hartelijk dank voor de uitnodiging om deze prijs te komen uitreiken. Het is immers altijd leuker om zaken te kunnen geven als beleidsmaker dan zaken te moeten nemen.

Prijsuitreikingen zijn momenten om één of meerdere ambitieuze mensen, bedrijven, instellingen of verenigingen te lauweren voor hun inzet en de maatschappelijke meerwaarde die ze gecreëerd hebben.

Prijzen winnen doe je door te excelleren. Het staat buiten kijf dat de vier genomineerden uitzonderlijke verwezenlijkingen neer hebben gezet wanneer het gaat over duurzame mobiliteit.

Toch is er hier iets vreemd aan de hand…

Er is me iets opgevallen bij het bekijken van de voorstelling

Dit slotevent had slechter kunnen vallen. In Parijs discussiëren wereldleiders momenteel over hoe we de verdere strijd moeten aangaan met de klimaatopwarming. De reductie van broeikasgassen en CO2 in het bijzonder vormt daarbij het grootste aandachtspunt. Iedereen kijkt met veel verwachtingen naar de uitkomst van deze klimaattop.

We kunnen het ons echter niet permitteren om te wachten met actie te ondernemen tot de conclusies bekend zijn. De uitdagingen waren gisteren namelijk al even groot als vandaag. Wachten hebben we in Vlaanderen dan ook niet gedaan want, toeval of niet, heeft de Vlaamse Regering deze week zelf twee verdere stappen genomen in de strijd voor een beter klimaat en leefmilieu.

Firstly, I would like to thank the organizers for giving me the floor here, and more importantly, to be willing to address this topic and to dedicate a seminar with a very full program to it. This is certainly no luxury. And I will tell you why.

In the Flemish Government, I am in charge of the departments of Energy, Finance and Budget. At the time of my appointment, I immediately had the intention to install very clear dividing walls between these departments. That is not surprising, given the fact that this prima facie indeed is about delineated and separate themes.

Such an approach, however, is a little too classic

Sinds mijn aantreden als minister van Energie heb ik het voorbije jaar de eer gehad een aanzienlijk aantal windmolenparken te openen. Het gaat zelfs zover dat ik quasi wekelijks een nieuw windmolenpark in gang mocht zetten. Wie zich dan afvraagt of ik niet stilaan – soms letterlijk -dolgedraaid word van al die windmolens kan ik snel geruststellen. Dat is zeker niet het geval.

Iets waar je in gelooft moet je blijven toejuichen. Mijn geloof in windmolens en hernieuwbare energie in het algemeen komt niet van nergens.

Daarvoor moet ik terug naar een aantal jaar geleden toen ik minister van Binnenlandse Zaken was en een tsunami de kerncentrale van Fukushima overspoelde.

Hydrogen and fuel cells can be a part of the solution towards a more sustainable society, especially regarding ‘zero emission transport’ and ‘the implementation of renewable electricity’.

As minister responsible for the implementation of the European directive Clean Power for Transport and responsible for energy in Flanders, the topic ‘hydrogen’ has an increasing interest and relevance for the Flemish policy towards clean technologies.

In Flanders we have about 3.3 million passenger cars. One of the characteristics is that we are the region with the highest share of diesel fuelled cars: more than 60% of the total fleet of passenger cars are diesel fuelled.

Therefore the Flemish government is developing a

Eerst en vooral wil ik uiteraard Steven en Ellen bedanken voor hun gastvrijheid om ons te willen ontvangen hier in hun huis. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in duurzaamheid en energie-efficiëntie, wat uiteraard alleen nog maar is toegenomen sinds ik minister van Energie ben geworden. Daarnaast ben ik ook gewoon gepassioneerd door design en architectuur. Combineer het voorgaande – duurzaamheid, energiezuinigheid, design en architectuur – met elkaar en je hebt mijn lievelingscocktail. Ik ben dus heel benieuwd wat ik straks te zien krijg. Wie weet doe ik zelf een paar nieuwe ideetjes op om toe te passen op mijn eigen woning.

Ik ben al lang niet meer de enige liefhebber

Toen ik de vraag kreeg om een GEIT-award te komen uitreiken was mijn eerste indruk eerder dat dit toch meer een nogal twijfelachtige eer betrof die mij gegund werd. Als politicus word je wel vaker in verband gebracht met diersoorten. Het gaat helaas in die gevallen meestal niet over een eretitel.

Na verduidelijking van het letterwoord GEIT – wat staat voor Gebouw, Energie-efficiëntie, Innovatie en Techniek – werd het mij natuurlijk duidelijk dat het hier wel over een eervolle erkenning gaat, zij het met een kwinkslag naar een stereotype-beeld. Dat dit stereotype-beeld niet meer klopt bewijst deze award en de inhoud van jullie symposium vandaag.

Het stereotype van geiten-wollen-sokken-drager vocht