Het is met veel plezier dat ik hier vandaag aanwezig ben.

Wat mij betreft zijn we hier samen gekomen voor een belangrijk moment. Een kantelpunt zelfs. Nooit eerder werd in Vlaanderen een contract voor ESCO van deze omvang afgesloten. ESCO staat voor Energy Savings Contract. Een contract waarbij een investering in energie-efficiëntie zichzelf terugbetaald door de lagere energieprijs. Bovendien, en dat is niet onbelangrijk, het is de leverancier die het geheel financiert.

Ik moet zeggen, ik heb het cijfermateriaal van dit ESCO contract eens bekeken. Op dit moment verbruikt het OPZC Rekem 2,1 gigawattuur, wat overeenstemde met een energiekost van 62.177 euro exclusief BTW. De vernieuwing van de stookplaats zelf

Sinds mijn aantreden als minister van Energie heb ik het voorbije jaar de eer gehad een aanzienlijk aantal windmolenparken te openen. Het gaat zelfs zover dat ik quasi wekelijks een nieuw windmolenpark in gang mocht zetten. Wie zich dan afvraagt of ik niet stilaan – soms letterlijk -dolgedraaid word van al die windmolens kan ik snel geruststellen. Dat is zeker niet het geval.

Iets waar je in gelooft moet je blijven toejuichen. Mijn geloof in windmolens en hernieuwbare energie in het algemeen komt niet van nergens.

Daarvoor moet ik terug naar een aantal jaar geleden toen ik minister van Binnenlandse Zaken was en een tsunami de kerncentrale van Fukushima overspoelde.

Turteltaks. Zo wil de oppositie de nieuwe heffing van 8 euro per maand op elektriciteit bekend maken. En doen vergeten dat zij de put groef die ik moet vullen. Toegegeven, het vergt meer lef en moed om te kiezen voor de korte pijn, die veel minder zal kosten dan de factuur verder uit te stellen of uit te smeren.

Soit. Turteltaks lijkt mij een goeie geuzennaam. Ik ga hem inzenden voor woord van het jaar, in het concours van Van Dale, al zal ‘sjoemelsoftware’ moeilijk te kloppen zijn. Ik zal volgende definitie meegeven: ‘heffing om gratis-illusie af te betalen’.

Eerder ontstonden al Turtelhuisjes. Maggie creëerde dat woord, toen ze op

Vandaag sta ik voor jullie om een samenwerking tussen de verschillende regio’s in België te ondertekenen, samen met de vertegenwoordigers van Nederland en Luxemburg. Het is voor mij een grote eer om hier vandaag aanwezig te zijn en het signaal te sturen aan de inwoners van de Benelux dat we aan de vooravond staan van een transitie. Een transitie in onze mobiliteit. Een ambitieuze transitie.

Verandering gebeurt echter niet van vandaag op morgen. Elke markt heeft zijn pioniers nodig. Het zijn zij die er voor zorgen dat onze kinderen later zullen terugkijken op deze periode en zich zullen afvragen: Waarom zijn ze daar in godsnaam niet direct mee begonnen?

We

Dames en Heren, Beste mensen van het Rode Kruis, Beste mensen van Energy Saving Pioniers

Het is met veel plezier dat ik hier vandaag het BREAAM-outstanding certificaat aan jullie kom overhandigen. Het BREAAM-certificaat bevestigt uitzonderlijke verwezenlijkingen in maar liefst negen categorieën, gaande van energie-efficiëntie tot ecologisch bouwen. Slagen kan alleen door beter te doen dan de middelmatigheid. Meer nog: het vergt bovenmaatse prestaties. Het vergt om beter te zijn dan wat de wetgever van je vraagt en beter te zijn dan de rest van de markt.

Hoewel BREAAM-scores alle aspecten behandelen van duurzaamheid, spelen technische installaties een belangrijke rol. Op dat vlak is dit gebouw een echte parel. Met

Het is vandaag voor de eerste keer dat ik voor jullie sta om een CNG-tankstation te openen. Ik hoop dat ik als minister van Energie nog vaker hiervoor uitnodigingen mag ontvangen. Ik geloof dat dit ook het geval zal zijn. Het netwerk van CNG-tankstations is namelijk in volle ontwikkeling.

Ik zie vandaag voor mij vertegenwoordigers van verschillende bedrijven staan die de handen in elkaar hebben geslagen om wat mij betreft de logische keuze voor CNG te maken. Bij het maken van die keuze tonen jullie durf en ambitie: tegen 2018 tussen 25 en 30 nieuwe CNG-tankstations illustreren dat ontegensprekelijk.

Het feit dat ook andere spelers actief zijn of worden op

Ik ben blij dat ik hier sta. Als minister van Energie uiteraard, maar nog het meest van al als grote believer in de toekomst van hernieuwbare energie.

Ik moet zeggen dat ik de indruk krijg dat we in Vlaanderen op dreef aan het geraken zijn. Enfin, dat leid ik toch af uit mijn agenda. De openingen van de windmolenparken volgen mekaar snel op. Op drie weken tijd was ik op bezoek bij evenveel windparken: bij de opening van de eerste slimme windmolen in Vlaanderen, in Kallo/Beveren, ook bij de opening van de XANT-windturbine bij DEME in Zwijndrecht, en nu dus hier. Eén windpark per week. Ik kan niet zeggen dat

Dames en heren,

Energiespecialisten,

We leven in een wereld vol interessante ideeën. Een wereld vol uitdagingen, grote uitdagingen.

België, Vlaanderen staat voor een energietransitie, een nieuw tijdperk.

En daar hoort een visie bij, een langetermijnvisie. Het is niet alleen mijn ambitie om een beleid uit te voeren binnen de krijtlijnen van deze legislatuur. We moeten vandaag de basis leggen voor wat eraan komt in 2030, in 2050. Een energiebeleid heeft een projectie nodig op lange termijn. Een visie, met hoofdletter V, die ook gedragen wordt door de stakeholders. Daarom zal ik het intensief overleg met de sector, dat ik van zodra ik begonnen ben aan deze opddracht, ook de komende

Ik zal meteen heel eerlijk zijn: ik ben blij dat ik hier sta. Als minister van Energie uiteraard, maar evengoed als inwoner van de stad Antwerpen. En misschien nog het meest van al als grote believer in de toekomst van hernieuwbare energie.

En dan vooral wind en zon. Onuitputtelijke energiebronnen. Het zijn vandaag de meest rendabele manieren om onze 2020-doelstelling te bereiken. Het zijn de twee technologieën die vandaag het verst staan in hun ontwikkeling, en die tegelijkertijd ook nog de grootste ontwikkeling kunnen doormaken. Windturbines worden hoger, de diameter van de rotors wordt groter, en de rendementen stijgen uiteraard mee.

Vandaag betalen alle Vlamingen samen

Ongetwijfeld hebben jullie interessante workshops achter de rug.

Ik zie sommigen al trappelen van ongeduld.

Ongeduldig om naar huis te gaan en met de deze namiddag opgedane inzichten uw investeringsplan bij te werken.

Zodat de slaagkansen van een EFSI-financiering voor uw investering toenemen.

Ik wens het u van harte toe, want Vlaanderen heeft u en uw investeringen nodig.

Zoals jullie weten heeft het Planbureau enkele dagen terug haar groeiprognoses voor 2015 en 2016 bekendgemaakt.

In 2015 zou onze economie groeien met 1,2% en in 2016 met 1,3%.

Na de zwakke groeipercentages van 2012 en 2013 van respectievelijk 0,1% en 0,3% en een matige groei van 1,1% in 2014, klimmen we dus uit