Het energielandschap van morgen zal er anders uitzien dan dat van vandaag. Een aantal keuzes zijn gemaakt. De kerncentrales zullen sluiten, de Europese doelstellingen zijn bekend, en ze moeten gehaald worden. In de energiemix van morgen spelen hernieuwbare bronnen een substantiële rol. Vlaanderen is het pad richting 2020 ingeslagen. Onder de noemer ‘Stroomversnelling’ werken we aan een project dat die doelstellingen haalbaar moet maken. Een project ook dat de basis vormt van de toekomst, van dat nieuwe energielandschap. Daarbij staan we voor een aantal uitdagingen.

Een eerste uitdaging is een gezond, stabiel investeringsklimaat dat op kostenefficiënte wijze tot meer hernieuwbare energie zal leiden. Dit is een moeilijke oefening, ik wens

I would first of all like to thank you for the invitation.

The world of energy is a world full of challenges, big challenges.

Flanders is facing an energy transition, a new era.

And this requires a vision, a long-term vision. My ambition is not just to conduct a policy for the present term of office which runs until May 2019. Today, we must lay the foundations for what is coming in 2030, 2050.

Flanders too is working on a long-term energy vision, since an energy policy requires projections that reach beyond the present term of office.

Flanders’ vision will be partially steered by the targets imposed by the European

Dames en heren,

Energiespecialisten,

vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid,

Ik sta hier voor u met veel plezier. Sinds ik minister van Energie ben geworden vorige zomer is een heel interessante nieuwe wereld voor mij opengegaan.

Ik ben zeer blij met de uitnodiging, mevrouw de secretaris generaal. Een uitnodiging van een heel belangrijke sector in Vlaanderen. Op basis van enkele kerncijfers die ik uit uw duurzaamheidsverslag, kunnen we concluderen dat Fevia een heel belangrijke sector is.

De voedingsindustrie vertegenwoordigt in België:

  • 4600 bedrijven vormen 27,8% van de bedrijven in België
  • 88 700 arbeidsplaatsen en vervult daarmee een aandeel van 18,3% in de industrie;
  • 48,2 miljard euro omzet vertegenwoordigt 17,1% van

Beschik je over een vlotte pen? Een sterk politiek inzicht? Een neus voor innovatieve projecten? Heb je bovendien een hands-on mentaliteit en veel goesting om ervaring op te doen op een politiek kabinet?
We bieden een stage van enkele maanden voor een student of pas afgestudeerde in de communicatiecel van het kabinet van Viceminister-president Annemie Turtelboom.

Je komt terecht in een dynamische omgeving, op het kruispunt van beleid, strategie en communicatie. Wij verwachten… van jou dat je meewerkt bij de uitvoering hiervan: research, persberichten opstellen, nieuws monitoren, bezoeken plannen, speeches schrijven, social media beheren,.. Kortom, je gaat tijdens de stage aan de slag met alle mogelijke kanalen waarover een

Dank u voor de samenwerking bij de overname

Op 2 december van vorig jaar heb ik u mogen toespreken, net voor de opstart van de inning van de registratie- en erfbelasting door de Vlaamse Belastingdienst.

Ik heb toen beroep gedaan op uw expertise en inzet om van deze overname een geslaagd project te maken.

Daarvoor wil ik u vandaag alvast van harte danken.

Ik heb toen ook gesproken over de valkuilen en de hindernissen.

Er is al een lange weg afgelegd, en we hebben nog een eindje te gaan … vooraleer alles in zijn definitieve plooi gevallen is.

De Vlaamse Belastingdienst overlegt voortdurend met de specialisten van uw Federatie

Beste meneer Yatagai,

Meneer De Vil,

Dames en heren,

Ik ben verheugd om hier vandaag namens de Vlaamse Regering dit moment bij te wonen. U weet, of u weet het nog niet, maar deze Vlaamse Regering is een investeringsregering. Een regering die investeert in groei, in jobs, in mensen. Deze Vlaamse Regering zet dan ook volop in op het ondersteunen van innoverend en ondernemend Vlaanderen.

De chemische cluster in de haven van Antwerpen speelt een belangrijke rol in die Vlaamse economie, met een toegevoegde waarde van 3 miljard euro op een totaal van 6 miljard euro in heel Vlaanderen.

Deze cluster is goed voor bijna 60 procent van de industriële

On behalf of the Flemish Government, I am very pleased to be here with you today, wishing you a very warm welcome at the city of Antwerp. Allow me to talk to you briefly about the vast array of assets Belgium has to offer.

Belgium and more specifically Flanders, the northern Dutch-speaking region of Belgium, provides businesses from around the world with all the advantages of a knowledge-based economy in a unique central location.

Sixty per cent of European Union purchasing power and markets lie within a radius of just 300 miles and, in addition, the region offers a base close to Brussels –  capital of Belgium, capital of the

In 1861 werden de eerste veertig vaten petroleum op de Antwerpse kaaimuren gelost. Amper 2 jaar later was Antwerpen de grootste petroleuminvoerder  in Europa. De stad, haar haven en haar inwoners delen een belangrijke eigenschap, een rode lijn door haar geschiedenis en haar toekomst: wij zijn niet in de wieg gelegd voor het middelmatige. We hebben de ambitie om pioniers te zijn in hetgeen wat we doen, dat was in de 19de eeuw niet anders dan in de eeuw ervoor als de eeuw erna.

De petroleumsector was toen – letterlijk-  de brandstof van wat we vandaag als de 2de industriële revolutie beschouwen. Die 2de industriële revolutie was meer dan de

Annemie Turtelboom (Open VLD) is Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie.

Bron: De Morgen, zaterdag 2 mei 2015

De wereld wordt elektrisch. Europa misschien nog het snelst van al. Verschillende drijfveren duwen dit continent bewust of onbewust richting een nieuwe energiewereld: eentje waar gas, olie, diesel, benzine worden vervangen door elektriciteit. De auto van morgen is elektrisch, om maar één voorbeeld te geven. Vandaag rijdt die nog niet al te ver. Vandaag zit die elektrische wagen in de fase waar de mobiele telefoon in zat een twintigtal jaar geleden. U weet wel, de tijd dat een gsm nog een klein flatgebouw was met een uitschuifbare antenne. En kijk nu,

Het is met enige trots dat ik hier vandaag sta als minister van Energie.

  • Wat hier in Antwerpen wordt aangelegd is een model van de toekomst voor Vlaanderen en meer specifiek voor steden zoals Antwerpen
  • De buizen zien er misschien niet futuristisch uit, het idee is ook niet nieuw, want je ziet ze overal in Europa, maar toch: het is de toekomst voor Vlaanderen
  • We vinden hier het warm water niet uit, dat klopt, maar het water in dit deel van Antwerpen zal wel anders worden opgewarmd. Op een energie-efficiënte manier, en veel minder CO2uitstoot.
  • Warmtenetten, die groene warmte en restwarmte rondsturen om daarmee woningen, sporthallen, winkels, kantoren… verwarmen,