Ik moet zeggen: ik was getriggerd door het thema van jullie seminarie. Smart Cities. Ik zie er veel in. Ik ben ervan overtuigd dat we er ook naartoe moeten. En het roept begrippen bij mij op die mij altijd wel triggeren: innovatie, vernieuwing, vooruitgang, flexibiliteit, creativiteit, toekomst, de stad,… Smart Cities lijkt op het eerste zicht een buzzwoord, maar dat is het eigenlijk niet. Smart Cities verwijst naar het antwoord dat steden kunnen geven op de noodzaak om duurzaam met energie te kunnen omgaan. En dat is een uitdaging, laat ons eerlijk zijn. Eigenlijk is de uitkomst een wirwar van zaken. Maar om van mijn speech geen wirwar-verhaal te maken,

Ik stond erop om jullie allemaal samen te brengen. Het is mijn vaste overtuiging dat een minister in de aanloop naar beslissingen en bij het samenstellen van actieplannen uitgebreid overleg moet plegen met de sector, met de stakeholders. Ik heb ook voor dat pad gekozen om de renovatiegraad in Vlaanderen op te krikken, met het renovatiepact, en ik wil dit ook nu doen

We kennen onze doelstellingen: we willen ons wagenpark vergroenen. We willen dat doen omdat we weten wat het belang daarvan is. Onze lucht moet schoner worden, eenvoudiger dan dat kan ik het niet zeggen. En we weten dat dat kan, zelfs met de huidig beschikbare technologieën. Alleen

Ik heb het programma van jullie energiecongres zonet nog even doorgenomen. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat jullie een boeiende dag hebben gehad. Nu, ik zag in dat programma een aantal grote lijnen terugkomen, die parallel lopen met het beleid dat ik wens uit te rollen.

En ik begin bij onszelf, de overheid.

Na de personeelskost, de vastgoed- en infrastructuurkost, is de energiekost waarschijnlijk de derde grootste uitgavepost van de Vlaamse overheid. De ruime Vlaamse overheid verbruikt jaarlijks ongeveer 10.000 GWh (of 15.000 GWh primaire energie). Dat komt overeen met een factuur van 700 miljoen euro en een uitstoot van 3.3 Megaton CO2. Hiermee is de Vlaamse overheid

Om zeker te zijn dat ik de meteropnemers van Eandis niets aandoe met het overhandigen van de sleutels van deze wagens op gas, wilde ik toch maar het zekere voor het onzekere nemen. Ik ben dan ook maar met een CNG-testwagen tot hier gereden. Ik ben er geraakt, dus alles is prima. Ik ben gerust. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik was al lang gerustgesteld, en we weten allemaal wat de voordelen van dit soort wagens is.

En voor wie het niet wist, wil ik gerust de voordelen nog even opsommen:

  • tot 27 % minder CO2-uitstoot dan benzine.
  • 95 % minder fijn stof dan dieselwagens.
  • Tot 30 %

Parlementsleden, burgemeesters, schepenen,

Meneer Dallemagne,

Ik heb goed geluisterd daarnet, en ik zou eigenlijk willen aansluiten bij wat u op het einde van uw speech heeft gezegd. U merkt terecht op dat een efficiënte en voorbeeldige samenwerking de basis is van een project als dit. Ik kan u alleen maar gelijk geven, en ik wil er nog iets aan toevoegen. U heeft, net als bij uw andere projecten, veel oog gehad voor informatie, het creëren van een draagvlak, het wegwerken van bezwaren. Als ik niet slecht ben geïnformeerd, heeft u geen enkele klacht mogen ontvangen tegen de bouw van deze zes windturbines.

Samen met de start van de bouw van

Ik zal meteen heel eerlijk zijn: ik ben blij dat ik hier sta. Als minister van Energie uiteraard, maar evengoed als inwoner van de stad Antwerpen, als Vlaming, als Belg, als Europeaan, maar misschien nog het meest van al als grote believer in de toekomst van hernieuwbare energie.

Dankzij de bouw van de eerste 15 windmolens van dit project Wind aan de Stroom zullen 35.000 gezinnen straks groene stroom in de huiskamer krijgen. En daar stopt het niet. Dankzij Wind aan de Stroom zal dat aantal gezinnen dat propere elektriciteit zal verbruiken mogelijk oplopen tot 90.000, dat is meer dan een derde van het aantal gezinnen dat in de stad

Sta me toe U eerst te danken voor de uitnodiging.

De energiewereld is een wereld vol uitdagingen, grote uitdagingen.

Vlaanderen staat voor een energietransitie, een nieuw tijdperk.

En daar hoort een visie bij, een langetermijnvisie. Het is niet alleen mijn ambitie om een beleid uit te voeren binnen de krijtlijnen van deze legislatuur die loopt tot mei 2019. We moeten vandaag de basis leggen voor wat eraan komt in 2030, in 2050. Duitsland heeft deze basis gelegd met de Energiewende, een breedgedragen visie op lange termijn.

Ook in Vlaanderen werken we aan een energievisie op lange termijn. Een energiebeleid heeft immers nood aan een projectie die verder reikt dan een

Bedankt voor de uitnodiging. Belangrijk voor mij om hier vandaag aanwezig te zijn.

Dit is één van de verhalen van de toekomst op het vlak van energie. Volgens de Europese richtlijn hernieuwbare energie heeft België een bindende doelstelling van 13% hernieuwbare energie tegen 2020.

Groene warmte kan tegen 2020 een derde tot de helft van die Belgische doelstelling invullen.

Bovendien ligt de kostprijs tot 14 keer lager dan bij groene stroom.

Conclusie: we kunnen onze doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie op een goedkopere manier halen door in te zetten op groene warmte dan op groene elektriciteit.

Vandaag is er nog een groot onbenut potentieel… warmte is immers een

Energiespecialisten, consumenten, pioniers,

Ik sta hier voor u met veel plezier. Sinds ik minister van Energie ben geworden deze zomer is een heel interessante nieuwe wereld voor mij opengegaan,

Een wereld vol interessante mensen. Vol interessante ideeën ook. De ene al wat gekker dan de andere, maar toch.

Maar ook een wereld vol uitdagingen, grote uitdagingen.

België, Vlaanderen staat voor een energietransitie, een nieuw tijdperk.

En daar hoort een visie bij, een langetermijnvisie. Het is niet alleen mijn ambitie om een beleid uit te voeren binnen de krijtlijnen van deze legislatuur. We moeten vandaag de basis leggen voor wat eraan komt in 2030, in 2050. Een energiebeleid heeft een projectie

Europa heeft dringend nood aan een eigen veiligheidsbeleid. Dat zegt Annemie Turtelboom (Open Vld), viceminister-president van de Vlaamse regering.

Bron: De Morgen, maandag 12 januari 2015

Turtelboom zat zes jaar in de Europese ministerraad van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Daaruit heeft ze geleerd dat Europese landen niet graag samenwerken als het over veiligheid gaat.

Annemie Turtelboom: “Het was schitterend natuurlijk, al die Europese leiders die in de straten van Parijs demonstreerden dat zij de aanslagen als regelrechte aanvallen op de Europese waarden beschouwen. Maar na de sterke beelden verwacht het publiek nu ook sterke daden. Hebben we een Europees veiligheidsbeleid? Het antwoord is: absoluut niet.”

Er wordt