Mijn doel is om afschakelplan op een moderne leest te schoeien.

Het huidige houdt geen rekening met decentrale productie, met ons economisch weefsel.

Als we zien wat het potentieel is van de Gentse haven in de decentrale productie dan moeten we dit meenemen. Het is al te makkelijk om schijven af te schakelen als je daarmee ook productie afschakelt.

Dat kan niet de bedoeling zijn.

Ik zal met een aantal eisen naar het overleg met de energieministers stappen om dit afschakelplan te wijzigen.

Er moet duidelijk in kaart worden gebracht waar alle decentrale productie-eenheden (andere dan zon gezien er geen zon is tijdens een winterpiek) gelegen zijn en deze mogen

Bedankt voor deze uitnodiging. Ik moet zeggen, ik ben al blij dat u mij vandaag gevraagd heeft in dit congrescentrum en niet in de buurt van een windmolen. U heeft het misschien op mijn Facebook gezien, maar op bezoek bij Mega Windy in Kalmthout ben ik bovenop zo’n windmolen gaan staan. Bedankt om me dat niet opnieuw aan te doen.

Windenergie wordt belangrijker en belangrijker voor Vlaanderen. U kent allemaal de doelstelling die Europa ons oplegt: 13 procent hernieuwbare energie in België tegen 2020. En daarvoor zullen we in Vlaanderen zeker 19 procent groene stroom in 2020 nodig hebben en 18 procent van groene stroom zal van windmolens komen (nu: 13 procent).

Ik sta hier voor u met een vraag, een oproep eigenlijk. Sinds ik Vlaams minister van Energie ben, word ik de jongste maanden om de oren geslagen met cijfers over het Vlaamse woningpatrimonium.

Meer dan 71% procent van de eengezinswoningen in Vlaanderen is gebouwd voor 1970, dus voor de eerste energiecrisissen van 1974 en 1979.

Uit de tijd dat energie zo goed als gratis was. Uit de tijd dat isolatie een moeilijk, onbekend woord was. Dat het niet zo nauw stak hoeveel we stookten.

Uit onderzoek van VEA (het Vlaams Energie-agentschap) blijkt duidelijk dat de gemiddelde energieprestatie van het bestaande Vlaamse woningenbestand slecht is. Zeer slecht zelfs.

300.000 woningen in

Bedankt voor deze uitnodiging. Ik moet zeggen, ik ben al blij dat u mij niet hetzelfde heeft gevraagd als de laatste keer dat ik in de buurt van een windturbine kwam. U heeft het misschien op mijn Facebook gezien, maar op bezoek bij Mega Windy in Kalmthout ben ik bovenop zo’n windmolen gaan staan. Bedankt om me dat niet opnieuw aan te doen.

Windenergie wordt belangrijker en belangrijker voor Vlaanderen. U kent allemaal de doelstelling die Europa ons oplegt: 13 procent hernieuwbare energie in België tegen 2020. En daarvoor zullen we in Vlaanderen zeker 19 procent groene stroom in 2020 nodig hebben, en 18 procent van groene stroom zal van windmolens

Bedankt voor de uitnodiging. Belangrijk voor mij om hier vandaag aanwezig te zijn.

Dit is één van de verhalen van de toekomst op het vlak van energie. Volgens de Europese richtlijn hernieuwbare energie heeft België een bindende doelstelling van 13% hernieuwbare energie tegen 2020. Groene warmte kan tegen 2020 een derde tot de helft van die Belgische doelstelling invullen. Bovendien ligt de kostprijs tot 14 keer lager dan bij groene stroom. Conclusie: we kunnen onze doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie op een goedkopere manier halen door in te zetten op groene warmte dan op groene elektriciteit.

Vandaag is er nog een groot onbenut potentieel… warmte is immers een

Wat we zelf doen, doen we beter ” => Laat ons zeggen dat er op deze slogan al flink wat slijtage zit. Als het Vlaams Gewest op 1 januari 2015 de dienst van de registratie- en successierechten gaat overnemen van de federale administratie, dan denk ik dat er andere en betere slogans zijn om inspiratie uit te puren.

De Amerikaanse Staat Oregon heeft als motto “She flies with her own Wings”. Dat vind ik al beter passen. Ook Vlaanderen moet ernaar streven om een eigen koers te bepalen en zelf voor de eigen inkomsten te zorgen.

“De federale administratie heeft tot nog toe de job goed gedaan”

Registratie- en

In de Commissie Energie stelden de jongste weken diverse parlementsleden vragen over het afschakelplan dat deze winter mogelijk moet worden bovengehaald. Door de onbeschikbaarheid van twee kerncentrales voorziet Elia dat er misschien deze winter bij extreme omstandigheden een tekort aan stroom zal zijn op heel specifieke momenten. Om een inschatting te maken van de impact hiervan ben ik als minister van Energie vanaf dag één aan de slag gegaan met dit gegeven. Dit is een bevoegdheid van de federale overheid, maar dat wil niet zeggen dat ik als Vlaams minister van Energie en Viceminister-president niets kan doen.

Uit diverse analyses van het Vlaamse elektriciteitsverbruik blijkt dat er tussen 17u en