Op 12 mei gaan we met de Vlaamse politieke partijen in debat over holebirechten bij het Roze huis. Vandaag op Moederdag kunnen we eindelijk ook de meemoeders volwaardig vieren. Dat doen we omdat we de gelijke rechten voor holebi’s en bestrijding van discriminatie belangrijk vinden. Dat hebben we als liberalen bewezen door in de regeringen werk te maken van juridische gelijkwaardigheid van het individu in alle opzichten. Daarnaast moeten we de nog bestaande problemen bespreekbaar maken, en ze aanpakken.

De gelijkheid van man en vrouw was enkele decennia geleden nog ondenkbaar en tot het begin van de 21e eeuw hadden holebi’s geen gelijke rechten. In dat opzicht is er grote

Goesting in de Kempen

Wij hebben goesting in de toekomst. Onze aanpak stoelt op vertrouwen in de kracht van mensen. Terwijl anderen over problemen praten, zoeken wij naar oplossingen. Met optimisme en hard werken maakt Open Vld het verschil. Zoals Maggie op asiel en migratie of Annemie op justitie. Zoals Bart in Mechelen en Frank en Martine in de Kempen.

Open Vld heeft niet alleen sterke mensen, maar ook een sterk programma. Met concrete maatregelen, die allemaal becijferd zijn, zorgen we voor een sterkere economie met meer jobs. Ons economisch groeiplan is ambitieus, maar realistisch. Zo houden we onze pensioenen betaalbaar in een open en zorgzame samenleving.

Die positieve aanpak

Mr. Secretary-General
Mr. President
Dear Colleagues
Ladies and Gentlemen

Thank you for inviting me to this Global Forum on Women’s Leadership in Public Life
And so thank you for allowing me to share with you my personal experience, as a woman and as minister of Justice in my country, on gender equality

At first sight, my country, Belgium, seems rather advanced in these questions
We’ve just crowned a new king last year, but the next one should be a queen
Five of the thirteen ministers in the national government are women
The CEO of the biggest telecom company is a woman, and the

De wet op de continuïteit van ondernemingen viert op 1 april 2014 haar vijfde verjaardag. Deze wet moet ondernemingen in moeilijkheden de mogelijkheid bieden om een faillissement te voorkomen en hun continuïteit te verzekeren. Om de procedure te verbeteren en de bestaande knelpunten aan te pakken werd vorig jaar een grondige wetswijziging doorgevoerd. Het studiebureau Graydon publiceerde naar aanleiding van deze verjaardag en de invoering van de wetswijziging een eerste evaluatie van de wet.

“Dankzij de nieuwe voorwaarden die werden opgelegd heeft de wet nog meer haar nut kunnen bewijzen voor bedrijven die een kans hebben op herstel. Zowel de bedrijven in moeilijkheden, de schuldeisers als de

Meer keuze brengen in de naamgeving van pas geboren kinderen is gaan voor keuzevrijheid en meer overleg tussen gelijkwaardige partners. Zoals het vrije mensen betaamt.

‘The choice for mankind lies between freedom and happiness and for the great bulk of mankind, happiness is better’, zo zei Winston Smith, het centrale personage van George Orwells 1984. Smith is de man die in het verzet gaat tegen de totalitaire maatschappij, en die zich op een bepaald moment inbeeldt wat zijn tegenstanders zullen zeggen, om hem te overtuigen dat hij fout zit. Mensen willen geen vrijheid, ze willen geluk, zo luidde de redenering van het regime van Big Brother. En laat het dus

Annemie Turtelboom en Jean-Paul Janssens, de voorzitter van de Federale Overheidsdienst Justitie, stelden vandaag de nieuwe ICT- strategie voor de verdere informatisering van Justitie voor en gaven een presentatie van de realisaties inzake ICT van de afgelopen jaren binnen Justitie.

Tijdens de persconferentie werd ook het protocol voor de elektronische betaling van de griffierechten ondertekend door de FOD Justitie, de Orde van Vlaamse Balies, de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

De nieuwe ICT- strategie is een gezamenlijke visie voor de verdere informatisering van Justitie voor de komende jaren. Voor de eerste maal in de geschiedenis van Justitie werd een ICT- visie ontwikkeld die gedragen wordt door

Bengaals vuur is al langer dan vandaag verboden in stadions. Het dient onder meer om op zee noodsignalen uit te sturen en brandt dus zelfs een tijd in water. Komt het op de menselijke huid terecht of op synthetische kledij, dan zorgt het voor diepe brandwonden. Daarom is het verboden, ook al blijkt het telkens weer zo moeilijk om dat verbod te handhaven. Daarom zijn er net iets teveel incidenten rond toeschouwers met van die brandwonden.

Als zogezegde fans dit soort vuurpijlen met tien, twintig gelijk op een plein gaan gooien waar spelers voetballen, en waar honderden toeschouwers rond staan, dan zijn ze niet meer aan het protesteren. Dan brengen

Alle koppels die zouden kiezen voor een dubbele naam kunnen gerust zijn. Echte genealogen zeggen mij dat als je alleen op de naam van vader afstamming reconstrueert, je doorgaans snel in de fout gaat. De reden hiervoor is dat ook in het verleden men niet zeker was dat namen ongewijzigd bleven. In heel veel gevallen zien we dat namen anders worden geschreven en evolueren. En dat maakt genealogie ook zo boeiend. Bovendien is het ook niet zo dat het voorkomen van dezelfde naam automatisch betekent dat er familiebanden zijn of dat een stamboom kan worden samengesteld. Vaak moet men de namen van ouders en grootouders e.d. hebben om de puzzel

Korte straffen worden terug uitgevoerd

 • via de gevangenis
 • via een alternatieve straf, nu alle wachtlijsten volledig zijn weggewerkt

 Zwaar gestraften zitten langer in de cel

 • Verstrenging wet Lejeune
 • Beveiligingsperiode voor zwaar gestraften wordt verhoogd

 Overbevolking daalt

 • Door extra capaciteit te creëren: tegen eind 2014 1100 plaatsen extra
 • Opening nieuwe gevangenissen: Marche, Beveren en Leuze
 • Bouw centra voor geïnterneerden: Gent, Antwerpen
 • Contract met Tilburg verlengd
 • Dubbel zoveel illegale criminelen teruggestuurd in 2013 tov 2012

Justitiehervorming is een feit

 • van 27 naar 12 arrondissementen
 • Versterking van de derde macht door meer verantwoordelijkheid en autonomie aan de magistraten te geven
 • Justitie zal meer resultaat

Wat verandert er precies? (= zelfde vraag :Wat als ik niets doe – welke naam krijgen mijn kinderen?)

Het systeem waardoor een kind automatisch de naam van de vader krijgt, wordt vervangen door een systeem van vrije keuze. Daardoor kunnen ouders kiezen welke achternaam hun kind krijgt: de naam van de vader, de naam van de moeder of de dubbele naam.

Ouders krijgen dus de keuze. Niemand wordt tot iets verplicht. Het is dus niet zo dat alle kinderen in België voortaan verplicht een dubbele naam zullen worden toegekend. In Frankrijk bestaat exact hetzelfde systeem, en zien we dat de overgrote meerderheid (82%) traditiegetrouw kiest voor enkel de