De Europese Unie moet meer doen om haar ‘veiligheidsdeficit’ aan te pakken, zo zei minister van Justitie Annemie Turtelboom op de Europese ministerraad voor Binnenlandse Zaken en Justitie die donderdag en vrijdag in Brussel plaatsvond. Dat ‘Veiligheidsdeficit’ is er volgens haar doordat de Unie te weinig bevoegdheden inzake de bestrijding van de criminaliteit. Turtelboom deed haar interventie tijdens de discussie over de evaluatie halfweg van het zogenaamde Stockholm-programma van 2010, dat de agenda vastlegde van de werkzaamheden van de ministerraad tot eind 2014, en tijdens de evaluatie van drie jaar versterkte Europese samenwerking inzake criminaliteit sinds het Verdrag van Lissabon.   Kernpunt van Turtelbooms balans was de vaststelling dat er

Kleinkinderen zullen rechtstreeks kunnen erven van grootouders en daders van gezinsdrama’s en intra-familiaal geweld zullen niet langer kunnen ervan van hun slachtoffer. Dat zijn samengevat de belangrijkste veranderingen die de senaatscommissie Justitie vandaag goedkeurde.

Erfenissprong

De nieuwe wet op het erfrecht voert voor het eerst een zogenaamde “erfenissprong” in. Daardoor kunnen kleinkinderen rechtstreeks van hun grootouders erven, waardoor vermeden wordt dat successierechten twee keer betaald moeten worden: eerst door de ouders, en daarna door de kinderen wanneer de ouders de erfenis van de grootouders willen doorgeven.

Tot nu toe konden kinderen enkel van hun ouders erven. Dit had tot gevolg dat wanneer een ouder zijn erfenis weigerde, ook zijn kinderen

Veertig procent van de gedetineerden zit in voorlopige hechtenis. Om de overbevolking een stukje te kunnen terugschroeven, krijgen rechters de mogelijkheid mensen in voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht met GPS te plaatsen. Een dag onder elektronisch toezicht wordt gelijkgesteld aan een dag voorhechtenis.

Volgens schattingen zou het aantal personen dat hiervoor in aanmerking komt, goed zijn voor zo’n 5 tot 10% van de huidige dagpopulatie. Per dag zitten er zo een 4000 personen in voorhechtenis, dus komt het aantal personen dat in aanmerking komt voor een enkelband met GPS neer op  een 200- tot 400-tal dossiers per dag, ofwel een gemiddelde gevangenis.

 Praktisch verloop

De onderzoeksrechter, de raadkamer of de

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) heeft altijd een goede communicatie toegepast, zowel naar de notarissen toe, maar ook naar het grote publiek. Naast hun website, Twitter account en Facebook hebben ze nu een eigen iPad-applicatie klaargestoomd. Op die manier creëren de notarissen een extra kanaal om het grote publiek van toegankelijke, objectieve en betrouwbare juridische informatie te voorzien. De app ‘Notanews’ is gratis te downloaden via de App Store.

De website www.notaris.be en het mobiele broertje m.notaris.be zijn de speerpunten van die goede communicatie. Men vindt er o.a. uitgebreide informatie over huwen en samenwonen, scheiden, erven en schenken, het kopen of verkopen van een woning

Wie een vzw wil oprichten, moet niet langer naar de griffie stappen. Voortaan kan ook de burger via de online applicatie  ‘E-griffie’ de oprichtingsakte van een vzw neerleggen. E-griffie zorgt voor heel wat minder verplaatsingskosten en dus een administratieve vereenvoudiging voor de burger.

De nieuwe applicatie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Federale Overheidsdienst Justitie en de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging. Het project staat sinds oktober 2011 op de rollen. Minister Olivier Chastel, bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging is positief: “Online communicatie tussen de overheid en de burgers vergemakkelijkt het werk voor beiden partijen. E-griffie is gebruiksvriendelijk en de lange verplaatsingen naar de griffie zijn vanaf nu verleden

Vanmiddag werden 5 Marokkaanse gedetineerden die hun straf uitzaten in België, overgeleverd aan Marokko. Het is de eerste keer  in de geschiedenis van ons land dat dit gebeurt. Minister van Justitie Annemie Turtelboom is zeer tevreden en dankt alle partners: haar Marokkaanse collega, de dienst vreemdelingenzaken, de federale politie en de directie van het gevangeniswezen.

Over de uitlevering van Marokkaanse gedetineerden aan hun land van oorsprong, is al veel inkt gevloeid. De uitvoering is het resultaat van de niet aflatende inspanningen van alle betrokken partijen.

Reeds in 1997 sloot België een protocol af met Marokko dat de terugkeer van Marokkaanse gevangenen mogelijk moest maken. Omdat echter niet veel gedetineerden hiervoor

Twaalf nieuwe gerechtelijke arrondissementen werden geografisch afgebakend en een moderne en adequate ICT-infrastructuur is het volgende punt op de agenda van Minister Turtelboom. “De bedoeling is om stap voor stap, via kleinschalige projecten tot een volledige, kwaliteitsvolle en efficiënte informatisering te komen. Belangrijk is dat alles beheersbaar blijft”, legt minister Turtelboom uit.

“ JustX wordt een grote kruispuntbank, naar het voorbeeld van het eHealth-systeem van Volksgezondheid. Via deze kruispuntbank zullen alle juridische gegevens elektronisch verzameld worden, zoals identiteitsgegevens, de processen-verbaal van de politie, de conclusies van de advocaat, en een vonnis of eventueel arrest. Alle betrokkenen bij een gerechtelijk dossier zullen het systeem kunnen voeden én raadplegen.”

Als ‘JustX’ goed

Door een aanpassing van de DNA-wet zullen meer veroordeelden verplicht DNA moeten afgeven. Minister van Justitie Annemie Turtelboom maakt zich sterk dat het aantal misdrijven dat kan opgelost worden dankzij DNA-sporen daardoor fors de hoogte in zal gaan. 

Minister van Justitie Annemie Turtelboom: “Tot nu toe moesten enkel personen die veroordeeld waren voor een misdrijf tegen de fysieke integriteit van een persoon, zoals moord, doodslag of verkrachting, verplicht DNA afstaan. Nu wordt de lijst uitgebreid en worden ook misdrijven zoals inbraak aan de lijst toegevoegd. Een belangrijke uitbreiding, aangezien bijna de helft van alle DNA-profielen in de databank met sporen afkomstig is van inbrekers.

Op dit moment worden per