Beste collega’s.

Dit wordt mijn laatste interventie in de gemeenteraad. Vijf en een half jaar ben ik lid geweest.

Laat me starten met een bepaalde vraag  die ik me steeds heb gesteld wanneer ik voor een uitdaging kwam te staan. Wat ga ik denken als ik 80 jaar oud ben? Ga ik dan spijt hebben, dat ik een bepaalde beslissing niet heb durven nemen?

Dat is exact de vraag die ik me gesteld heb toen ik naar Antwerpen ging verhuizen en ik heb er geen seconde spijt van gehad.

Ik ben 15 jaar politica geweest met hart en ziel. Politica is in de eerste plaats een beroep, maar het is

Turtelboom wil met wetsvoorstel buitenlandse financiering religies transparanter maken en misbruik bestraffen 

Open Vld Kamerlid Annemie Turtelboom dient een wetsvoorstel in om de buitenlandse financiering van religies transparanter te maken en misbruik te bestraffen. “Wie meer dan 5000 euro per jaar aan buitenlandse giften ontvangt, moet deze in een register oplijsten. Het wordt strafbaar om deze middelen te gebruiken om de vrije beleving van godsdienst in ons land te belemmeren. Dat is bijvoorbeeld het geval met het door de Saoedi’s gesponsorde salafisme dat de gematigde islam in België verdrijft.”

De Belgische grondwet garandeert de vrijheid van eredienst, van meningsuiting en de scheiding van geloof en staat. “We

Met de komst van de solden lanceren Annemie Turtelboom en Philippe De Backer namens Open Vld 3 voorstellen om de unieke positie van Antwerpen als shoppingstad te bestendigen en de lokale handelaars te ondersteunen.

“Het is belangrijk voor de Antwerpse middenstand dat we hen alle kansen geven op een goede verkoop tijdens deze solden periode”, zegt Annemie Turtelboom.

Zowel de knip van de Leien als de staking van de Lijn riskeren te start van de solden te hypothekeren, de middenstand verder in moeilijkheden te brengen en de reputatie van de onbereikbaarheid van Antwerpen te bestendigen. Daarom doen we als partij 3 concrete voorstellen:

1) Er is nood aan een ‘Minder

Gepubliceerd in De Standaard, 22/06/2017, p. 39

‘Een liberale feministe, dat bestaat niet’ was de kop van een interview met Anja Meulenbelt en Rachida Aziz naar aanleiding van Meulenbelts nieuwe boek Feminisme. Terug van nooit weggeweest(DS 17 juni).

Feministen moet je niet onderverdelen in hokjes. Liberalen, socialisten, nationalisten … Feministen horen op te komen voor hun seksegenoten. De legitimiteit van de emancipatiestrijd van sommigen onderuithalen op basis van hun politieke inslag, doet afbreuk aan het algemene doel van het feminisme.

Dat liberale feministes niet zouden bestaan, neem ik als een persoonlijk verwijt. De stelling is niet alleen pertinent onwaar, maar miskent ook de onvermoeibare inzet van veel vrouwen in onze

Open Vld Kamerlid Annemie Turtelboom wil dat België samen met andere Europese lidstaten een klacht indient tegen Turkije bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. “Turkije dient daar een klacht in tegen Nederland. Het toppunt van arrogantie, want Turkije glijdt zelf af naar een autocratie waar de fundamentele mensenrechten worden geschonden. Dat moeten we niet pikken.”

Dat het grondig fout loopt in het Turkije van president Erdogan, hoeft geen betoog. Na de mislukte staatsgreep in juli, startte Erdogan een ongeziene zuiveringsoperatie. “Rechters, leerkrachten, ambtenaren die Erdogan niet steunen, werden ontslagen; de persvrijheid ernstig beknot; opposanten opgesloten. In april stemmen de Turken over een

Gepubliceerd als “Verdedig vrijheden niet door ze te beknotten” in De Standaard, 9/03/2017, pagina 37. 

Sinds de mislukte staatsgreep in juli 2016 glijdt Turkije meer en meer af naar een autocratisch regime. De persvrijheid, vrijheid van vereniging, scheiding van geloof en staat, mensenrechten, de parlementaire democratie, kortom de gehele rechtsstaat staat er onder zware druk. Volgende maand kunnen de Turken zich in een referendum uitspreken over het inwisselen van de parlementaire democratie voor een zuiver presidentieel systeem. In concreto zou president Erdogan -die nu op papier slechts een ceremoniële functie bekleedt- een groot deel van de macht in handen krijgen. Bovendien kan hij opnieuw 10 jaar

Turtelboom & Vandenput: 46 bilaterale investeringsverdragen deblokkeren

Bilaterale investeringsverdragen bieden rechtszekerheid aan bedrijven en burgers die willen investeren in het buitenland. Ze maken ook ons land aantrekkelijker voor investeringen. Open Vld Kamerleden Annemie Turtelboom & Tim Vandenput stellen vast dat slechts 56% van de Belgische ‘BITs’ vandaag actief zijn. “46 investeringsverdragen zitten geblokkeerd en daardoor lopen onze bedrijven groeikansen mis en betalen ze torenhoge verzekeringspremies. De gewesten moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”

Onze Belgische bedrijven zijn sinds jaar en dag actief over de hele wereld. Om ondernemers en investeerders te beschermen tegen een arbitrair overheidsoptreden, risico’s op onteigeningen en oneerlijke discriminatie, sluit België samen

9 februari 2017 – Open Vld Kamerlid Annemie Turtelboom wil met een resolutie de regering aanzetten om strenger op te treden tegen de financiering van de radicale islam vanuit Golfstaten. “Saoedi-Arabië spendeerde al meer dan 10 miljard dollar aan de verspreiding van het wahabistisch salafisme, de Grote Moskee in Brussel 1,8 miljoen euro tussen 2012 en 2014. Die buitenlandse beïnvloeding beknot de vrije uitoefening van de eredienst, ze leidt tot radicalisering en onveiligheid. Deze extremistische islam staat haaks op onze democratie en hoort hier niet thuis.”

De Belgische grondwet garandeert de vrijheid van godsdienst, vereniging en meningsuiting, alsook een scheiding van geloof en staat. Samen met de erkenning van erediensten en

 

In Turkije staan de rechtsstaat en democratie onder zware druk, zeker sinds de mislukte staatsgreep van juli 2016. De Kamercommissie Buitenlandse Zaken nam vandaag de resolutie aan van Open Vld Kamerleden Annemie Turtelboom en Tim Vandenput die de toetredingsonderhandelingen met Turkije tijdelijk willen bevriezen tot de situatie verbetert. De resolutie vraagt ook om de €4,45 miljard pre-toedredingssteun van de EU aan Turkije stop te zetten en de vrijgekomen middelen te gebruiken om het Turkse middenveld en NGO’s te steunen. “Onze subsidiëring van Erdogan’s autoritaire ambities moet stoppen.”

Op de mislukte Turkse staatsgreep van 15 juli 2016 volgde een ongeziene zuiveringsoperatie door het regime van

Bron: Het Laatste Nieuws, 3 november 2016, p. 2

Open Vld pleit ervoor om de Europese toetredingsmiddelen aan Turkije te bevriezen. “Tegenover het geld moeten democratische hervormingen staan, maar het wordt gebruikt om Erdogans autoritaire ambities te subsidiëren”, hekelt Kamerlid Annemie Turtelboom.

Turkije is een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie en krijgt daarom financiële toetredingssteun: in totaal gaat het om 4,45 miljard euro tussen 2014 en 2020, waarvan 630 miljoen euro dit jaar. “Die steun is er altijd al geweest”, zegt professor Europese Politiek Hendrik Vos (UGent). “Een land dat wil toetreden tot de EU moet zich grondig aanpassen. In Oost-Europa moesten ze bijvoorbeeld massaal waterzuiveringsinstallaties bouwen