Het bedrijf Biolectric uit Temse, dat koeienmest omzet in energie, heeft vrijdag zijn honderdste biogasinstallatie ingehuldigd. Het bedrijf heeft een contract getekend voor nog eens 215 installaties en staat dicht bij een levering van duizend machines aan Friesland Campina.

Bron: De Gazet van Antwerpen, zaterdag 12 maart 2016

Philippe Jans (37) uit Emblem (Ranst) heeft in 2011 het bedrijf Biolectric opgericht. “Wij bouwen in Temse installaties die koeienmest omzetten in biogas”, zegt Jans. “Nadien transporteren we de installatie met een vrachtwagen naar de boer die ze heeft gekocht. De installatie is al rendabel voor een boerderij die minstens zestig koeien heeft.”

Hoe werkt het precies? “De boer doet de koeienmest

Op 1 januari 2017 gaat de hervorming van de energiepremies in. Om totaalrenovaties te stimuleren, komt er een bonus voor wie drie tot zeven energiebesparende investeringen combineert.

Bron: De Tijd, zaterdag 5 maart 2016

De Vlaamse ministerraad keurde gisteren het voorstel van minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLd) goed om de rist premies aan te passen en bovenal het gezamenlijk aanpakken van verschillende verbeterpunten in de woning te bevorderen.

‘Een versnelde energetische renovatie van ons bestaand woningpark is absoluut cruciaal, anders wordt de kloof met de nieuwbouwmarkt te groot’, zegt Turtelboom. Dat past ook in de plannen om de Europese klimaatnormen tegen 2020 te halen.

In 2015

Al meer dan 323 Vlamingen hebben een aanvraag ingediend voor een premie bij de aankoop van een zero emissie-auto. Van het voorziene budget van 5 miljoen euro blijft er nu nog 3,5 miljoen over. Dat meldt Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld). Als de aanvragen blijven toestromen, zal het premiebedrag wellicht worden teruggeschroefd.

Bron: Het Laatste Nieuws, donderdag 3 maart 2016

Sinds begin dit jaar kan de Vlaming tussen de 2.500 en 5.000 euro krijgen bij de aanschaf van een elektrische wagen of één die op waterstof rijdt. Auto’s met een cataloguswaarde van minder dan 31.000 euro hebben recht op de hoogste premie, wagens boven de 61.000

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom heeft plannen klaar om energiefraude te vermijden, beter op te sporen en aan te pakken. De plannen worden binnenkort voorgelegd aan de regering. Bedoeling is onder meer om de netbeheerders meer hefbomen te geven om energiefraude te detecteren en ook om onterecht verkregen voordelen te kunnen terugvorderen. Dat heeft de Open Vld-minister woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Rob Beenders (sp.a) en Andries Gryffroy (N-VA).

Bron: Belga, woensdag 2 maart 2016

Af en toe duiken verhalen op over gesjoemel met subsidies voor zonnepanelen of met isolatie- en andere energiepremies. Hoe groot die energiefraude is, is moeilijk na te gaan. Maar minister

Vierhonderd bachelorstudenten technologie van Campus De Nayer van Thomas More-hogeschool hebben gisteren een gastcollege gekregen van Vlaams viceminister-president Annemie Turtelboom (Open Vld).

Bron: Het Laatste Nieuws, dinsdag 1 maart 2016

Tijdens het college ging de minister dieper in op de vergroening van de verkeersfiscaliteit en benadrukte ze het belang van de toekomstige generatie technologen. “Als je er de fijnstofkaart bijhaalt, zie je dat het in Vlaanderen dramatisch is gesteld. Als de scholen mij vragen om er een lezing over te geven, doe ik dat”, zegt Turtelboom. Na het gastcollege kreeg ze de eer om het gratis ‘schrikkelvat’ voor de studenten aan te steken. “Mijn pintjes zijn oké, maar hebben

Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD) werkt aan een aanpassing van de successietarieven. Ze wil inspelen op de federale hervorming van het erfrecht, die meer keuzevrijheid geeft.

Bron: De Tijd, zaterdag 27 februari 2016

Tegen de zomer komt federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) met een voorstel om het erfrecht te hervormen. Vandaag is het niet mogelijk vrij te beslissen wie welk deel van uw erfenis krijgt. Geens wil de verouderde bepalingen aanpassen aan de huidige samenleving en meer keuzevrijheid geven. Concreet wordt onderzocht of het deel dat is voorbehouden voor de kinderen kan worden verlaagd.

Om daarop in te spelen, wil de Vlaamse meerderheid ook de

Het gemiddelde energiepeil van een nieuwbouwwoning is sinds 2006 gehalveerd. Een op de vier nieuwbouwwoningen is zelfs ‘BEN’ of ‘bijna energieneutraal’. Dat blijkt uit cijfers die minister van Energie Annemie Turtelboom bekendmaakte op Batibouw.

Bron: Het Belang van Limburg, vrijdag 26 februari 2016

De Vlaamse regering wil dat onze woningen alsmaar energiezuiniger worden. Ze legt ons dat op via de zogenaamde energieprestatieregelgeving. De meter om die energiezuinigheid te meten, is het E-peil. En de resultaten mogen er best zijn.

In vergelijking met 2006 is een nieuwbouwwoning nu dubbel zo zuinig. In 2006 bedroeg het E-peil immers nog E84, nu is dat E43. Dit betekent dat de gemiddelde nieuwbouwwoning nu al

WinterWandeling. In de wintermaanden trekken we met enkele gesprekspartners naar buiten voor een stevige wandeling. We praten over leven en werk, over afkomst en visie. Met Vlaams minister Annemie Turtelboom (Open VLD) wandelen we langs de Schelde in Antwerpen-Linkeroever. Vlaams minister van Begroting en Energie Annemie Turtelboom beleeft moeilijke weken. Misschien wel de moeilijkste van haar politieke carrière, al ervaart ze dat zelf niet zo. ‘Je kan gewoon niet leven zonder blutsen en builen.’

Bron: De Tijd, zaterdag 20 februari 2016

Linkeroever, aan de ingang van de voetgangerstunnel. Het vriest net niet. Aan de overkant van de Schelde steken de kathedraal, de Boerentoren en het MAS scherp

De Vlaamse regering wil tegen eind dit jaar een breed gedragen energievisie en -pact klaar hebben. Minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) stippelde een traject uit om stakeholders, burgers en voortrekkers te betrekken bij de uitwerking hiervan. “Ik geloof in een bottom-up benadering en niet in de top-down benadering van het verleden.”

Bron: Belga, vrijdag 19 februari 2016

Om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen, moet Vlaanderen de komende jaren stappen zetten in het koolstofarmer maken van het energiesysteem. Een Vlaamse energievisie moet daar bij helpen.

“Een Vlaamse energievisie kan zorgen voor een stroomversnelling in het energiebeleid. Hernieuwbare energie moet opnieuw een positief verhaal worden, waar burgers aan kunnen

De Vlaming koopt steeds minder dieselauto’s – nieuw of tweedehands. Dat is goed nieuws voor de luchtkwaliteit, al is er nog veel verbetering nodig. Vlaams financiënminister Annemie Turtelboom (Open Vld): ‘De tijd van koning diesel is voorbij. De vergroening zal alsmaar sneller gaan.’

Bron: De Morgen, maandag 15 februari 2016

Wie een diesel koopt moet daar sinds dit jaar meer taksen op betalen. Turtelboom heeft de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting aangepast aan de uitstoot. Diesel is zo duurder geworden en benzine goedkoper. Het verschil loopt snel op tot 300 euro.

De consument is hier heel gevoelig aan, zo blijkt. Er worden dit jaar veel minder