Commissie Financiën en Begroting Vlaams Parlement zet verlaging miserietaks door

De voorwaarden om het verlaagd tarief van 1% van de miserietaks te krijgen, worden versoepeld. Vorige week al kondigde Viceminister-president Annemie Turtelboom deze versoepeling aan. Volgens de huidige regels moet de verdeling van bijvoorbeeld een huis of een appartement plaatsvinden op het moment van de echtscheiding en via een authentieke akte. Voortaan geldt de verlaagde miserietaks voor alle verdelingen na een echtscheiding, ongeacht wanneer de ex-echtgenoten tot de verdeling willen overgaan. Elke verdeling van een huis of een appartement, na een echtscheiding, wordt voortaan aan het verlaagd tarief van 1% onderworpen. Ook koppels die hun echtscheiding via een zogenaamd bemiddelaar regelen zullen voortaan nog slechts 1%, en niet langer 2,5% betalen.

Voor ex-wettelijk samenwonenden wordt de termijn voor deze verdeling verlengd, van één jaar tot drie jaar. Zij krijgen dus ook meer tijd om tot de verdeling van hun onroerende goederen over te gaan met toepassing van het verlaagd tarief.

 

 

 

Share on:

Leave a comment