De informatisering van Justitie: stap voor stap

Twaalf nieuwe gerechtelijke arrondissementen werden geografisch afgebakend en een moderne en adequate ICT-infrastructuur is het volgende punt op de agenda van Minister Turtelboom. “De bedoeling is om stap voor stap, via kleinschalige projecten tot een volledige, kwaliteitsvolle en efficiënte informatisering te komen. Belangrijk is dat alles beheersbaar blijft”, legt minister Turtelboom uit.

“ JustX wordt een grote kruispuntbank, naar het voorbeeld van het eHealth-systeem van Volksgezondheid. Via deze kruispuntbank zullen alle juridische gegevens elektronisch verzameld worden, zoals identiteitsgegevens, de processen-verbaal van de politie, de conclusies van de advocaat, en een vonnis of eventueel arrest. Alle betrokkenen bij een gerechtelijk dossier zullen het systeem kunnen voeden én raadplegen.”

Als ‘JustX’ goed functioneert, staan er nog nieuwe toepassingen in de pijplijn. Een elektronisch, collaboratief platform zal ervoor zorgen dat alle betrokkenen bij een juridisch dossier met elkaar kunnen overleggen. In dit platform zal ook een zoekfunctie zitten, zodat men gegevens gemakkelijk kan terugvinden.

Communicatieplatform en Business Intelligence

Natuurlijk heeft niet elke actor recht op alle informatie. In functie van de toegangsrechten die een actor toegewezen krijgt, kan via een website toegankelijke, algemene informatie geraadpleegd worden.

Dankzij de beschikbaarheid van gegevens, is het ook mogelijk om via een Business Intelligence-programma gerichte  informatie en statistieken (werklastmeting, doorlooptijden,…) te analyseren, verwerken en communiceren naar leidinggevenden en beleidsmakers.

“Het is de bedoeling deze projecten uit te rollen tussen nu en 2014”, aldus Turtelboom. “Het gaat om een gigantisch werk, waarbij we op het einde van de rit tot een volledige informatisering willen komen.”

Share on:

Leave a comment