De Standaard: “Justitie vermijdt onnodige onderzoeken”

Jaar na jaar betaalt het gerecht zijn facturen niet of te laat. Dat moet verbeteren door software die de kosten in de gaten houdt, en door adviseurs die speurders vertellen welke onderzoeks- methode het meest oplevert.

Vorig jaar stapelde het bedrag aan onbetaalde facturen bij Justitie zich op tot bijna 60 miljoen euro (DS 20 november 2013). Het grootste deel daarvan ging over prestaties van gerechtspsychiaters, fiscale experts, DNA-labs of telecomoperatoren. Een magistraat bij het parket of een onderzoeksrechter vordert hun medewerking om een psychiatrisch verslag op te stellen, een boekhouding door te lichten, DNA te analyseren of een telefoon af te tappen. Justitie sleept de rode cijfers al jaren mee. De helft van de achterstallige facturen uit 2013 dateerde zelfs nog van 2012.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) kreeg vorige vrijdag op de ministerraad groen licht voor een aantal maatregelen dat het gerecht af moet helpen van die reputatie van slechte betaler.

‘De verantwoording bij expertises die worden besteld, is soms zoek’, zegt de woordvoerster van Turtelboom. ‘Het is niet duidelijk waarom een bepaalde onderzoeksdaad noodzakelijk is. En doordat de parketten de papieren facturen soms te laat doorsturen naar de centrale administratie, die de betalingen doet, raakt het systeem niet op de rails.’

Om een beter zicht te krijgen op de ins en outs van de gerechtskosten, die in 2013 bijna 90 miljoen bedroegen, zullen parketmagistraten en onderzoeksrechters de bonnen voor de expertise die ze bestellen, digitaal moeten invullen. Dat koppelen ze dan aan het centrale elektronische dossier.

Ook is geld uitgetrokken voor vier nieuwe ‘forensische adviseurs’. Vanuit het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) helpen zij speurders bij politie en gerecht bij hun keuze van onderzoeksmethodes.

‘Speurders zijn niet altijd perfect op de hoogte van de nieuwste evoluties in forensisch wetenschappelijk onderzoek en kunnen moeilijker inschatten welk resultaat iets kan opleveren’, zegt Karo­lien Van Dijk, die vandaag al werkt als een van de twee forensisch adviseurs.

‘Het is bijvoorbeeld belangrijk om onderzoek op een kogelhuls in de juiste volgorde uit te voeren. Onze taak is om duidelijk te maken welke onderzoeken het meest kunnen halen uit de sporen, welke prioritair zijn en in welke volgorde ze moeten worden afgewerkt.’ In het geval van DNA-analyses kan een forensisch adviseur aangeven welke sporen de grootste kans op een genetisch profiel hebben.

Door daar rationeler mee om te gaan, worden volgens het kabinet-Turtelboom onnodige onderzoeken vermeden en kan meer worden gedaan met minder middelen.

Bron: De Standaard, 6/02/2014, Nicolas Vanhecke

Share on:

Leave a comment