Doorbraak voor lesbische (mee)moeders

Wanneer een lesbisch koppel vandaag een kindje krijgt, is de biologische moeder de enige die wettelijk moeder is. Het dossier om ook de partner (‘meemoeder’) als ouder te erkennen werd lange tijd geblokkeerd, maar kent eindelijk een doorbraak. Annemie Turtelboom is tevreden.

“Bij ethische dossiers is het altijd nodig dat één persoon een voortrekkersrol neemt, waardoor de andere geesten ondertussen kunnen rijpen zodat een consensus gevonden kan worden,” aldus Annemie. “Nu komt het erop aan definitief een akkoord te sluiten zodat de meemoeder geen slopende adoptieprocedure meer hoeft door te lopen en er een einde komt aan de maandenlange onzekerheid waarmee de meemoeders geconfronteerd worden.”

De huidige adoptieprocedure

De huidige adoptieprocedure voor meemoeders is niet alleen omslachtig, maar legt ook een onnodige druk op kersverse ouders, en dat op een moment dat ze voluit zouden moeten genieten van het ouderschap.

* de meemoeder moet verplicht een voorbereiding volgen van 10 uur, deze cursussen worden afwisselend en om de 2 à 3 maanden in Brussel, Gent en Antwerpen door E.V.A. Vorming vzw georganiseerd. In 2012 werd 56% van de adoptiecursussen (binnenlandse adoptie) door meemoeders gevolgd, in 2011 zelfs 63% van al deze cursussen
* de ouders moeten een verzoekschrift tot adoptie neerleggen bij de jeugdrechtbank en dit ten vroegste als het kind 3 maanden oud is;
* een moraliteitsonderzoek en maatschappelijk onderzoek. Een moraliteitsonderzoek kan door het parket gevraagd worden en wordt door de politie uitgevoerd. De politie doet o.a. een huisbezoek en voert één of meerdere gesprekken met de personen die betrokken zijn bij de adoptie;
* de jeugdrechtbank kan een maatschappelijk onderzoek bevelen om na te gaan of de kandidaat-ouder geschikt is voor adoptie;
* de jeugdrechtbank mag pas een uitspraak doen ten vroegste zes maanden na de neerlegging van het verzoekschrift tot adoptie

In het beste geval is de procedure doorlopen wanneer het kindje 9 maanden oud is. Dit zorgt voor minimum 9 maanden onzekerheid waarbij de meemoeder, in geval van overlijden van haar partner of indien hun relatie niet zou standhouden, over geen enkele juridische rechten beschikt ten aanzien van het kind.

Dankzij de recente doorbraak kan hier verandering in komen. De vrouw die gehuwd is met de vrouw die bevalt zou dan vanaf de geboorte meemoeder kunnen zijn en dus dezelfde rechten hebben.

Hierdoor wordt eindelijk een einde gemaakt aan een discriminatie ten aanzien van heterokoppels en worden zowel de vrouw die bevallen is als de meemoeder gelijk behandeld en erkend.

 

Share on:

Leave a comment