Draft stress test is klaar

Het FANC, de onafhankelijke regulator voor nucleaire controle, ontwierp een eerste draft van de stress test die de Belgische nucleaire installaties zullen ondergaan.

In deze draft stress test staat een batterij aan criteria aan dewelke de nucleaire installaties moeten voldoen. Gezien het, op dit moment, enkel gaat om een draft, behoudt de federale regering de mogelijkheid deze draft in een volgende fase te amenderen.

Wil u weten wat de voorgestelde draft juist inhoudt, lees dan hier het volledige voorstel:

20110518 BelganStressTestsSpecifications

Share on:

Leave a comment