“Duizenden Kempense jobs”

Oppompen van kokend water uit Kempense ondergrond doet dromen van IJsland-scenario. Aardwarmte (geothermie) kan de Antwerpse en Limburgese Kempen de volgende 35 jaar duizenden banen opleveren. Dat is de conclusie van een missie die op 4 mei de geothermiecentrale van Grünwald bij München bezocht.

Bron: Gazet van Antwerpen, dinsdag 5 mei 2015

Elk gebouw en elke woning van de Ijslandse hoofdstad Reykjavik wordt verwarmd door heet water dat er uit de ondergrond komt. Ook onze buurlanden, met Duitsland op kop, ontdekten jaren geleden al de voordelen van geothermie. Vlaanderen zit nog in de verkenningsfase, maar elke dag groeit bij beleidsmensen en ondernemers het besef dat geothermie en warmtenetten de energiebronnen van de toekomst kunnen worden.

Project Geothermie 2020

“Omdat de ondergrond in de Kempen en in Limburg uiterst geschikt is voor de technologie sloegen VITO (als wetenschappelijk expert), Voka – Kamer van Koophandel Kempen (voor de economische valorisatie) en IOK (voor de bestuurlijke inbedding en het maatschappelijk draagvlak) de handen in elkaar voor het project Geothermie 2020.

“Dit project stelde een roadmap op en bracht de randvoorwaarden in kaart voor de realisatie van de concrete geothermieprojecten in Vlaanderen”, legt zegt Jan Hendrickx, algemeen directeur van Voka uit.

“Deze handelsmissie is het sluitstuk van dit project. Opdat ook Vlaanderen zo snel mogelijk mee zou zijn in het geothermieverhaal, verzamelden we een aantal politici en Vlaamse ‘captains of industry’ om een bezoek te brengen aan de geothermiecentrale van Grünwald bij München.”

Uitzicht op duizenden banen

Binnen het project werd door Idea Consult een studie uitgevoerd naar het economisch potentieel van geothermie voor de Antwerpse en Limburgse Kempen, waar de diepe ondergrond watervoerende lagen bevat, die tot honderd economisch rendabele geothermiecentrales in die regio zouden kunnen leiden.

“De economische impact is groot”, berekende Bart Van Herck van Idea Consult. “De bouw van geothermiecentrales betekent werkgelegenheid voor gespecialiseerde boor- en bouwbedrijven, geologische adviesbureaus, producenten van warmtewisselaars, installateurs van warmtenetten… Ramingen gaan van vijfhonderd jobs per jaar voor de realisatie van de eerste centrales (2015-2020) tot bijna tweeduizend jobs per jaar in de volle uitbouw fase (2030-2050) van honderd centrales in de regio’s Kempen en Limburg.”

“Vlaamse bedrijven zouden naar schatting 75 procent van de economische activiteiten realiseren, maar dit aandeel kan oplopen naarmate de sector zich ontwikkelt.”

Subsidies en verankering

De handelsmissie stond onder leiding van minister Philippe Muyters (N-VA) -Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sporten minister Annemie Turtelboom (Open VLD), Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie.

De studie moet nu worden omgezet in praktijk. “Diepe geothermie heeft economisch potentieel, en dit net in regio’s die als ontwrichte zones erkend zijn”, zegt minister Turtelboom. “Om dat potentieel te benutten, zullen we vanaf nu subsidiesteun geven voor warmtenetten die gevoed worden door diepe geothermie.”

“Bij de beslissing van ondernemingen om verder te investeren in Vlaanderen, spelen overwegingen over de kostprijs van energie en de bevoorradingszekerheid een belangrijke rol”, zegt Philippe Muyters. “Diepe geothermie kan helpen om ondernemingen te verankeren in Vlaanderen.”

Share on:

Leave a comment