Een greep uit de belangrijkste realisaties

Korte straffen worden terug uitgevoerd

 • via de gevangenis
 • via een alternatieve straf, nu alle wachtlijsten volledig zijn weggewerkt

 Zwaar gestraften zitten langer in de cel

 • Verstrenging wet Lejeune
 • Beveiligingsperiode voor zwaar gestraften wordt verhoogd

 Overbevolking daalt

 • Door extra capaciteit te creëren: tegen eind 2014 1100 plaatsen extra
 • Opening nieuwe gevangenissen: Marche, Beveren en Leuze
 • Bouw centra voor geïnterneerden: Gent, Antwerpen
 • Contract met Tilburg verlengd
 • Dubbel zoveel illegale criminelen teruggestuurd in 2013 tov 2012

Justitiehervorming is een feit

 • van 27 naar 12 arrondissementen
 • Versterking van de derde macht door meer verantwoordelijkheid en autonomie aan de magistraten te geven
 • Justitie zal meer resultaat gebonden werken aan de hand van beheersovereenkomsten. Slechte resultaten = minder middelen
 • Magistraten worden mobieler en gespecialiseerder, zodat personeelstekorten kunnen worden opgevangen en moeilijke dossiers sneller kunnen worden afgehandeld
 • Oprichting snelrechtbanken
 • Oprichting tuchtrechtbanken
 • Oprichting familierechtbanken

Minder procedures, efficiëntere werking

 • Raad van State kan gepaste sancties opleggen (bv. Geen tramlijn vernietigen die er al ligt)
 • Toegang tot cassatie verstrengd, zodat cassatie niet langer misbruikt wordt als een derde vorm van beroep
 • Extra fiscale rechters en fiscale substituten worden ingezet in de strijd tegen fiscale fraude voor magistraten verduidelijkt hun rol in de samenleving

Informatisering

 • Computer voor alle magistraten
 • Bouwstenen klaar voor een volledig elektronisch justitieel dossier:  verschillende databanken worden ontwikkeld, die nadien aan elkaar gekoppeld kunnen worden

Waar mogelijk, vereenvoudiging 

 • E-griffie: elektronisch oprichten van VZW’s. van thuis uit en goedkoper
 • Videoconferencing voor federaal parket
 • Stuurbord Rechtbank Eerste Aanleg: informaticatoepassing die alarmeert wanneer een dossier te lang blijft liggen
 • Consult Online: zodat dossiers elektronisch geconsulteerd kunnen worden door advocaten en verdachten
 • JustScan: digitalisering van alle justitiële dossiers

Strenger voor illegale vreemdelingen, betere bescherming slachtoffers

 • Nieuwe en strengere nationaliteitswetgeving
 • Strengere straffen tegen mensenhandel
 • Verstrenging wet op schijnhuwelijken en schijnrelaties 
 • Databank die schijnhuwelijkshoppen tussen gemeenten moet voorkomen

Wetgeving op maat van de samenleving

 • Strafprocesrecht wordt in kaart gebracht, geëvalueerd en aanbevelingen geformuleerd
 • Erfrecht aangepast aan de nieuwe samenlevingsvormen
 • Familienaam kan vrij gekozen worden
 • Strenger tegen geweld
  • Zwaardere straffen voor homofoob geweld
  • Woonverbod voor pedofielen
  • Uithuisplaatsing bij intra-familiaal geweld
  • Nucleair terrorisme strenger bestraft
  • Internationaal terrorisme strenger bestraft: ook opleiden, rekruteren en aanzetten tot terrorisme is voortaan strafbaar

Stimulansen voor ondernemingen in moeilijkheden

 • WCO werd verbeterd zodat ondernemingen in moeilijkheden efficiënter geholpen kunnen worden
 • Arbitragewetboek  ontwikkeld zodat bedrijven hun geschil via bemiddeling kunnen oplossen
 • Anti-witwascollege werd opgericht dat aanbevelingen moet doen voor een beter anti-witwasbeleid
 • Strijd tegen sociale dumping wordt opgevoerd en prioritair gemaakt
 • Wet op strafuitvoeringsonderzoek (SUO) maakt mogelijk dat parket en het COIV meer mogelijkheden krijgen om criminele gelden op te sporen

 

Share on:

Leave a comment