“Elk huis renoveren tegen 2050”

De Vlaamse regering en de bouwsector slaan de handen in mekaar: tegen 2050 willen ze alle woningen in Vlaanderen energiezuinig maken. De energiepremies worden hervormd. En wie een huis koopt, zal een stappenplan krijgen om het slim te renoveren.

Bron: Het Laatste Nieuws, woensdag 16 september 2015

Meer dan de helft van onze woningen is voor 1970 gebouwd. Een groot deel daarvan heeft nog geen dakisolatie of dubbele beglazing. Daar willen ministers Annemie Turtelboom (Energie voor Open Vld), Liesbeth Homans (Wonen voor N-VA) en Joke Schauvliege (Klimaat voor CD&V) verandering in brengen met een ‘Renovatiepact’. Tegen 2050 willen ze alle woningen in Vlaanderen energiezuinig maken. Concreet betekent dit dat elk huis of appartement tegen dan even zuinig moet zijn als eentje dat nu neergepoot wordt (technisch gezien is dit een E60-score). Dat wordt een serieuze inspanning, want klassieke huizen verbruiken tot de helft meer dan nieuwbouwhuizen. Om dit op te trekken tot ongeveer hetzelfde niveau zullen er grondige renovaties nodig zijn.

Daarom wordt er gewerkt aan een hulptool voor wie wil renoveren. Wie nu een huis of een appartement koopt, krijgt een EPC-certificaat met daarop de E-score die je vertelt hoeveel energie het momenteel verbruikt. Wat echter ontbreekt is een leidraad, een handleiding zeg maar, van hoe je dat huis energiezuiniger kan maken.

Daarom zullen nieuwe eigenaars in de toekomst een stappenplan krijgen dat je helpt om te renoveren. Want elke woning heeft iets anders nodig. Zo heeft het geen zin om bij een huis met een goed geïsoleerd dak nog verder in dakisolatie te investeren. Toch mispakken veel eigenaars zich hieraan. Meestal omdat ze niet op de hoogte zijn van de meest kostenefficiënte manier om te renoveren.

Met hele sector

Volgens de ministers is het ook belangrijk dat de bouwsector -van de Bouwunie tot de architecten – zich achter dit pact schaart. Turtelboom: <<We hebben een verouderd woningpatrimonium in Vlaanderen. Er is een renovatieboost nodig, en dat kan alleen als daar samen met de bouwsector werk wordt van gemaakt. Vroeger waren de meningen over renovaties verdeeld in de sector, vooral over de doelen op lange termijn. Nu zetten meer dan dertig organisaties zich achter dit pact.>>

Praktisch

De vraag is hoe bindend deze plannen zijn? Op dit moment zijn er geen sancties voorzien voor eigenaars die tegen 2050 onder de lat blijven steken. Maar het trio ministers verzekert dat dit pact wel degelijk een verschil zal maken. Ze zullen een aantal maatregelen nemen om de renovaties op gang te krijgen. In de eerste plaats zullen de energiepremies hervormd worden. De subsidies worden afgestemd op de doelstelling om alle huizen energiezuinig te maken. Hoe dit dan precies zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Er moet nog overleg komen. Het lijkt logisch dat wie veel investeert in grote, dure renovaties meer geld zal krijgen. En dat wie enkel kleine ingrepen uitvoert, geen geld meer krijgt. Ook voor de woningpas – met het stappenplan om te renoveren – geldt wel dat er nog moet nagedacht worden over de praktische uitwerking. Het Vlaams Energie Agentschap zal dat de komende maanden doen.

 

 

Share on:

Leave a comment