Elke woning in Vlaanderen krijgt een woningpas

De Vlaamse regering wil tegen 2050 alle woningen energievriendelijk maken. Wie een huis koopt, krijgt ook een woningpas. Dat omvat een stappenplan om de woning energievriendelijk te renoveren.

Bron: De Tijd, donderdag 17 september 2015

De Vlaamse ministers Annemie Turtelboom (Energie, Open VLD), Liesbeth Homans (Wonen, N-VA) en Joke Schauvliege (Klimaat, CD&V) willen met de ondertekening van het Renovatiepact ook echt werk maken van het energiezuinig maken van alle woningen. De doelstelling is ambitieus. 70 procent van de woningen in Vlaanderen is gebouwd voor 1970. Binnen 35 jaar moeten die allemaal even energiezuinig zijn als de norm waaraan de nieuwe woningen vandaag moeten voldoen (E60).

Wie vandaag een woning koopt, krijgt een EPC-attest van de woning. Daarmee krijgt hij inzicht in de energieprestatie van de woning. Daar wordt nu een woningpas aan toegevoegd. Naast de informatie over de energieprestatie van de woning bevat die ook informatie over de algemene woonkwaliteit en een renovatieadvies met een stappenplan. De eigenaar en de huurders zullen in de toekomst over alle gegevens beschikken via een digitale kluis, die meegaat van eigenaar naar eigenaar. Er wordt ook een koppeling gemaakt met de bestaande langetermijndoelstelling voor asbestafbouw.

De Vlaming blijft alvast investeren in energiezuinigheid. Begin dit jaar lanceerde minister Turtelboom de energielening. Sindsdien zijn 3.018 zulke leningen goedgekeurd. Op die manier werd voor 22 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Gemiddeld wordt 7.536 euro geleend.

 

Share on:

Leave a comment