Energie Presentatie Binnenklimaat (EPB) van toepassing op alle gebouwen

De Vlaamse Regering heeft vandaag het E-Peil vastgelegd voor alle types van gebouwen. Tot op heden was dit enkel noodzakelijk voor nieuwe (of héél grondig gerenoveerde) residentiële woningen, kantoren en scholen. Vandaag heeft de Vlaamse Regering voor alle andere types van gebouwen het E-peil vastgelegd. Deze beslissing kadert in het ruimere geheel van energie-efficiëntie dat de Vlaamse Regering hoog in het vaandel draagt. Deze beslissing vormt de eerste ambitieuze stap richting het BEN-niveau voor niet-residentiële gebouwen in 2021. Energie-efficiëntie draagt bij tot de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen.

Eeis, fct 2017
Logeerfunctie 80
Gezondheidszorg met verblijf 80
Gezondheidszorg zonder verblijf 80
Gezondheidszorg operatiezalen 60
Bijeenkomst hoge bezetting 80
Bijeenkomst lage bezetting 80
Bijeenkomst cafetaria/refter 70
Keuken 70
Handel 70
Sport: sporthal, sportzaal 65
Sport: fitness, dans 65
Sport: sauna, zwembad 65

De hoogte van het E-peil werd bepaald na academisch onderzoek op basis van een set van parameters, zoals de isolatiewaarde van de gebouwenschil, de functie van het gebouw en de energetische performantie van de benodigde installaties.

Deze maatregel kadert in de Europese richtlijn over energieperformantie van gebouwen. Met deze ingrepen nemen de Europese Unie en Vlaanderen maatregelen om meer energie-efficiënte gebouwen te hebben om zo de impact op het milieu drastisch te verminderen.

Aangezien de bouwdossiers van niet-residentiële gebouwen een lange doorlooptijd hebben vooraleer een bouvergunning verkregen wordt, werd het opstartniveau al ambitieus ingevuld. De bovenstaande energiepeilen kunnen dus gezien worden als een opstap naar het BEN-niveau in 2021.

Ter informatie

Algemene Directie Statistiek (NIS) spreekt over 3563  vergunningen voor niet-residentiële gebouwen in 2014. 67% van dit aantal vergunningen betreft industrie, landbouw of infrastructuren. 33% of 1092 gebouwen, hebben een bestemming die onder ‘EPN’ valt (energiepeil niet residentieel).

  2014 2014  
scholen, religieuze gebouwen, ziekenhuizen, rusthuizen, .. 386 12%
handel, horeca, diensten 444 13%
toerisme en recreatie 168 5%
kantoren 94 3%
land- en tuinbouw 1060 32%
industrie, ambacht 685 21%
infrastructuren 491 15%
  3328    

Hoe is de situatie in andere landsdelen?

  • Bedoeling in Wallonië (gelijkaardig in Brussel) is om EPN in te voeren vanaf 2017. Momenteel geldt dus EnergiePeil 90 voor alle EPN.
Share on:

Leave a comment