Energiebesparingen combineren levert bonus op

Op 1 januari 2017 gaat de hervorming van de energiepremies in. Om totaalrenovaties te stimuleren, komt er een bonus voor wie drie tot zeven energiebesparende investeringen combineert.

Bron: De Tijd, zaterdag 5 maart 2016

De Vlaamse ministerraad keurde gisteren het voorstel van minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLd) goed om de rist premies aan te passen en bovenal het gezamenlijk aanpakken van verschillende verbeterpunten in de woning te bevorderen.

‘Een versnelde energetische renovatie van ons bestaand woningpark is absoluut cruciaal, anders wordt de kloof met de nieuwbouwmarkt te groot’, zegt Turtelboom. Dat past ook in de plannen om de Europese klimaatnormen tegen 2020 te halen.

In 2015 werden een derde meer premies toegekend dan in 2014. Het huidige systeem focust volgens Turtelboom echter te veel op individuele maatregelen. Het dak isoleren is nuttig, maar als er slecht geïsoleerde muren en enkel glas in de woning blijven , is het effect beperkter. Vanaf volgend jaar wordt een totaalaanpak gestimuleerd via een totaalrenovatiebonus. Zeven mogelijke investeringen worden daarbij in rekening genomen: dak-, muur- en vloerisolatie, isolerend glas, warmtepomp, zonneboiler en ventilatie. Wie binnen vijf jaar drie of meer van die investeringen doet, krijgt een bonuspremie. Bij drie renovaties in een woning is dat 1.250 euro, voor wie alle zeven combineert, wordt dat 4.750 euro. De bestaande combipremie, voor hoogrendementsglas plus muurisolatie, wordt afgeschaft.

Een aantal individuele premies gaat geleidelijk lager en/of er worden strengere voorwaarden qua energie-efficiëntie gesteld: voor dakisolatie en isolerend glas, muurisolatie en zonneboilers. Sommige premies zullen volgens de minister in de toekomst niet meer nodig zijn, omdat het terugverdieneffect op de energierekening groot genoeg is of de materialen goedkoper worden.

De premies voor bepaalde warmtepompen daarentegen verhogen tot 4.000 euro. Van de zes soorten premies voor dakisolatie blijven er twee over: een voor doe-het-zelvers en een voor wie met een erkende aannemer werkt. Nieuw is een premie voor muurisolatie aan de binnenzijde.

Turtelboom zag ook haar conceptnota over de bestrijding van energiearmoede goedgekeurd. In dat beleid passen onder meer verhoogde energiepremies voor beschermde afnemers en private huurders in de doelgroep.

Share on:

Leave a comment