Energielening kan vanaf nu worden aangevraagd

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, heeft een budget van 15 miljoen euro klaarliggen om via een rollend fonds in totaal 3500 leningen te verschaffen in 2015. Een persoon kan maximum 10.000 euro lenen, terug te betalen in 5 jaar aan een intrest van 0 of 2 procent. Vanaf vandaag kan daarvoor contact opgenomen worden met het Vlaams Energieagentschap (VEA), of met lokale entiteiten.

“We hebben hard gewerkt om deze energielening zo snel mogelijk operationeel te krijgen, omdat we energie-efficiënte maatregelen extreem belangrijk vinden. En dat is ook gelukt”, aldus minister Turtelboom. Voor de meerderheid van de bevolking geldt een intrest van 2 procent, terwijl bepaalde kwetsbare groepen kunnen lenen aan 0 procent. Het gaat om volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 16.965,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013);
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.

“Energie-efficiëntie is een absolute prioriteit voor deze Vlaamse Regering. Deze maatregel past in de reeks andere maatregelen die we de laatste maanden hebben genomen en nog zullen nemen in de nabije toekomst, zoals onder andere: de uitbreiding van het takenpakket van de energiesnoeiers, een hervorming van de REG-premies, de ontwikkeling van derdepartijfinanciering – ook voor kmo’s – en het renovatiepact waar we vol op inzetten de komende maanden”, benadrukt minister Turtelboom.

U kan een energielening aanvragen vanaf 5 januari bij de lokale entiteiten van de gemeenten. Alle informatie over de energielening vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA): www.energiesparen.be/energielening.

Share on:

Leave a comment