Energiesnoeiers gaan zoveel mogelijk daken isoleren

De energiesnoeiers zullen voortaan ingeschakeld worden om zelf werken uit te voeren, die leiden tot energie-efficiëntie in woningen. ‘Terwijl ze vroeger een rapport schreven, vragen we ze nu gewoon uit te voeren wat noodzakelijk is’, zegt Vlaams Viceminister-president en Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld). ‘In eerste instantie dakisolatie.’

Sinds 2007 lichten de zogenaamde energiesnoeiers woningen door. Zo’n 150 mensen die weinig kansen kregen op de arbeidsmarkt kregen door deze sociale tewerkstellingsmaatregel een zinvolle job. Daarbij horen ook nog eens zo’n 80 begeleiders. Bij kwetsbare groepen gaan ze op zoek naar manieren om energie te besparen, vooral in private huurwoningen en sociale huurwoningen. Ondertussen zijn er 34 energiesnoeibedrijven.

Jaarlijks voerden de energiesnoeiers zo’n 20.000 energiescans uit. Hun doelgroep werd in 2014 uitgebreid naar privéhuurders die maandelijks minder dan 450 euro aan huur betaalden (of minder dan 500 euro in sommige steden). Het budget dat de Vlaamse Regering daarvoor voorziet is in totaal 4 miljoen euro: 20.000 scans aan 200 euro.

Slechts 20 procent van die scans (4000 dossiers) leidden echter tot effectieve ingrepen die de woningen aanzienlijk energie-efficiënter maakten: zoals het plaatsen van dakisolatie of een vernieuwde verwarmingsinstallatie. “Dat is te weinig”, oordeelt minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld). “De noden zijn nog te hoog om aan dit trage tempo te blijven doorgaan. We moeten een versnelling hoger schakelen.”

“Volgens een recent onderzoek van VEA heeft 19 procent van de Vlaamse woningen nog altijd geen dak-, zolder- of vloerisolatie”, stelt Turtelboom. “Dat is nog altijd één op vijf.” De komende jaren moeten volgens de studie van de Serv dan ook naar schatting nog 412.000 daken worden geïsoleerd. “Er is nog veel werk aan de winkel, zoveel is duidelijk”, zegt Turtelboom.

Energiebesparing en efficiëntie is één van de pijlers van het energiebeleid van deze Vlaamse Regering. De minister van Energie wil dan ook voluit gaan voor resultaten. “We willen niet dat de inspanning van de energiesnoeiers blijft hangen bij een scan, een blad papier, dat geen uitvoering kent. Vrijblijvende scans hebben geen nut, ze moeten leiden tot effectieve maatregelen.”

Daarom wil minister Turtelboom de energiesnoeiers een nieuw takenpakket geven. “Omdat het verleden hun snelle analyses te weinig tot effectieve uitvoering van werken leidden, zullen ze die werken voortaan zelf gaan uitvoeren. In woningen waar de nood hoog is, zullen ze zo zelf dakisolatie aanbrengen. Terwijl ze vroeger een rapport uitschreven, vragen we ze nu gewoon uit te voeren wat noodzakelijk is. Alleen op die manier kunnen we de inhaalbeweging maken die nodig is.”

Onrechtmatige concurrentie met bestaande aannemers door de toegekende steun zal worden vermeden. De energiesnoeiers worden zo snel mogelijk op het kabinet van de minister van Energie uitgenodigd voor een overleg over de nieuwe taakinvulling. Volgende week dinsdag 28 oktober brengt minister Turtelboom een bezoek aan het energiesnoeibedrijf EOS in Oostende. Tijdens dat bezoek zullen de energiesnoeiers hun werk etaleren en zal de minister de doelstellingen voor energiebesparende maatregelen aan de sector toelichten. Details volgen.

Share on:

Leave a comment