‘Europa moet veiligheidsdeficit aanpakken’

De Europese Unie moet meer doen om haar ‘veiligheidsdeficit’ aan te pakken, zo zei minister van Justitie Annemie Turtelboom op de Europese ministerraad voor Binnenlandse Zaken en Justitie die donderdag en vrijdag in Brussel plaatsvond. Dat ‘Veiligheidsdeficit’ is er volgens haar doordat de Unie te weinig bevoegdheden inzake de bestrijding van de criminaliteit. Turtelboom deed haar interventie tijdens de discussie over de evaluatie halfweg van het zogenaamde Stockholm-programma van 2010, dat de agenda vastlegde van de werkzaamheden van de ministerraad tot eind 2014, en tijdens de evaluatie van drie jaar versterkte Europese samenwerking inzake criminaliteit sinds het Verdrag van Lissabon.   Kernpunt van Turtelbooms balans was de vaststelling dat er een onevenwicht is in de Europese bevoegdheden inzake justitie en veiligheid. Doordat de fundamentele rechten wel volop Europese bevoegdheid zijn, en de concrete politie- en justitietaken grotendeels een opdracht voor de lidstaten zijn gebleven, is er een heus ‘Europees Veiligheidsdeficit’ ontstaan. Daardoor staat bijvoorbeeld de concrete samenwerking inzake bestrijding van de internationale criminaliteit minder hoog op de Europese agenda. ‘Maar als er over gepraat wordt, zie ik het enthousiasme hier bij mijn collega’s altijd stijgen, want dit zijn de onderwerpen waarop wij door onze kiezers afgerekend worden’, aldus Turtelboom. Meer Europese bevoegdheden zijn volgens haar het enige juiste antwoord op dit ‘Veiligheidsdeficit’, maar in afwachting van een herziening van de verdragen is ook meer mogelijk binnen de huidige regels. Turtelboom zetelt inmiddels ruim vier  jaar in de raad, eerst als minister van Migratie, dan op Binnenlandse Zaken en nu op Justitie.  Zij voerde ook het woord in naam van haar collega’s van Migratie en Binnenlandse Zaken, De Block en Milquet, die verhinderd waren. (Lees de volledige toespraak van Annemie Turtelboom:  http://annemieturtelboom.be/2012/12/07/toespraak-europese-ministerraad-justitie-en-biza/)

Share on:

Leave a comment